Stop met het stigmatiseren van bevolkingsgroepen

In opinie door Tunahan Kuzu op 04-05-2016 | 18:22

Stigmatisering lijkt even vanzelfsprekend als het inademen van zuurstof. Het buitensluiten van bevolkingsgroepen even vanzelfsprekend als het opkomen van de zon.
Wanneer iemand in onze omgeving iets stigmatiserends, discriminerends of onnodig beledigends zegt, maken we voortaan lawaai in plaats van stil weg te kijken. Vanavond twee minuten stilte. Maar daarna 364 dagen, 23 uur en 58 minuten lawaai.

Dat schrijft Tunahan Kuzu.

Vandaag vindt in heel Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. Om acht uur staat iedereen twee minuten stil. Dat is het moment waarop alle oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog herdacht worden. Hierbij worden niet alleen militairen herdacht, maar ook burgers die door oorlogsgeweld, waar dan ook ter wereld, zijn omgekomen. Eén moment waarop we onszelf de tijd geven om stil te staan bij de wreedheden van oorlogen die dag in dag uit helaas realiteit zijn.

Bezinning
Beseffen we in die twee minuten van totale bezinning ook hoe de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen plaatsvinden? Hoe een minderheid in de samenleving door een meerderheid tot ongewenst werd bestempeld? Hoe diezelfde minderheid stelselmatig werd beschimpt en in een kwaad daglicht werd gesteld? En hoe een groot deel van de maatschappij niet besefte wat er werkelijk aan de hand was? En zien we misschien ook de parallellen met onze huidige samenleving, waarin moslims en mensen met een migrantenachtergrond worden verdrukt?

In Nederland is in de loop der jaren een voedingsbodem gegroeid voor een steeds extremer gedachtengoed. Maar zijn de gevolgen van dergelijk gedachtengoed niet juist wat we elk jaar herdenken bij Nationale Dodenherdenking?

In verzet
Op vier mei is bijna iedereen twee minuten stil. Maar helaas zwijgt de grote meerderheid ook de rest van het jaar. Waarom zijn er zo weinig stemmen die roepen: 'Stop met het stigmatiseren van bevolkingsgroepen' of 'Hou op met het vernietigen van Nederlandse waarden als verdraagzaamheid en solidariteit.'

Die grote stille meerderheid moet geluid gaan maken. Men moet de gedachte achter de twee minuten stilte de rest van het jaar weer gaan uitvoeren. Want we dreigen onze prachtige samenleving kwijt te raken.

We moeten in verzet komen tegen xenofobisch nationalisme. Niet het type verzet waarbij we onder het mom van vrijheid van meningsuiting anderen tot op het bot kwetsen. Maar verzet waarbij we opstaan tegen de verrechtsing van Nederland, de verruwing van onze omgangsvormen en de verharding van onze harten.

Op vier mei is voelbaar dat er met veel pijn wordt teruggekeken op oorlogen in het verleden. Zoveel ellende, zoveel leed. 'Dit nooit weer' is elk jaar weer te horen. En die uitspraak slaat de spijker op zijn kop. Laten we ervoor zorgen dat dergelijke wreedheden nooit meer gebeuren.

Buitensluiten
Daarvoor moeten we onder ogen zien dat onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door pijnlijke contrasten. Stigmatisering lijkt even vanzelfsprekend als het inademen van zuurstof. Het buitensluiten van bevolkingsgroepen even vanzelfsprekend als het opkomen van de zon.

De solidariteit die Nederland decennia kenmerkte, wordt steeds gebrekkiger. De samenleving verruwt, verhardt en verrechtst. Daar moeten we met zijn allen tegen in actie komen.

Dit nooit weer. Zodat we bevolkingsgroepen met elkaar verbinden in plaats van tegen elkaar op te zetten.

Dit nooit weer. Wanneer iemand in onze omgeving iets stigmatiserends, discriminerends of onnodig beledigends zegt, maken we voortaan lawaai in plaats van stil weg te kijken.

Dit nooit weer. Als eerbetoon aan hen die voor ons vielen.

Vanavond twee minuten stilte. Maar daarna 364 dagen, 23 uur en 58 minuten lawaai.

 

Tunahan Kuzu is Tweede Kamerlid en partijleider van Denk. Dit stuk verscheen eerder ook in Trouw

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


 

 


Meer over DENK, tunahan kuzu.

Delen:

Reacties


De Graeve Freddy - 05/05/2016 10:45

Ik lees steeds maar dat moslims in onze westerse samenleving vinden dat we te weinig solidair zijn en teveel verrechtsen...maar ik lees weinig of nooit hoe het komt dat een bevolking politiek rechtser wordt. Ik lees bijna nooit dat waar moslims wonen er op termijn problemen komen. Deze minderheid waarover U het hebt is geen rechtse politieke partij maar noemt zich IS en is zowat de meest onverdraagzame organisatie, die er huidig op de wereld rondloopt. Mensen zijn bang van de moslims...toegegeven het is een minderheid, maar toch terroriseren ze ook doelwitten bij ons.... en het staat niet op hun voorhoofd geschreven of ze al dan niet in het diepste van hun hart , het al dan niet eens zijn met deze IS mensen...daar gaat het over.