Veel kritiek op campagne RTV Noord-Holland met 'jihadgezinnen'

In opinie op 04-05-2015 | 09:49

Statenlid Adnan Tekin van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de jihadposters die RTV Noord Holland heeft opgehangen in de verschillende bushokjes in Hilversum en Huizen.

Een Marokkaans-Nederlandse inwoner van Naarden heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de regionale omroep RTV Noord-Holland. Aanleiding zijn reclameposters van de omroep met de tekst 'Huizen er nog andere jihadgezinnen in 't Gooi?'

'De PvdA vindt dat RTV-NH hiermee onnodig onrust zaait in de Gooise gemeenschap en bovendien indirect een geloofsgemeenschap wegzet', schrijft Tekin. 'Dat past niet bij een onafhankelijk en objectief nieuwsmedium dat gefinancierd wordt met publiek geld. Wij willen van Gedeputeerde Staten weten of zij deze opvatting deelt en RTV-NH hierop gaat aanspreken. (..) 'Dat RTV-NH in haar nieuwsverslaggeving en ten behoeve van waarheidsvinding vrij is de vragen te stellen die zij journalistiek noodzakelijk acht, staat niet ter discussie. Het gaat hier echter niet om nieuws of waarheidsvinding, maar om een reclame-uiting waar onnodig voor een tendentieuze toon wordt gekozen. De PvdA vindt dat RTV-NH hier ook een verantwoordelijkheid heeft. In Noord-Holland wonen vele moslims die zich gekwetst en onheus bejegend voelen. Dit soort uitingen helpen niet bij integratie en acceptatie.'

De SP heeft enkele jihadposters afgeplakt. ,,Smakeloos'', noemt Hilversumse SP-leider Bianca Verweij de reclamecampagne van de regionale omroep. ,,Er hangen zelfs posters in de Laan '40-'45. Enorm kwetsend.'' (..)  Waarom is het nodig op zo'n manier reclame te maken? Stel je voor dat je een moslimmoeder bent, die met twee kindjes bij een bushokje met zo'n tekst staat.''

GroenLinks in Huizen steunt het afplakken van posters niet. Fractieleider Monica Lemmens: ,,Dat is vandalisme en niet mijn manier. Ik heb RTVNH en het abri-bedrijf een mail gestuurd met de vraag of ze deze campagne willen heroverwegen.''

De VVD in Huizen vindt de campagne daarentegen 'leuk en onderscheidend', aldus leider Carel Bikkers. ,,Het valt natuurlijk onder de vrijheid van meningsuiting. Bovendien ben ik wel gevoelig voor opvallende campagnes. Ik snap de journalistieke gedachte die er achter zit ook wel. In Huizen wordt nogal bekrompen met dit onderwerp omgegaan. Het is omgeven door geheimzinnigheid, zoals bij zoveel onderwerpen die hier spelen.''

De inwoner van Naarden die aangifte heeft gedaan stelt dat de reclame hem doet denken aan de angst en haat zaaien in de Tweede Wereldoorlog. Hij is sinds de poster er hangt meerdere keren aangesproken op het fenomeen 'jihadgezin'. Hij wijst er verder op dat er in de regio weliswaar sprake was van twee gezinnen uit Huizen die ervan verdacht werden uitreisplannen naar Syrië te hebben, maar dat daar uiteindelijk niet genoeg bewijs voor bleek te zijn.

RTV NH maakt zich niet druk over de verontwaardiging over de jihadposters. ,,Als de poster tot onrust leidt, is RTV NH van mening dat het juist goed is hier meer in plaats van minder over te communiceren.'' Volgens de omroep leeft de kwestie van de jihadgezinnen in Het Gooi. "Een lastig dossier met tegengestelde belangen en visies bij autoriteiten (AIVD, Openbaar Ministerie, gemeente Huizen, de Moslimgemeenschap in Huizen). Dit onderstreept het maatschappelijk belang voor alle bewoners, ongeacht hun afkomst.''

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over islam en media, media, moslimhaat, rtvnh.

Delen: