Tweede Kamer stemt in met wijziging Remigratiewet

In opinie op 02-02-2013 | 08:39

Op 29 januari is de nieuwe Remigratiewet in de Tweede Kamer aangenomen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 januari 2014 wordt ingevoerd. Tot die datum blijft de oude wet nog gelden. Voordat de wet werkelijkheid wordt moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen.

De belangrijkste wijzigingen die dan gaan gelden zijn:

  • Alleen migranten uit de doelgroeplanden die tenminste 18 jaar waren op het moment dat ze naar Nederland kwamen, komen voor een remigratie-uitkering in aanmerking
  • Aanvragers moeten minimaal één jaar uitkeringsgerechtigd zijn, minimaal 8 jaar legaal in Nederland wonen en 55 jaar zijn.
  • De basisvoorziening (de eenmalige uitkering als tegemoetkoming voor kosten rond de verhuizing) wordt afgeschaft.
  • Na invoering van de wet kunnen er tot uiterlijk 1 januari 2025 aanvragen worden ingediend, daarna is dat niet meer mogelijk.

De Remigratiewet bestaat sinds 2000 en is voor mensen met een dringende wens tot terugkeer naar het land van herkomst omdat ze hier in een uitzichtloze uitkeringsafhankelijke situatie zitten (langdurig werkloos, arbeidsongeschikt, bijstand).

Voor meer informatie over de gevolgen van de nieuwe wet kunt u contact opnemen met het NMI (Nederlands Migratie Instituut), Remigratie-Infolijn: 030-2364245, www.nmigratie.nl.

Bron: Wereldjournalisten


Meer over migratie, ouderen, remigratiewet, uitkering.

Delen: