Uitgebuit of opgerot?

In opinie door Femke Roosma op 10-02-2012 | 11:55

Tekst: Femke Roosma

Dat GroenLinks en de PVV in vrijwel alles lijnrecht tegenover elkaar staan, dat mag bekend zijn. En toeval of niet, de dag ik dat mijn initiatiefvoorstel voor een ‘Warm welkom voor arbeidsmigranten’ in de commissie indiende, lanceerde de PVV hun misselijkmakende meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen.

Een nieuw dieptepunt in de haatcampagne van de PVV tegen andere bevolkingsgroepen. “Heeft u overlast van MOE-landers? Of bent u uw baan kwijtgeraakt aan een Pool, Bulgaar, Roemeen of andere Midden- of Oost Europeaan? Wij willen het graag horen!” – zo roept de PVV de ‘Nederlander’ op een nieuwe bevolkingsgroep weg te zetten. Racistische stemmingmakerij.

Het is nog erger omdat de groep Oost-Europeanen juist vaak slachtoffer is van uitbuiting en mensenhandel. Uitbuiting, waarvan wij ruimschoots profiteren. Onze champignons, asperges en dakkappelen zo goedkoop omdat een deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten wordt onderbetaald. Onder andere via schijn-zzp-constructies worden arbeidsvoorwaarden ontdoken en arbeidsmigranten ver onder het minimumloon betaald. Vervolgens moeten ze voor veel geld een matras of een kleine kamer in erbarmelijke toestand huren. Maar hier lijkt de PVV zich niet druk om te maken: voor de Oost-Europeaan geldt blijkbaar uitgebuit worden, of oprotten.

Maar ook als arbeidsmigranten niet worden uitgebuit, zijn ze cruciaal voor onze economie. Ze leveren een belangrijke bijdrage in sectoren waarvoor binnen de Nederlandse arbeidsmarkt geen geschikte arbeidskrachten gevonden kunnen worden. Ook in de toekomst heeft Amsterdam arbeidsmigranten hard nodig in bijvoorbeeld de ICT, de dienstensector en de zorg.

Helaas is het niet alleen de PVV die het beeld schetst dat arbeidsmigranten de banen van onze bijstandsgerechtigden ‘inpikken’. Ook anderen partijen lijken daaraan mee te doen. Uiteraard moeten we zoveel mogelijk mensen aan werk helpen, maar het is complete onzin te veronderstellen dat ‘onze werklozen’ het zware en technische werk van de Oost-Europeanen zouden kunnen overnemen. Dit beeld draagt bij aan de stemmingmakerij van de PVV en is bovendien schadelijk voor Amsterdamse economie: het sluiten van de poorten zal leiden tot grote tekorten op de arbeidsmarkt. Hiermee lijken partijen zichzelf bovendien te ontslaan van de verplichting om na te denken over serieuze oplossingen voor de vraagstukken waarmee deze arbeidsmigratie gepaard gaat.

Zelfs onze liberale vrienden in de gemeenteraad, stelden dat wij met ons initiatiefvoorstel – om arbeidsmigranten beter te ondersteunen - ‘de rode loper naar Warschau uit rolden’. Waarover dan een leger Oost-Europeanen zou binnenlopen om de banen van onze bijstandsgerechtigden in te pikken?! Kom op, van een pro-Europese partij als de VVD had ik beter verwacht.

Sinds de Europese Unie haar grenzen heeft opengesteld, kunnen Europese burgers zich vrij vestigen in Europa. Een groot goed! Arbeidsmigratie van onze Europese medeburgers zal toenemen. Daar profiteren wij Europeanen allemaal van. Maar laten we ook verantwoordelijkheid nemen voor de sociale consequenties van arbeidsmigratie. Laten we Oost-Europeanen die hier in steeds grotere getalen komen beter ondersteunen en laten we malafide werkgevers, koppelbazen en huisjesmelkers bestrijden. Laten we zorgen dat arbeidsmigranten sterker staan op de arbeidsmarkt, dat ze geïnformeerd zijn over arbeidsvoorwaarden, over het minimumloon, en laten we ze doorwijzen naar bonafide werkgevers. Laten we zorgen dat ze zich goed verzekeren tegen zorgkosten. En laten we zorgen dat ze de taal leren en inburgeren als ze hier langer willen blijven. Laten we leren van het verleden.

Femke Roosma is politicoloog en promoveert op een vergelijkend onderzoek naar de legitimiteit van de welvaartsstaat. Ze is daarnaast duo-raadslid van de Amsterdamse gemeenteraadslid namens GroenLinks. Ze kwam eerder deze week met het voorstel dat het Expat Centre zich ook gaat richten op arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Samen met Fenna Ulichki presenteerde ze eerder het initiatief Een warm welkom voor arbeidsmrigranten. Dit blog verscheen eerder op de website van GroenLinks.

Meer over Polen op dit blog hier


Meer over arbeidsmarkt, femke roosma, groenlinks, immigratie, moe-landers, moelanders, polen, pvv, uitbuiting.

Delen:

Reacties


A van der Wal - 15/02/2012 22:13

Na het lezen van het atukje van mevr. Roosma zit ik te trillen van woede over zoveel levensgevaarlijke naiviteit. De tweede akte van het grote wegkijken is begonnen. Er spoelt een golf van inbraken, overlast over dit land, ook in ons kleine dorpje. Deze misdaden zijn aantoonbaar gepleegd door Oost Europeanen. Je bent bang om de komende zomer met vakantie te gaan. De politie neemt alleen op en kan verder niets doen. Toezicht ontbreekt, men heeft vrij spel. De ene wijkagent moet in 3 dorpen tegelijk zijn als hij daar toestemming voor krijgt van zijn bazen. Maar ja, meer politie betekende toch meer repressie vlgs de heer Pechtold en Groen Links wil ook niet meer toezicht (agenten), het gaat toch immers zo goed?! En dan nog iets: In het door overbevolking geteisterde Nederland zou helemaal geen immigratie moeten plaatsvinden. We hebben er al millioenen opgenomen doordat vorige regeringen terugkeerregelingen niet uitvoerden. Ruimte genoeg toch, mevr. Roosma.
Nederland is een Noodland, dat zonder zware schade te lijden geen immigranten meer kan hebben. Het diepere besef hiervan zou tot u moeten doordringen. Het moet worden voorkomen dat Bulgarije en Roemenie toetreden. Het ruimtegebrek vertaalt zich honderdvoudig op vele terreinen. Het overvolle Nederland wordt nog voller, lege Oost Europese landen worden nog leger. Ik beschouw na diepgaande studies de overbevolking van diit land als het absolute hoofdprobleem Er moet met ingang van 40 jaar geleen een streng bevolkingsbeleid worden gevoerd. Indien dit wordt nagelaten zadelen we de komende generaties op met onoplosbare problemen, waarvan we er een deel nu reeds hebben. Ik raad mevr Roosma aan om toch eens een aantal boeken te lezen op dit gebied, te beginnen met "Binnen zonder kloppen" van Pieter Lakeman. Werkt verhelderend.
Ten aanzien van het werken in de kassen: U hoeft zich niet te bekommeren om tuinders die hun zoveelste kassencomplex erbij willen hebben. Ze zijn al lang miljonair. Een eigenschap van miljonairs is dat ze snel meer willen. Tuinders is altijd een gierig volk geweest die slavenarbeid wilden. Welnu, de Oost Europeanen zijn welkom. Voor hen is E7,50 per uur een geweldig loon. Nu wil de tuinder dat een Nederlandse werkloze onder een Poolse voorman gaat werken, die het tempo aangeeft. De tuinder stoot op die manier Nederlanders af, hetgeen zijn bedoeling is.
Zoals u uit mijn verhaal kunt opmaken vind ik het instellen van een meldpunt betreffende zich misdragende MOElanders een goede zaak. Wat moet men anders. Uw partij wil geen toezicht (politie, want dan krijg je een politiestaat),hiermee de burger vogelvrij verklarend, die moet het zelf maar uitzoeken.
Ik wil u graag uit de cocon halen een naar de werkelijkheid leiden.

Met vriendelijke groet,
A van der Wal