Uitsluiting geen oplossing voor problemen

In opinie op 22-10-2010 | 08:44

tekst: Tjeerd van Dekken

Als amateurvoetbalclubs en de KNVB het alleen niet redden moeten ze geholpen worden. Maar dan wel met echte oplossingen.

 

Als amateurvoetbalclubs en de KNVB het alleen niet redden moeten ze geholpen worden. Maar dan wel met echte oplossingen. De PVV in Den Haag oppert een ‘allochtonenstop’ voor amateurvoetbalclubs. Een bizar voorstel. Net als de PVV vinden wij dat uit de hand gelopen problemen bij sportclubs aangepakt moeten worden, maar dat doe je niet door mensen uit te sluiten en weg te zetten.

Hoewel het nog maar een voorstel is, vind ik dat we deze situatie niet ongemoeid mogen laten. Als dit voorstel beleid wordt, kan het zijn dat je kinderen niet meer bij de sportclub in de buurt terecht kunnen omdat je bijvoorbeeld in Turkije geboren bent. Mijn collega Khadija Arib en ik willen daarom graag van de minister weten wat uitvoering van dit voorstel zou betekenen voor de sportparticipatie van allochtone jongeren. Alleen al de gedachte dat deze jongeren niet meer in hun eigen gemeente kunnen sporten, maakt me onpasselijk.

Voorop staat dat we de vaak ernstige problemen het hoofd bieden. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar pak dan ook de veroorzakers van de problemen aan en niet iedere willekeurige sportliefhebber met buitenlandse (voor)ouders. Wijs sporters die zich niet aan de regels houden de deur, stel eisen als het gaat om participatie en schakel de politie in als leden de wet overtreden. Ik vind net zo goed dat de gemeente de ruimte moet krijgen om probleemsporters aan te pakken.

Waar de stad Den Haag de aanwezige problemen echt niet aankan, moet de landelijke overheid bekijken wat ze voor de gemeentes en hun sportclubs kan betekenen. Maar ook hier geldt dat Khadija en ik willen dat de overheid kiest voor een effectieve aanpak. Met uitsluiting lossen we de problemen in de steden niet op. Ik hoop dan ook dat de minister alles in het werk zal stellen om de eventuele uitvoering van deze bizarre ideeën te voorkomen.

Tjeerd van Dekken is kamerlid van de PvdA. De PVV heeft inmiddels het omstreden voorstel voor een allochtonenstop ingetrokken. Van Dekken en Arib handhaven wel hun kamervragen. 


Meer over allochtonenstop, khadija arib, pvda, pvv, tjeerd van dekken.

Delen: