Tekort aan pleeggezinnen uit migrantengroepen

In opinie op 31-10-2015 | 09:36

Er is een groot tekort aan islamitische pleegouders, kopte NOS in 2013. Een citaat van Jeugdzorg Nederland als reactie op de commotie in Turkije toen een Turks-Nederlandse jongen bij een lesbisch stel in Den Haag geplaatst werd. Van Ravenswaaij, pleegzorgbegeleider en medewerker werving & selectie bij Youké, vertelt dat als gevolg hiervan kortstondig een lichte stijging van het aantal aanmeldingen van islamitische pleeggezinnen te zien was. Deze gezinnen blijven echter in de grote minderheid. Uit het onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat migrantengroepen zich niet snel uit zichzelf als pleeggezin melden. ‘Veel gezinnen hebben het vooroordeel dat pleegzorg kinderen van de ouders permanent afpakt. Ook haken migrantengezinnen vaker af vanwege de intensiteit van het voortraject en de bureaucratische rompslomp die erbij komt kijken’, legt onderzoeker Hans Bellaart uit.

In Nederland zijn 16.065 pleeggezinnen die de zorg en opvang van 21.606 pleegkinderen op zich nemen. Een derde van de pleegkinderen is van niet-Nederlandse afkomst. Kinderen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond zijn oververtegenwoordigd, terwijl kinderen van Turkse of Marokkaanse herkomst ondervertegenwoordigd zijn binnen de Nederlandse pleegzorg. Onderzoeker Hans Bellaart van Kennisplatform Integratie & Samenleving: ‘Kinderen uit de laatste groepen worden vaker binnen hun eigen netwerk opgevangen.’

Het is niet bekend uit onderzoek of pleegkinderen het per se beter doen in een pleeggezin met dezelfde etnisch-culturele achtergrond. En ook niet wat de effecten hiervan zijn op langere termijn. Toch hebben veel instellingen wel voorkeur voor plaatsing van het kind bij een gelijkgestemd gezin. Het lijkt namelijk dat de overgang voor de kinderen iets makkelijker gaat als zij in een gezin terechtkomen met gelijkwaardige levensovertuiging en waarden als hun ouders. Instellingen proberen daarom altijd eerst kinderen in de naaste omgeving op te vangen. Van Ravenswaaij: ‘Lukt dit niet, dan kom je terecht bij de pleegouders uit het bestand. Door het grote tekort aan pleegouders lukt het niet altijd om een perfecte match te vinden.’
 

Lees meer bij het Kennisplatform Integratie en Samenleving

 


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over kis, migranten, pleeggezinnen.

Delen: