Van der Laan: Amsterdam zal niet gaan jagen op illegalen

In opinie op 21-03-2012 | 16:52

De gemeente Amsterdam zal zich niet inspannen om uitvoering te geven aan de doelstelling van het kabinet om dit jaar 4800 illegalen op te pakken. Dat liet de burgemeester vandaag weten toen hij het 'paspoort van Amsterdam, basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning' in ontvangst nam.

Volgens de burgemeester heeft Amsterdam een zeer humaan politiekorps dat niet zal gaan jagen op illegalen.

Het paspoort is een initiatief van Wereldhuis, Dokters van de Wereld en ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Met het paspoort willen de organisaties de aandacht vragen voor de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Het paspoort is niet alleen bedoeld voor mensen zonder verblijfsvergunning, maar ook voor instellingen en personen die hen hulp kunnen bieden.

In zeven steden spreken verschillende maatschappelijke organisaties zich uit voor het garanderen van rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Het gaat om instelllingen op het gebied van onderwijs, medische zorg, maar ook maatschappelijk werk, peuterspeelzalen, de vrouwenopvang, het juridisch loket, jeugdzorg, inloopcentra. Zij maken in hun aanbod geen onderscheid tussen hulpvragers mét en zónder status.

Marieke van Doorninck, fractievoorzitter van het Amsterdamse GroenLinks, had geen goed woord over voor het illegalenquotum :"We gaan toch geen onschuldige mensen oppakken? Dat is een aantasting van de mensenrechten, bedreigt de meest kwetsbare groepen en is slecht voor de veiligheid en de openbare orde."

Minister Leers liet vandaag weten dat hij zich verzet tegen het beeld dat de jacht op illegalen geopend wordt. Tegelijkertijd liet hij weten wel de dalende trend in het opsporen van illegalen te willen stoppen. Het streefcijfer van 4800 op te sporen illegalen zou een verhoging van 10% betekenen in vergelijking met 2010.

Het Amsterdamse paspoort is te verkrijgen bij Wereldhuis, Dokters van de Wereld en ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.

 

  


Meer over illegalen, van der laan, vreemdelingen.

Delen:

Reacties


nacereddine boucenna - 21/03/2012 19:46

ik vindt prima idee want is waar illigalen ook hebben recht om te leven.want ik zelf ik ben ook illegaal en ik hoop dat op een dag zal ik legaal en ik kan werk zonder probleem