Teken ook het Maatschappelijk akkoord Onderhuids over aanpak racisme en raciale discriminatie

In opinie op 20-10-2015 | 07:09

Op 28 oktober zal minister Lodewijk Asscher het Maatschappelijk Akkoord ‘Onderhuids’, over de aanpak van racisme en raciale discriminatie in Nederland, in ontvangst nemen. Het akkoord bevat concrete en haalbare oplossingen over arbeidsmarktdiscriminatie en racisme op de werkvloer, racisme en onderwijs, racisme en voetbal, het slavernijverleden en etnisch profileren. In komende twee weken kan heel Nederland het akkoord ondertekenen. Tekent u ook?

De tekst vindt u hier.

Hoe onderteken ik het Akkoord?

Wilt u ook het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids tekenen mailt u dan naar info@onderhuids.nl onder vermelding van ‘Maatschappelijk Akkoord’ en de naam van uw organisatie. Ook kunt u het akkoord persoonlijk tekenen. We verwachten op 28 oktober tenminste 200 ondertekenaars. Alle persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van de campagne Onderhuids.

Antwoord van de samenleving

Op 20 november 2014 deed minister Asscher tijdens de interreligieuze Ridderzaal-dialoog, met Minister President Rutte en minister Opstelten, een oproep aan de samenleving om zelf met antwoorden te komen op racisme. Op 19 januari, op Martin Luther King Day, nam de nationale campagne Onderhuids deze uitdaging aan. Van januari tot oktober organiseerde de campagne Onderhuids bijeenkomsten van Hengelo tot Middelburg over verborgen vooroordelen en racisme. De samenwerking met maatschappelijke organisaties, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, sportverenigingen en bedrijven was essentieel voor het bereiken van een nieuw en divers publiek.

Oplossingen

Het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids zet in op 28 concrete en realistische maatregelen. De ondertekenaars pleiten er via dit Akkoord onder andere voor om in jaarverslagen in te gaan op de samenstelling van het personeelsbestand en het diversiteitsbeleid. De politie wordt geadviseerd in gesprek te gaan met jongerengroeperingen, minderheidsorganisaties, buurthuizen of andere (gekozen) wijkvertegenwoordigers over discriminatie en etnisch profileren en expliciet aan te geven waarom iemand is staande gehouden.

Nationale Dialoog

De grondslag van dit Maatschappelijk Akkoord Onderhuids wordt gevormd door de lokale bijeenkomsten met honderden organisaties en meer dan 1500 bezoekers, en specifieke samenkomsten met maatschappelijke organisaties, (ervarings)deskundigen, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, (professionele) sportverenigingen en bedrijven. De ondertekenaar bieden niet alleen concrete en haalbare oplossingen aan de regering, ze nemen ook zelf verantwoordelijkheid en dragen aan de uitvoering hun steentje bij.

Slotevenement met Lodewijk Asscher

Tijdens een gratis slotevenement in Felix Meritis op 28 oktober (20.00-22.00) wordt het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids aangeboden aan Lodewijk Ascher. Henk ten Cate, Manuela Kalsky, Mitchell Esajas, Sinan Cankaya, Jasper Krommendijk en Dominee en Stadsdichter Herman Koetsveld geven ook acte de presence. Rapper Dio treedt op. In het voorjaar van 2016 zal een follow-up bijeenkomst worden georganiseerd om de praktische vertalingen van de aangeboden oplossingen tegen het licht te houden. Voor meer informatie over tickets kunt u mailen met info@onderhuids.nl onder vermelding van tickets.

Over Onderhuids

De campagne Onderhuids gaat over (on)bedoelde of (on)bewuste raciale discriminatie. De naam Onderhuids verwijst naar de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies in Nederland; spanningen die kunnen bijdragen aan polarisatie en zelfs radicalisering, zonder dat we daar soms bewust van zijn. Onderhuids staat niet voor de opgeheven vinger, maar geeft antwoord op de vraag of onze eigen voorkeuren en vooroordelen niet leiden tot (on)bedoelde discriminatie en racisme en roept daarbij op tot introspectie, dialoog en verbinding. Onderhuids is een initiatief van De Familie Film &TV, Critical Mass en Dietz, Dröge & Van Loo (DDvL). DDvL is verantwoordelijk voor de campagne en het maatschappelijk akkoord.

Hier vind je het Maatschappelijk Akkoord:
Onderhuids Maatschappelijk Akkoord (pdf)

Bron: deze tekst is overgenomen van onderhuids


Meer artikelen pver discriminatie en racisme.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over discriminatie, maatschappelijk akkoord, onderhuids, racisme.

Delen:

Reacties


laila zahra - 20/10/2015 14:39

Het is goed om tijdig onze stem te laten horen tegen racisme, voordat het te laat is.