SMN en IOT: allochtone ouderen worden keihard gepakt

In opinie op 14-10-2011 | 14:54

Als gevolg van verschillende maatregelen van het kabinet-Rutte dreigt het inkomen van allochtone ouderen er de komende tijd sterk op achteruit te gaan. In zijn ijver om zoveel mogelijk anti-immigranten maatregelen te nemen, geeft het kabinet zich geen rekenschap van het cumulatieve effect van verschillende maatregelen.

In een brief aan de Tweede Kamer vragen het Inspraakorgaan Turken (IOT) en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) om de regering op dat punt te corrigeren.

Lees hier de brief.


Meer over allochtone ouderen, iot, kabinet, ouderen, smn, zorg.

Delen: