Stichting Democratie en Media: meer diversiteit in de media

In opinie op 03-12-2015 | 12:03

Heb je een geweldig idee dat bijdraagt aan meer diversiteit in de media? Dan ziet de Stichting Democratie & Media dat graag in een conceptaanvraag tegemoet. Stichting Democratie & Media heeft daarom een oproep tot aanvragen geopend waarmee personen en organisaties financiering kunnen aanvragen voor projecten die op een creatieve manier bijdragen aan, en verandering brengen in, het debat rond (een gebrek aan) diversiteit in media.

Lees hier waarom Stichting Democratie en Media dit een belangrijk onderwerp vindt.

Conceptaanvragen kunnen tot en met donderdag 31 december 2015 worden gestuurd naar info@stdem.org.

Alle informatie over de oproep, de benodigde documenten voor de aanvraag en de tijdslijn voor het verloop van het proces vind je hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!Meer over democratie en media, diversiteit, media.

Delen: