Sus de ernst van islamitische terreur niet

In opinie door David Pinto op 10-01-2011 | 19:39

tekst: David Pinto

Bolkestein heeft wel degelijk gelijk met zijn opmerking onlangs dat Nederland onleefbaarder is geworden voor Joden door het gedrag van (met name) de Marokkaanse jeugd. Maar het probleem dat hij constateert staat niet op zich.
Helaas is de Arabische wereld momenteel een bron van ellende voor de wereld. Door de islam geïnspireerd terrorisme ontstaat met name daar. En hier te lande zijn er gevaarlijke ontwikkelingen te signaleren, die vaak komen van problemen geïmporteerd uit de arabische wereld.

Uitkomst
Paul Cliteur ontvouwde in zijn twistgesprek in de Volkskrant van zaterdag 12 december j.l., de uitkomst van zijn boek over religieus terrorisme. Een bizar verhaal. Cliteur komt namelijk tot de conclusie dat het monotheïsme zich in gelijke mate schuldig maakt aan het prediken van terrorisme. Hij ziet daarin geen verschil tussen jodendom, christendom en islam.

Het religieus terrorisme bij het jodendom bijvoorbeeld baseert hij enerzijds op het uitzonderlijke geval van de moordenaar van Yitzhak Rabin en anderzijds op het 4000 jaar oude bijbelse verhaal over Abraham.

Echter, het is een onontkoombaar gegeven dat het hedendaagse terrorisme bijna uitsluitend door moslims wordt gepleegd. Dat is ook niet verwonderlijk, alleen moslims worden aangemoedigd om zichzelf op te blazen om anderen om zeep te helpen. Andere geloofsgemeenschappen kennen dat soort praktijken niet.

Geen urgentie
Dus Cliteur overtreedt de meest fundamentele methodologische regels van wetenschap, het onderscheid tussen algemeen en bijzonder. Oftewel wat in de volksmond heet: ‘het zijn uitzonderingen die de regels bevestigen’. Wat nog ernstiger is, is dat Cliteur met zijn betoog de ernst van de islamitische terreur sust, relativeert en nuanceert. Men hoeft dan geen urgentie daaraan toe te kennen. Het is immers geen specifiek probleem van moslims, in andere monotheïstisch religies is het even erg.

Cliteur zou er goed aan doen de reactie op zijn boek te lezen van Asher ben Avraham op deze site. Deze deskundige legt haarfijn uit hoe fundamenteel foutief de benadering van Cliteur is. Een belangrijke omissie bij Cliteur is bijvoorbeeld zijn onderwaardering van de Talmud. In deze omvangrijke verzameling joodse gezaghebbende boeken, worden alle bijbelse geschriften zeer kritisch behandeld. Een verschijnsel dat de Koran en zijn aanhangers nimmer zullen dulden. Schoenmaker, hou je bij je leest, zou ik jurist Cliteur dus willen aanraden.

Een soortgelijk betoog als Cliteur hielden Mohammed Rabbae en Erwin Brugmans . Ook zij stellen ten onrechte dat joden en moslims op gelijke mate elkaar lastig vallen. “Hoe is het mogelijk! OVERAL IN EUROPA worden joden vervolgd door moslims en NIET ANDERSOM!”, was een van de terechte reacties op het tendentieuze betoog van Rabbae en Brugmans.

Verontwaardigd
De verontwaardigde reacties van velen op het signaal van Bolkestein, ook van joodse zijde, zijn ondoordacht, kortzichtig, naïef en lachwekkend. Natuurlijk dient in eerste instantie diegene die zich schuldig maakt aan antisemitisme te worden berecht en gestrafd. Dat weet Bolkestein ook. Dat is ook niet het punt. Bolkestein doelt op toenemende problemen voor de komende generaties zoals hij die voorziet. Zo liet hij weten in het dagblad De Pers. En ik onderschrijf zowel zijn verwachting alsook zijn advies. Ik zou alleen de groep aan wie zijn advies is gericht uitbreiden. Niet alleen aan ‘bewust levende Joden’, maar aan een ieder die waarde hecht aan het in vrijheid beleven van zijn Jood zijn en daarop trots is.
Geassimileerde Joden zijn er altijd geweest. Evenals anderen die leiden aan het ‘Stockholm syndroom’, die zich met ‘de beul’ in casu met hun belagers identificeren. Figuren zoals Harry de Winter en zijn vrienden van Ander Joods Geluid. Die vallen buiten beschouwing.
Wat Bolkestein signaleert is realistisch. Er zijn nu al no-go gebieden voor Joden in Amsterdam vanwege misdragingen van moslim jongeren. Met dank aan Job Cohen overigens. Die deze moslim jongeren de hand boven het hoofd hield.

Emigratie
Verder lijkt het erop dat de Arabisch geïnspireerde problemen op korte termijn niet minder groot maar juist groter lijken te worden. Het aantal jongeren in Arabische landen onder de 15 jaar is liefst 38 procent van de bevolking, het hoogste percentage ter wereld. Een bevolking die zal toenemen van 280 miljoen naar 410 miljoen en mogelijk tot bijna 460 miljoen in 2020, zoals aangegeven in rapporten van de VN, geschreven door Arabieren zelf. Uit deze rapporten blijkt ook dat de helft van de Arabische jongeren wil emigreren. En het is zeer waarschijnlijk dat de migratie van deze Arabische jongeren (die daarbij hun culturele problematiek meenemen) naar Europa zal zijn, en dus ook naar Nederland.
Niet gehinderd door kennis, reageerden politici evenwel op een ronduit gênante wijze op het betoog van Bolkestein. En het meest lachwekkende, als het niet zoveel naïviteit zou verraden, vond ik de reactie van CDA-Kamerlid Mirjam Sterk. Zij wil dat de Joodse en Marokkaanse gemeenschap samen over antisemitisme gaan praten. Hoeveel naïviteit kan een parlement verdragen voordat het volledig ieder greintje van respect verliest?

Thee
Bolkestein’s betoog moet niet moet worden aangegrepen om zichzelf als heilig boontje af te schilderen, en om verontwaardiging over antisemitisme te spelen. Daarin schuilt de hypocrisie. Iedereen roept hoe verschrikkelijk antisemitisme is. Maar als het puntje bij het paaltje komt dan gaan de meesten liever thee drinken met de daders, en de boel bij elkaar houden. Vrijwel niemand is bereidt om de daders keihard aan te pakken. En dus zitten we in de huidige situatie. Zacht voor de wolven is hard voor de schapen.

En dat gaat ook in dezen op. De softe benadering van hufters in het algemeen, raakt alle goedwillende mensen. En in het specifieke geval van Joden en moslims leidt politiek correct struisvogel gedrag ertoe dat je als Jood je maar beter gedeisd kan houden.
En dat is natuurlijk de kern van Bolkestein’s opmerking. Alleen een slecht-willende luisteraar bespeurt in zijn opmerkingen antisemitisme. Maar ieder met een greintje verstand weet natuurlijk dat het tegenovergestelde waar is. Bolkestein is een vriend van de Joden. En als zodanig vindt hij het onverteerbaar dat Joden in Nederland te weinig worden beschermd. Vandaar zijn hartenkreet, en ik ben het helemaal met hem eens.

Prof. David Pinto is migratie- en diversiteitsexpert. Dit artikel is ook verschenen in de Volkskrant van 7 januari en in overleg met David Pinto ook Republiek Allochtonie geplaatst.

Zie ook de reactie van Hassnae Bouazza: de drie monotheistische religies hebben elkaar gewoon niets te verwijten


Meer over antisemitisme, david pinto, frits bolkestein, islam, islamdebat, paul cliteur, terreur, terrorisme.

Delen:

Reacties


Diana van den Bemt - 19/01/2011 16:17

Geachte David Pinto,
Heeft u wel eens het boek "Het zijn net mensen" van Joris Luyendijk gelezen? zo niet, dan raad ik u dat boek van harte aan. Ik denk namelijk dat u er veel van kan leren.

Met vredes groeten,