Somalische organisaties maken zich zorgen over radicalisering

In opinie op 27-12-2010 | 14:33

Somalische organisaties proberen een vinger te krijgen achter de dit weekend gearresteerde vermeende terreurgroep om 'intern goed voorbereid te zijn op de vragen die op hen afkomen'. Guled Yusuf Ahmed van de Nederlands-Somalische stichting Nedsom in de Volkskrant: 'Het is wel weer een klap. De arrestaties verstevigen het stigma dat de gemeenschap heeft.' Somaliërs worden al snel geassocieerd met piraterij en jihadisme.

Volgens Ahmed heeft de radicale islamitische beweging Al Shabaab een zekere aantrekkingskracht heeft op eenlingen in de Somalische diaspora die elkaar hebben leren kennen via het internet.

In Nederland leven zo'n 22 duizend Somaliërs. Hun situatie is volgens het jaarrapport 2009 over integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 'het meest zorgelijk' van alle migrantengroepen. Somalische Nederlanders hebben veruit de hoogste uitkeringsafhankelijkheid: meer dan eenderde van hen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering. Somalische jongeren doen het het slechtst op school en hebben de meeste kans op schooluitval. Relatief veel Somalische jongeren zitten in de criminaliteit.

Volgens een onderzoek naar radicalisering van het IVA (instituut voor beleidsonderzoek, gelieerd aan de Universiteit Tilburg) is het vooral met de 'tweede stroom' Somalische vluchtelingen, die de laatste twee jaar naar Nederland kwamen (zo'n 12 duizend) slecht gesteld. Onder hen veel twintigers, die een lager opleidingsniveau en een beperktere mate van geletterheid hebben dan de 'eerste stroom' uit begin jaren negentig. Sociale cohesie in die groep ontbreekt.

De gemarginaliseerden zijn makkelijk te manipuleren door een organisatie als Al Shabaab, die volgens inlichtingenbronnen fondsen en jihadstrijders werft in Noord-Amerika en in verscheidene Europese landen. De strijd voor hun vaderland in welke vorm dan ook, geeft hun een doel en een identiteit.

Bron: Volkskrant

Mohammed Elmi van de Federatie Somalische Associaties Nederland laat tegenover de NOS weten dat zijn organisatie de problemen al zag aankomen en in juni al alarm heeft geslagen bij het ministie van Binnelandse Zaken. Hij pleit voor een specifiek doelgroepenbeleid.

 


Meer over Federatie Somalische Associaties Nederland, Guled Yusuf Ahmed, Mohammed Elmi, Nedsom, radicalisering, somaliers.

Delen: