SMN: weinig aandacht voor weggepeste allochtoon

In opinie op 20-10-2011 | 10:24

"Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, SMN is geschokt dat uit onderzoek blijkt dat 60% van de mensen die weggepest worden op basis is van hun afkomst. In 12% van de gevallen betreft het mensen die vanwege seksuele geaardheid worden weggepest . Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) vindt het schokkend dat honderden mensen in Nederland uit hun buurten worden weggepest."

Dat schrijft het SMN in een persbericht. Hieronder het vervolg van dat bericht.

"Het SMN vindt het absoluut verwerpelijk dat burgers, dus ook homoseksuelen, worden gediscrimineerd danwel weggepest. Het is goed dat het kabinet veel aandacht heeft voor de emancipatie van homoseksuelen en anti homogeweld. Homogeweld hoort niet thuis in onze samenleving. Met het programma ‘Bespreekbaar maken van homoseksualiteit in Marokkaanse kring’ draagt het SMN al jaren bij aan het bespreekbaar maken en acceptatie van homoseksuelen. Tevens draagt het bij aan een hogere acceptatie.
Het valt het SMN op dat er onevenredig veel aandacht is voor de groep homoseksuele die weggepest worden. Zelden ziet het SMN politici het opnemen voor verreweg de grootste groep, namelijk allochtonen die vanwege hun afkomst worden getreiterd en gediscrimineerd.

Dit wordt veelal pijnlijk zichtbaar wanneer bijvoorbeeld politici zich publiekelijk uitspreken als het om discriminatie van homoseksuelen gaat, maar zelden staat een politicus op de bres voor een weggepest allochtoon gezin. Meerdere malen heeft het SMN aangegeven dat discriminatie op grond van ras in Nederland nog steeds een erg groot probleem is. Hierover heeft het SMN eerder aan de bel getrokken in het kader van moskeegeweld en eenzijdige focus op de aanpak van discriminatie van dit kabinet. Deze is vooral gericht op de aanpak van homodiscriminatie en antisemitisme. Het lijkt alsof racisme, de meest voorkomende vorm van discriminatie, voor dit kabinet geen prioriteit heeft. Met dit onderzoek blijkt nogmaals dat de feiten uitnodigen tot een bredere focus en beeldvorming op de aanpak van discriminatie in Nederland.

Allochtonen zijn steeds vaker slachtoffer van pesterijen en discriminatie en hebben ook recht op steun van politici. En andersom geredeneerd, zijn autochtone Nederlanders dus vaker de dader van discriminatie. Dit feit en besef hoort ook thuis in een open discussie over benoemen en aanpakken van discriminatie, in welke vorm dan ook."

Zie ook: Vooral niet-westerse allochtonen uit hun buurt gepest

Links:

Het onderzoek van het LBA is nog niet online te vinden. 

Lees ook:

Religieuzen, mannen en rechtsconservatieve stemmers hebben meeste moeite met homoseksualiteit

Discriminatie kan leiden tot depressie

Ook PVV'ers voelen zich gediscrimineerd

Volgzame types hebben meeste last van vooroordelen

Antisemitisme komt veel voor bij moslimjongeren in Brussel en is theologisch geinspireerd

Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Intolerant Europa

Nederlandse moslim genuanceerder over homo's dan Duitse boer

Trouwen? Als het maar niet met een Marokkaan is

Helft van Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij

En  hier meer onderzoek naar discriminatie, racisme en antisemitisme 

 


Meer over allochtonen, buren, discriminatie, homo, racisme, smn.

Delen: