Stadsdeel Oost: indirecte subsidie aan moskeeën was niet terecht

In opinie op 25-01-2012 | 17:46

Het huidige bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Oost vindt dat de voormalige stadsdeelraad van het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer ten onrechte een niet-marktconforme huurprijs vaststelde voor de gebedsruimtes in het gebouw De Verbinding. Dit kan als een indirecte subsidie worden opgevat en komt volgens het stadsdeel niet overeen met het beginsel ‘scheiding kerk en staat'.

Dit concludeert het stadsdeel na een onderzoek.

Het stadsdeel Oost stelt in een persbericht verder dat er de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan doordat de voorzitters van de moskeeën ook de voorzitters zijn van de sociaal culturele verenigingen. Bij de organisaties is er op aangedrongen daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. Stadsdeelwethouder Lieke Thesingh (GroenLinks): 'Deze afspraken met de huurders van De Verbinding zijn ongewenst. Dit zijn afspraken uit het verleden, die onvoldoende de scheiding van kerk en staat borgen.'

De Amsterdamse stadszender AT5 meldt dat  de kwestie inmiddels ook besproken is in het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders. Het college noemt het 'ongelukkig' dat er een situatie is ontstaan waarin stadsdeel Oost indirect subsidie verstrekte aan twee moskeeorganisaties en daarmee religieuze activiteiten van de organisaties Turks Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum en Stichting Sociaal Cultureel Centrum Voor Marokkanen subsidieerde. 

In juni 2011 schreef auteur Robert van Lanschot al een artikel  in De Groene Amsterdammer over het gebouw De Verbinding dat volgens hem beter 'De Kloof' had kunnen heten. Naar aanleiding van dit artikel stelde de PVV in  het Europees Parlement al vragen over het gebouw, omdat Europese subsidies die het stadsdeel voor het gebouw had ontvangen, niet juist besteed zouden zijn. Volgens stadsdeel Oost hebben de Rijksaccountant en de gemeentelijke accountant ACAM de subsidiebesteding getoetst en concluderen zij dat aan alle subsidievoorwaarden is voldaan.

 

Meer over de scheiding van kerk en staat op dit weblog:


Meer over de verbinding, moskeeen, oost-watergraafsmeer, scheiding kerk staat, stadsdeel oost, subsidie.

Delen: