Sietse Fritsma maakt het weer bont

In opinie door Flip van Dyke op 26-01-2011 | 21:42

Tekst: Flip van Dyke

Het is weer zover, in de Volkskrant van vorige week maandag krijgt Tweede Kamerlid Sietse Fritsma weer alle ruimte om zijn ideeën over de ‘massa-immigratie’ de vrije loop te laten. Veel argumenten missen echter (voldoende) onderbouwing.

Onder de kop Tijd voor noodrem gezinsmigratie! (zie link onderaan artikel) schrijft Fritsma:
"Tot op de dag van vandaag loopt de instroom van gezinsmigranten in de tienduizenden per jaar. En terwijl de instroom van bijvoorbeeld Marokkanen afneemt, neemt de instroom van Somaliërs weer toe, waardoor er steeds weer nieuwe (vaak kansarme) 1e generatie migranten naar Nederland komen en alle integratieproblemen blijven bestaan."

De feiten

In 2009 is aan 21 duizend vreemdelingen een verblijfsvergunning verleend in het kader van gezinshereniging en -vorming. Dat is 15% van de totale immigratie in 2009. 1)
Als je het stukje van Fritsma leest, dan krijg je de indruk dat die tienduizenden Marokkanen en Somaliërs zijn. Geheel onjuist. In werkelijkheid waren er 1700 Somalische en 1600 Marokkaanse immigranten.2)
Die 21 duizend zijn alle immigranten van buiten de EU, dus ook Russen, Argentijnen, Amerikanen, Australiërs, Chinezen enz. Het aantal laagopgeleiden onder hen is slechts een minderheid. Van hen die in het buitenland een inburgeringscursus moesten doen was maar een kwart laagopgeleid.3)  

Volgens Fritsma is er niets veranderd in Nederland en is het allemaal nog net zo als in de vorige eeuw. Het tegendeel is echter waar. De nieuwe Vreemdelingenwet, ingevoerd in 2001, en de verhoging van het inkomensvereiste naar 100 procent van het minimumloon per 1 januari 2002 zijn twee maatregelen, ingevoerd door Cohen, die, samen met de latere maatregelen van Verdonk, voor een duidelijke vermindering van het aantal kansarme migranten hebben gezorgd.

De volgende tabel laat de immigratie naar geboorteland zien vanuit zes belangrijke immigratielanden gedurende de periode 1996 tot en met 2009. 4) In totaal immigreerden er 263 duizend mensen uit deze landen, gemiddeld 19 duizend per jaar. Dat is natuurlijk een flink aantal. Wat Fritsma en de PVV echter stelselmatig verzwijgen, is het bestaan van emigratie. In dezelfde periode emigreerden er ook weer 116 duizend mensen, dat is 44 procent van de immigratie. Het migratiesaldo over de periode 1996 – 2009 was dus 148 duizend, ofwel: 11 duizend per jaar.

 

 

Zoals ik al aangaf is er veel veranderd in migratieland. Dat wordt nog beter zichtbaar wanneer we de cijfers hierboven splitsen in twee periodes: 1996 t/m 2001 en 2002 t/m 2009. We zien grote verschillen tussen die twee periodes. De immigratie halveerde en de emigratie steeg. Dat had grote gevolgen voor het migratiesaldo. Was dat in de eerste periode nog gemiddeld 19 duizend per jaar, in de tweede periode daalde het naar gemiddeld vier duizend per jaar.

Marokkanen en Somaliërs

In de afgelopen 14 jaar kwamen er 57 duizend immigranten uit Marokko naar Nederland en emigreerden er 26 duizend. Het saldo was dus 31 duizend.
Maar helemaal grappig is het migratiepatroon van Somaliërs. Afgerond 28 duizend immigranten en 22 duizend emigranten en dat geeft een saldo van 5 duizend. Inderdaad, 5182 gedurende die 14 jaar.
Maar we zijn er nog niet, want als wij kijken naar de twee periodes dan zien wij dat het migratiesaldo van Somaliërs van 2002 t/m 2009 zelfs negatief is: er vertrokken er 12% meer dan dat er binnenkwamen.
Neemt zoals Fritsma schrijft de instroom van Somaliërs weer toe? Wel in 2009, maar in 2010 is het aantal  asielaanvragen met 43% gedaald. 5) Maar dat verzwijgt hij.

Het aandeel van Marokko en Somalië in de totale immigratie stelt niets voor.

De zes geselecteerde landen zijn allemaal zogenaamde moslimlanden. Alle moslimlanden samen maakten voor 2002 een kwart van de totale immigratie uit. Van 2002 t/m 2009 was het percentage 17. 6) Laat staan dat, zoals Fritsma in zijn boekje De immigratieramp van Nederland (2007) schreef, moslims het overgrote deel van de immigranten uitmaken.

Conclusie

Fritsma’s beweringen missen voor een belangrijk deel een fundament en het trieste is dat de PVV daarvoor wederom een podium krijgt in de Volkskrant. Het zou niet zo erg zijn als de Volkskrant eens het waarheidsgehalte van de beweringen van Fritsma zou nagaan. Helaas is dat nooit gebeurd en ik vrees dat het ook nooit zal gebeuren.

Link:  Tijd voor noodrem gezinsmigratie! (Sietse Fritsma)

Lees meer over Fritsma’s De Immigratieramp van Nederland in bijvoorbeeld dit artikel.

1) IND: Jaarresultaten 2009

2) CBS: Steeds meer niet-westerse arbeidsmigranten en studenten naar Nederland

3) Brief Ministerie van Wonen en Wijken en integratie aan de 2e kamer 17-11-2009

4) Bron CBS: Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

5) Vandyke: Aantal asielverzoeken gedaald in 2010

6) Bron CBS: Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

 

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Dit artikel is ook verschenen op zijn weblog Landgenoten of buitenlui en met zijn toestemming ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Meer van feiten van Flip van Dyke op dit blog hier
 


Meer over flip van dyke, gezinsmigratie, immigratie, pvv, sietse fritsma.

Delen: