Ritueel slachten opnieuw ter discussie

In opinie op 01-11-2015 | 11:28

Nadat een initiatief wetsvoorstel tegen rituele slacht in de Eerste Kamer strandde, komt het onderwerp in de Tweede Kamer terug op de agenda. Aanleiding is een rapport van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin opnieuw wordt gepleit voor een verbod op onverdoofd slachten dat vooral bij runderen te veel stress en pijn op zou roepen. De Partij voor de Dieren wil dat staatssecretaris Dijksma zo spoedig mogelijk met een verbod komt en zal dit tijdens het landbouwdebat aanstaande dinsdag en woensdag aan de orde stellen.

In 2008 diende Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een wetsvoorstel in dat moest leiden tot een algeheel verbod op onbedwelmd (ritueel) slachten. Dit voorstel werd in 2011 door een grote meerderheid van de Tweede Kamer in Nederland aangenomen. De PVV pleitte bij de behandeling van het wetsvoorstel ook voor een verbod van de import van vlees afkomstig van dieren die zijn geslacht op religieuze grondslag. Hierdoor zou de consumptie van vlees en vleesproducten onmogelijk worden gemaakt voor mensen die kosjer (joods) of halal (islamitisch) willen eten.

Het voorgenomen verbod op onverdoofd ritueel slachten leidde tot veel protesten. Veel Nederlandse joden en moslims zagen het als een wezenlijke inperking van hun godsdienstvrijheid en kregen steun van de christelijke partijen in de Tweede Kamer en drie PvdA'ers en één PVV'er.

Er volgden vele bijeenkomsten, debatten en ingezonden stukken, waarbij joodse en islamitische organisaties vaak gezamenlijk optrokken. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel op 19 juni 2012 door de Eerste Kamer verworpen. Alleen de Partij voor de Dieren, PVV, 50Plus en OSF stemden voor; GroenLinks stemde verdeeld.

Toenmalig staatssecretaris Bleker kwam met het plan om een polderconvenant te sluiten met de religieuze organisaties. Hierover is weinig meer vernomen. 

Bronnen: polderislam.nl, jonet, pvdd

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over onverdoofd slachten, ritueel slachten.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 03/11/2015 16:40

Nederland krijgt een tweede kans om toe te treden tot de beschaafde Europese landen waar slachten zonder verdoving is verboden. Daarbij is de vraag of dieren pijn lijden helemaal geen discussiepunt meer. De wet verbiedt onverdoofd slachten en de ratio is geen andere dat deze dieren pijn lijden. De enige vraag die resteert is of voor godsdiensten , een uitzondering moet worden gemaakt. Onze Tweede Kamer oordeelde van niet. Onze Eerste Kamer is niet democratisch en dat is ook niet hoe het hoort in beschaafde landen. En ziet, het ene onbeschaafde relict hield het andere in stand.
Nu nog dat andere onbeschaafde relict, de besnijdenis. God heeft de mens perfect geschapen. Wie snijdt in Zijn schepping, beledigt Hem. Een oud heidens Egyptisch gebruik, overgenomen door de Joden en door Moslims weer braafjes overgenomen van de Joden. Verdoofd, dus zo moeilijk is het heus niet.