Tweede generatie Turken gaat voor huwelijkspartner uit Turkije

In opinie door Kemal Rijken op 03-10-2011 | 16:54

Tekst: Kemal Rijken

West-Europese Turken van de tweede generatie kiezen vaak voor een huwelijkspartner uit Turkije en houden er een traditioneler seksepatroon op na. Toch verschillen ze per land van elkaar.

Dit blijkt uit een onderzoek van demograaf Doreen Huschek van de Vrije Universiteit. Ze bekeek de manier waarop de tweede generatie Turken relaties aangaan en waarop zij hun keuzes baseren. Het beleid van landen heeft grote invloed op hun gezinslevens. 'Tweede generatie Turken zijn beïnvloed door het beleid van het land en passen hun gedrag aan zodat ze vergelijkbaar zijn met de autochtone bevolking', meent Huschek. 'In Duitsland, waar de autochtone bevolking er vergeleken met andere West-Europese landen een traditioneler sekserolpatroon op nahoudt, heeft de Turkse tweede generatie ook de meest traditionele waarden vergelijken met hun generatiegenoten in andere Europese landen'. Tegenover de 'traditionele' Duitse Turken staan de Zweedse Turken. Huschek: 'De Turkse tweede generatie in Zweden vertoont evenals de autochtone Zweedse bevolking het meest egalitaire gedrag tussen man en vrouw.'

De demograaf deed onderzoek naar Europese Turken in zeven landen en dertien steden. Ze kreeg een duidelijker beeld van de manier waarop de tweede generatie keuzes maakt op het gebied van relaties. Een belangrijke factor is het immigratie- en integratiebeleid van de landen. In landen met een strenger beleid op het gebied van huwelijksmigratie, vindt de tweede generatie gemiddeld later een partner om mee te trouwen. Dit is het geval in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. In landen met een minder steng beleid trouwt deze generatie jonger. Dit gebeurt met name in Nederland, België, Zweden en Oostenrijk. Toch concludeert Huschek dat Turken van de tweede generatie in alle zeven landen over het algemeen kiezen voor een huwelijkskandidaat uit het land van hun ouders.  

Huschek promoveert vandaag aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift is te vinden op de site van de VU-bibliotheek: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/23820

Kemal Rijken is freelance journalist en moderator. Hij is ook redacteur van Republiek Allochtonië<  

 

 


Meer over huwelijk, kemal rijken, turken.

Delen: