Schijtziek van 'integratie' en 'tolerantie'

In opinie door Cemil Yilmaz op 06-04-2016 | 19:43

"Ik eis een nieuwe definitie van het Nederlanderschap waar ik ook een onderdeel van ben. (..) Een Nederlanderschap met geherdefinieerde normen en waarden waar alle kleurrijke Nederlanders een onderdeel van zijn en niet worden uitgesloten." Dat schrijft Cemil Yilmaz.

‘’De leugen is dat je blond haar en blauwe ogen moet hebben om een Nederlander te zijn. En die leugen heeft zo een groot effect op de werkelijkheid dat het de waarheid begint te lijken.’’

Fresku vatte tijdens de uitzending van Pauw kort en krachtig samen wat er al decennialang misgaat in het integratiedebat.

In de eerste pagina’s van het rapport Werelden van Verschil van het SCP staat letterlijk:

‘’Dit rapport richt zich op de sociaal-culturele positie van leden van migrantengroepen, met bijzondere aandacht voor degenen met een grote mate van sociaal-culturele afstand. Aan de sociaal-culturele positie onderscheiden we drie dimensies: een sociale dimensie (sociale contacten binnen en buiten de herkomstgroep), een culturele dimensie (waardeoriëntaties) en een emotionele dimensie (identificatie met de herkomstgroep en met autochtone Nederlanders). (..) Het is vanzelfsprekend ook denkbaar om onderzoek uit te voeren onder de autochtone bevolking naar hun sociale contacten, opvattingen en gerichtheid op Nederland, MAAR [kapitalen van Cemil Yilmaz] in deze studie doen we dat niet. Tegen dit perspectief kan verder worden ingebracht dat autochtonen als ‘de norm’ fungeren. Die opmerking is misschien nog het meest van toepassing voor de meting van waardeoriëntaties, waarbij we de veronderstelling maken dat er in de Nederlandse samenleving brede consensus bestaat over een aantal ‘basiswaarden’. ‘’

Het assimilatiebeleid van de afgelopen 15 jaar wat ze in Den Haag integratie noemen heeft averechts gewerkt. Segregatie en discriminatie in het wonen, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is een alledaagse werkelijkheid geworden zonder de echte wil vanuit de politiek en overheid om dit te doorbreken. Het politieke landschap en de samenleving is meer versplinterd dan ooit tevoren.

Want alles kan en mag gezegd worden in dit land aangezien de vrijheid van meningsuiting het allerhoogste goed is. Vooral als het over moslims gaat. Termen als kopvoddentax en uitspraken als "minder, minder, minder Marokkanen" zijn inmiddels ingeburgerd geraakt en horen bij de dagelijkse gang van zaken.

We leven in een land waarin een politieke partij met een Nationaalsocialistische visie (vergelijkbaar met de NSDAP van voor de WO2) met miljoenen stemmen de grootste partij in de Tweede Kamer zou zijn als er vandaag verkiezingen worden gehouden.

We leven in een land waarbij 55% van de Nederlanders vindt dat er te veel buitenlanders zijn en waarbij 47% het als een probleem ervaart wanneer culturen vermengen. We leven in een land waarbij 83% van de Nederlanders geen of weinig contact heeft met moslims en waarbij maar 5% openstaat voor contact met hen. Waar massaverontwaardiging is als 12% van de Turks-Nederlandse jongeren een negatief beeld heeft over Joden terwijl het oordovend stil blijft bij de conclusie uit hetzelfde onderzoek dat ruim 30 procent van de autochtone jongeren negatief is over moslims.

We leven in een land waar journalisten als een Perdiep Ramesar bewust de beeldvorming negatief beïnvloeden en waarbij media elke mogelijkheid aangrijpen om Islamitische jongeren te framen en zich hierbij gewillig laten misbruiken  door de politiek. We leven in een land waarbij de vicepremier interviews geeft over flutonderzoeken als die van Motivaction waarbij zogenaamd 90% van de Turks-Nederlandse jongeren Daesh zou aanhangen, terwijl hij hierbij positieve onderzoeken die bijna gelijktijdig uitkomen negeert.

We leven in een land waarin de politie je op basis van uiterlijke kenmerken aanhoudt en mishandelt en meldingen van Islamofobie en moslimhaat niet voldoende serieus worden genomen. We leven in een land waarbij gemeenteraden belegerd worden en AZC's aangevallen. Een land waar islamitische kinderen niet meer naar school durven te gaan, moslima’s aangevallen, uitgescholden en bespuugd worden en waarin moskeeën en synagoges het moeten ontgelden.

We leven in een land waarin we liever een racistisch element als Zwarte Piet in leven houden in plaats van het slavernijverleden onder ogen te zien. We leven in een land waar iedereen Brussel en Parijs is en doet aan selectieve verontwaardiging, maar niks geeft om Istanbul, Ankara, Tunis, Lahore, Nigeria of Beiroet. Hou alsjeblieft op met je #JeSuisCharlie en #JesuisParis als je niet eens solidair kan zijn met Nederlandse staatsburgers die hier elke dag gedemoniseerd en gediscrimineerd worden.

Er is een groot verschil tussen een rechtsstaat en het selectieve recht van de staat. De Rechtsstaat is rechtvaardig en gelijkwaardig in alle opzichten en maakt geen onderscheid tussen haar burgers bij vergelijkbare gebeurtenissen. Het selectieve recht van de staat hanteert wij-zij normen, bagatelliseert volgens deze normen en is selectief in haar oordeel. Allocatie van selectief recht is tevens de basis van institutionele discriminatie c.q. racisme.
Het is beschamend om te zien dat er nog steeds geen visie en onvoldoende politiek leiderschap is op het gebied van interculturele vraagstukken en een inclusieve samenleving. In plaats daarvan kiezen we ervoor om onze roze bril van zogenaamde tolerantie op te houden en weigeren kritisch in de spiegel te kijken.

Mijn conclusie is dat ik en met mij duizenden kleurrijke anderen schijtziek worden van woorden als 'de integratiediscussie' en 'de tolerantiesamenleving'.

Integratie zou namelijk wederkerig moeten zijn en niet eenzijdig. Integreren in Nederland betekent in de praktijk assimileren. En de tolerantie is niks meer of minder dan ordinair gedoogbeleid. Getolereerd oftewel verdraagd worden oftewel ongewenst zijn.

Ik eis een sociaal rechtvaardig en gelijkwaardig bestaan in Nederland. Niet alleen voor mijzelf. Ook voor mijn islamitische, Afro-Caribische, Oost-Europese, Molukse, Indonesische, Joodse, homoseksuele en wat voor soort, of maat je ook bent, broeders en zusters. Ik eis een nieuwe definitie van het Nederlanderschap waar ik ook een onderdeel van ben. Nee waar ik de norm ben. Daarom pleit ik voor acceptatie. Acceptatie is inclusief en is een nieuwe definitie voor het Nederlanderschap. Een Nederlanderschap met geherdefinieerde normen en waarden waar alle kleurrijke Nederlanders een onderdeel van zijn en niet worden uitgesloten.

Een nieuw Nederlanderschap met een inburgeringsexamen waarvoor elke burger in Nederland voor moet slagen.

 

Cemil Yilmaz is inclusie- en acceptatie-expert.  Meer artikelen van Cemil Yilmaz leest u hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 

-


Meer over cemil yilmaz, integratie, integratiebeleid, tolerantie.

Delen:

Reacties


Marijke - 31/05/2016 17:20

Een van de redenen dat culturen zich slecht mengen is dat interculturele relaties nog steeds uitzondering vormen. Iemands religie blijkt hiervoor een struikelblok. Men wil vaak iemand trouwen met dezelfde religie, hierdoor krijg je blijvende groepsvorming, segregatie dus. Wederzijdse argwaan is het gevolg.
Vooraf, in de 70er jaren werd geen rekening gehouden met segregatieproblemen. Dat zou wel slijten, de blijvers zullen zich op den duur wel inmengen was de verwachting. Is bijvoorbeeld bij de hugenoten destijds ook gelukt, de afstammelingen daarvan herken je nu niet meer. Maar vooral bij moslims dit bleek niet zo te zijn. Er is daarmee een nieuwe aparte groep in de Nederlandse samenleving ontstaan, die er voorheen niet was en dit geeft een culturele schokgolf tot gevolg, waarvan u de gevolgen beschrijft. helaas voor hen blijken moslims elders in de wereld er een best zootje van te maken, wat het beeld van de hollander van de moslim niet gunstig beinvloed.
Kunnen moslims Nederlander zijn? Natuurlijk wel. Er is een extra groep aan de samenleving toegevoegd, een nieuwe loot aan de stam. Die de wereld beleeft vanuit dit land en dus een Nederlands perspectief op doet via de eigen bril.
Vindt iedereen dit leuk? Nee, er zijn hollanders die zich bekocht voelen. Die hebben dikke pech, dat voelen ze en laten ze merken. Helpt ze uiteindelijk niks. Want laat nu net de Inburgeringscursus mede tot doel hebben gehad om allochtonen zich duidelijker te kunnen uiten naar de rest van de bevolking. Die zal toch een keer de oren dienen te openen. Hoe meer contact hoe beter. En dan vallen vooroordelen soms vanzelf weg en blijken die sociaal culturele afstanden misschien veel kleiner te zijn dan nu lijkt. Overigens kun je die pas bepalen als je de geldende norm adequaat ijkt en dus ook de bijbehorende groep, autochtonen, meeneemt in je onderzoek. Dat is een fout van de dienstdoende onderzoekers. Er is een norm ingevuld voor autochtonen, die daar zelf misschien niet eens aan voldoen. Hierdoor mag het bijbehorende rapport rechtstreeks naar de prullenmand verwezen worden.

Mark Wendrich - 09/04/2016 02:04

Goed stuk, maar hoe 'verwijder' je racisme en discrimatie uit de mens als het al vanaf het begin van zijn historie een vorm van 'verdediging' van het eigen ras is. Het concept van gelijkwaardigheid bestaat nog maar net. Dat maakt racisme niet minder onrechtvaardig, maar het maakt het wel verschrikkelijk moeilijk om in korte tijd voor elkaar te krijgen.

Persoonlijk wil ik niets liever dan ervan afkomen. Racisme is een feit, geen fictie. Het bestaat. Doe ik het? Vast wel. Hoe kom ik ervan af? Ik ga met genoeg gekleurde mensen om, met veel plezier, maar is dat genoeg?

Wim Heitinga - 07/04/2016 19:02

Dit is de brutaliteit voorbij. Met je migrantenachtergrond op luide toon eisen (nee, niet vragen maar eisen) dat de ontvangende cultuur zich aanpast. Gaat niet gebeuren Cemil, de ‘basiswaarden’ die het SCP rapport noemt zijn niet onderhandelbaar.

De Graeve Freddy - 07/04/2016 12:36

Wat U schrijft is zeker waar in sommige gevallen, maar wat U vergeet is dat er bijna overal in de wereld problemen zijn, van zohaast er sprake is van een moslim gemeenschap. U vergeet ook de verschillende aanslagen en waarschuwingen voor aanslagen, die voortdurend geuit worden tegen onze maatschappij.
U bent misschien tegen deze aanslagen en moorden, maar ze blijven toch voortduren. Vindt U het dan zo raar dat autochtonen extra voorzichtig zijn in de omgang met U?
U moet zich ook wel eens afvragen waarom U in Nederland geboren bent. Uw ouders en/of grootouders zijn wel met een bepaald doel naar hier gekomen…omdat men, misschien ten onrechte, dacht dat het hier beter zou zijn. Het feit dat U hier nog bent, is misschien toch wel een bewijs dat het hier, ondanks alles, toch nog het verkiezen waart valt.
Natuurlijk zijn de oorlogen in het Midden Oosten niet goed te praten en creëert dat woede bij de bevolking…maar de problemen met moslims in de wereld dateren van voor de golf oorlog en de huidige oorlog in het Midden Oosten. Verder ziet men ook dat als men organiseert om rond de tafel te gaan zitten, dan geven de strijdende moslims niet thuis.
Het is een feit dat veel allochtonen zich in sommige gevallen meer westerling voelen dan iets anders, maar er zijn ook anderen en het staat niet op hun gezicht te lezen tot welk deel ze zich bevinden.
Door deze houding van moslims, zijn de autochtonen in het algemeen zeer terughoudend voor alle mensen die er geen Nederlander of westerling uitzien.
Het grootste deel van de moslims zijn eigenlijk de meest racistische mensen op aarde, want ze moorden zelfs hun eigen volk uit alleen maar omdat ze het niet eens met hun gedachtegang.
De westerse samenleving heeft sinds een goede 70 jaar een andere levensstijl, waar alles gedaan wordt om geweld te vermijden, schijnbaar in tegenstelling tot de levensstijl van de moslim.
U eist een nieuwe definitie van het Nederlandschap, maar dat gaat niets veranderen aan de manier waarop de Nederlander en bij uitbreiding de Europeaan zich zal gedragen tegenover allochtonen.
Alleen een andere houding van de totale moslimgemeenschap zal misschien op termijn de basis kunnen vormen voor een acceptatie van de niet oorspronkelijke westerling in de EU.
De instroom van mensen van buiten de EU, bestaat reeds heel lang. Voor sommige groepen heeft dat tijdelijk problemen gegeven, maar sinds dat er moslims gekomen zijn, nu meer dan 50 jaar geleden, heeft het nooit zolang geduurd dat autochtonen afkerig gestaan hebben tegen allochtonen in het algemeen en moslims in het bijzonder.
Tot slot nog dit…ik heb geen enkele sympathie voor extreem rechts…ik heb nog voor en met moslims gewerkt waar ik veel respect voor had en heb, maar de manier waarop het merendeel van de moslimgemeenschap zich gedraagt in de wereld kan ik onmogelijk goedkeuren.

Alex Soplantila - 07/04/2016 09:32

Hallo Cemil, inclusief denken betekent dat we moeten praten, vind ik, over wij en over ons. Wij discrimineren allemaal. Als je boos bent, en dat voel ik bij het lezen van je stuk, dan heb je het vaak over anderen. Wij maken echter ook onderscheid. Velen verschillen van mening, maar ook van gevoelens. Met je hersens en je tong kunnen we dingen wel zeggen, terwijl we met ons hart iets anders voelen. Kunnen we volmondig, met denken en voelen, zeggen "Ik ben en voel me Nederlander"? Acceptatie betekent zeker tweezijdig, maar is wel een moeilijk proces. Niet alleen met de mond, maar ook met je hart (je gevoel). Dat is niet gemakkelijk. Voor iedereen, alle partijen. Met vr. groet.