Vandaag start 'jihadzaak'

In opinie op 07-09-2015 | 08:43

Vandaag start het proces tegen tien verdachten, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) een terroristische organisatie vormen met als thuisbasis de Haagse Schilderswijk.

Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing, haatzaaien en het ronselen van jongeren voor de gewapende strijd in Syrië en Irak.

Hoofdverdachten zijn Azzedine C.(alias Abou Moussa, die geregeld in de pers kwam en volgens het OM demonstraties voor moslimgevangen organiseerde en via sociale media terrorisme verheerlijkte ), Ousama C. (Abou Yazeed, hield preken op YouTube) en Rudolph H. (Abou Sa'ied, bekeerling en beheerder van de website De Ware Religie waar radicale teksten en berichten over de jihad in Syrië verschenen). Zij vormen volgens het OM het hart van een terroristische organisatie vormen.

Drie verdachten staan bij verstek terecht, omdat ze naar Syrië vertrokken en niet terug zijn gekeerd: Anis Z. (Abou Mohajed) , Hatim R. (Abou Yousef) en Soufiane Z. (Abu Mohammed, maker van de film Oh, oh Aleppo). Deze laatste is naar alle waarschijnlijkheid is omgekomen.

Jordi de J. (Abderrahmaan of Jihad Jordi, bekeerling en penningmeester van de groep) en Hicham El O. (Abou Redouan) gingen naar Syrië en behoren volgens de AIVD tot de 35 jihadgangers die terugkeerden.

Moussa L. (Abou Ilias) en Imane B, de vrouw van Abou Moussa, ten slotte worden ervan beschuldigd opruiende teksten te verspreiden.

Bij de drie hoofdverdachten zijn geen wapens aangetroffen en ook geen plannen om geweld te gebruiken in Nederland. Wel verklaarden zij zich voorstander van een kalifaat, en een tegenstander van de democratie. Ook zouden zij volgens het OM anderen hebben geronseld om deel te nemen aan de gewapende strijd en hen hebben aangezet tot het plegen van misdrijven met terroristisch oogmerk.

De discussie in de rechtbank zal de komende 10 weken vooral gaan over de vraag of de verdachten bij het verspreiden van hun opvattingen  gebruikcmaakten van de vrijheid van meningsuiting of dat ze zich schuldig maakten aan strafbare feiten en ronselden voor de gewapende strijd.

Abou Moussa stuurde in mei 2013 een ingezonden artikel naar Republiek Allochtonië waarin hij reageerde op de beschuldigingen.

De zittingen beginnen maandag met het horen van antropoloog Martijn de Koning, auteur van “Een eiland in een zee van ongeloof”: het activistische verzet van moslims in Nederland, België en Duitsland. Op dinsdag volgt islamoloog Ruud Peters, die een aantal van de uitingen  als opruiend ziet.

Bronnen: NOS en Telegraaf
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over abou moussa, context, jihadproces.

Delen: