“U ontvangt deze brief omdat u aangifte of melding hebt gedaan tegen een uiting van de PVV"

In opinie door Claire Schut op 02-05-2018 | 19:27

Ja de trollen hadden gewaarschuwd, ik had beter moeten weten. Filmpjes waarmee je een hele groep en hun religie wegzet als gewelddadig en dodelijk worden in Nederland niet vervolgd. Vandaag lag er een brief op de mat van het Openbaar Ministerie:

“U ontvangt deze brief omdat u aangifte of melding hebt gedaan tegen een uiting van de PVV tijdens de Zendtijd voor Politieke Partijen (15 maart 2018) en op sociale media. Het is ook mogelijk dat u aangifte noch melding hebt gedaan, maar deze brief ontvangt omdat u op een andere manier betrokken bent bij deze zaak. Met deze brief stel ik u op de hoogte van het standpunt van het Openbaar Ministerie (OM) over de strafbaarheid van deze uiting.

De uiting betreft een korte film waarin in rode letters de tekst ‘ISLAM IS’ wordt getoond; daaronder volgt onder een rode lijn de tekst inhoudende de opsomming: ‘discriminatie, geweld, terreur, vrouwenhaat, homohaat, jodenhaat, christenhaat, onderwerping, gedwongen huwelijk, eerwraak, totalitair, doodstraf voor afvalligheid, sharia, dierenleed, onrecht, slavernij, dodelijk’. Bij deze laatste woorden druppelt vanuit de rode lijn bloed. Aan het begin en het eind van de film wordt het PVV logo getoond;  gedurende de film klinkt muziek.

De uiting als geheel moet zo begrepen worden dat deze alleen gaat over de islam als godsdienst en niet over de aanhangers van die godsdienst. In een arrest van 10 maart 2009 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2009:BF0655) beslist dat artikel 137c Wetboek van Strafrecht (Sr) strafbaar stelt als het zich beledigend uitlaten “over een groep mensen wegens hun godsdienst”, maar niet het zich beledigend uitlaten over een godsdienst, ook niet indien dit op een zodanige wijze geschiedt dat de aanhangers van die godsdienst daardoor in hun godsdienstige gevoelens worden gekrenkt. 

Omdat de onderhavige uiting in ieder geval niet over ‘een groep mensen’ gaat, is deze niet strafbaar op grond van artikel 137c Sr. De uiting is, omdat deze niet over mensen gaat, ook niet strafbaar op grond van artikel 137d Sr (aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen). Evenmin wordt met de uiting aangezet tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden; de kijker wordt, anders gezegd, door middel van de film niet aangemoedigd of opgehitst om iets strafbaars te gaan doen. Van strafbaarheid op grond van artikel 131 Sr. is dan ook geen sprake.

Als u het niet eens bent met mijn beslissing, dan kunt u een klacht indienden bij het gerechtshof Amsterdam op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.”

Potverdorie.  Stof om over na te denken. Waarom gaat het OM helemaal niet in op de muziek onder de tekst van het filmpje? Die opzwepende, angstaanjagende muziek die zo doet denken aan de film Mississippi Burning dat je zou kunnen betogen dat juist door die muziek er wel degelijk sprake is van ophitsing.  Een uiting is meer dan een tekst alleen.

Naschrift (on second thoughts), 3 mei 2018

Teleurstellend, de analyse van het OM. Toch is er misschien een lichtpuntje.  

Wat het OM in zijn brief slechts achteloos noemt, is “muziek die klinkt”. Alsof die muziek een bijzaak is, er niet toe doet, volkomen irrelevant is. Dat is niet juist. De uiting in Wilders’ filmpje bestaat niet alleen uit woorden, bloedrode letters (op smetteloos wit) en dodelijk druipend bloed. Het geluid in het filmpje is minstens even relevant. 

De muziek is niet zomaar toevallig gekozen, als muzikaal behang of oerhollandse hoempapa voor Henk en Ingrid. Neen, daar is goed over nagedacht. Het klinkt dreigend, angstaanjagend, omineus. Er zit een boodschap in, net als bij griezelfilms of de soundtrack van de film ‘Mississippi Burning’ waar de muziek in het PVV-filmpje zo sprekend op lijkt. En die boodschap is dat de verkrachter, geweldenaar, terrorist of moordenaar (lees: de moslim) al achter een deur (douchegordijn, in je veilige slaapkamer) staat en elk moment kan toeslaan. Je hoeft de filmbeelden niet eens te zien en je weet: er gaat zo dadelijk iets verschrikkelijks gebeuren, onontkoombaar. En jij legt het loodje, door de hand van die indringer. 

Door de muziek en de muzikale context gaat de uiting in Wilders campagnefilmpje niet alleen over een godsdienst sec, maar over de groep mensen die wegens hun godsdienst zich elk moment te buiten kunnen – en ook zullen – gaan aan geweld, haat, verkrachting, terreur, moord. Dat is niet alleen ongefundeerd en onwaar, het is groepsbelediging, stigmatiserende bangmakerij en het zet aan tot discriminatie, haat en geweld. 

De muziek is een integraal, relevant en betekenis hebbend onderdeel van de uiting, de boodschap in Wilders filmpje. Het OM gaat daaraan voorbij. Ten onrechte. 

 

Zie ook:

Eerder beschreef Claire in drie blogs haar poging aangifte te doen tegen het filmpje van Wilders:

Politie weigert aangifte 'Islam is dodelijk' (I)

Aangifte? Alleen op afspraak (II)

Triomf! Triomf! Hef aan, mijn luit laat dreunen nu de wanden. Aangifte tegen Wilders deel III

 


Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over aangifte, wilders.

Delen: