SMN doet laatste oproep aan CDA-fractie

In opinie op 05-10-2010 | 08:05

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) doet een laatste appèl op de “19 CDA-dissidenten” om aanstaande dinsdag niet in te stemmen met samenwerking met de PVV. Alleen daarmee kunnen de CDA kernwaarden, waaronder het in zijn waarde laten van elk individu en het recht op zelfontplooiing, fier overeind blijven. Ook voor de CDA-fractie geldt “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Het SMN is teleurgesteld door het besluit van het CDA-congres om in te stemmen met samenwerking met de PVV. Daarmee laat het CDA miljoenen burgers in de kou staan. Wat zijn christen-democratische waarden als naastenliefde en barmhartigheid nog waard, als je toestaat dat uitsluiting en verdeeldheid verder mogen toenemen?

Het SMN is geraakt en voelt zich gesteund door de CDA-leden die onder moeilijke omstandigheden tegen dit akkoord hebben gestemd. We rekenen op hun steun en die van anderen in ons streven verbindingen te leggen tussen de verschillende Nederlanders die ons land rijk is. Meer dan ooit is samenwerking nodig om te blijven bouwen aan een rechtvaardige en bindende samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid voor alle burgers in gelijke mate toegankelijk zijn.

Bron: persbericht SMN


Meer over cda, pvc, pvv, smn, vvd.

Delen:

Reacties


Antoine Berben - 05/10/2010 15:42

Een lovenswaardig initiatief dat echter toch verdient om te mislukken hetgeen ook wel zal gebeuren. De Marokkaans- Nederlandse gemeenschap had zich al veel eerder moeten inzetten en ook in de publiciteit moeten roeren namelijk al zolang als dat de overlast vanuit de eigen groep zulke grote vormen is gaan aannemen. Maar toen bleef men oorverdovend stil Door pas nu te gaan ageren wekt men niet alleen de indruk zich enkel en alleen maar voor eigen voordeel te willen inzetten maar tegelijkertijd ook dat men zich absoluut niet wil laten aanspreken op al dat andere negatieve.

Jan Roseboom - 05/10/2010 11:20

Bedankt, goede steun!