Riffijns Nederlandse organisaties: Marokko pleegt chantagepolitiek

In opinie door redactie op 06-12-2019 | 09:18

"Wederom is gebleken dat Marokko de eigen agenda hanteert om Nederland onder druk te zetten inzake het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het annuleren van het gesprek met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid door de Marokkaanse ambassadeur heeft een ander motief. Het gaat Rabat in de kern niet om het vraagstuk van uitgeprocedeerde asielzoekers. Marokko is vooral boos op de kritische houding van Nederland met betrekking tot de mensenrechten in de Rif." Dat schrijven zeven Riffijn-Nederlandse organisaties in een persbericht.

De organisaties verklaren:

"Wij, Bades Foundation; Stichting Izouran; Comité Mulay Mohand; Stichting Noemidia; Rif Alert; Vereniging Symphony en Rifproject, die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, voor democratie en voor mensenrechten dringen aan op meer druk op Marokko inzake de zorgwekkende situatie van de Hirak gedetineerden en pleiten voor rechtsbescherming Hirak vluchtelingen.

Achter het diplomatieke conflict tussen Nederland en Marokko zit meer. Naar ons oordeel is het Hirak dossier de echte reden voor de hoogopgelopen spanningen tussen beide landen. Want nadat minister Blok de straffen van de Hirak gedetineerden ‘aan de hoge kant’ had beoordeeld tijdens een Kamerdebat in juni 2018, reageerde Rabat not amused.

Met stevige taal en acties antwoordde Rabat op de reactie van Nederland.

De veroordeling van schendingen van mensenrechten in de Rif werd begrepen als inmenging in interne zaken. Marokko protesteerde door zijn ambassadeur terug te roepen; de Marokkaanse minister van Justitie boycotte de Tweede Kamer en beide landen botste tijdens een VN-sessie. Daarna volgden andere pesterijen aan het adres van Nederland.

Voorop gesteld vinden onderstaande organisaties dat Nederland oog moet hebben voor de schrijnende situatie van de gevluchte jongeren uit Marokko. Dat land biedt helaas ondanks de vele steun uit Nederland en Europa geen perspectief. Het huidige beleid moet beleidsmakers aan het denken zetten en meer dwingende afspraken voor ontwikkeling en mensenrechten. In de besprekingen met Marokko moeten deze onderwerpen prioriteit krijgen.

In dit verband dient in onze ogen Marokko niet gezien te worden als 'veilig land'. Want door de voortdurende repressie vluchten juist veel Riffijnse jongeren hun regio massaal en zoeken rechtsbescherming in Nederland en in Europa."
 

Zie ook:

Meer artikelen over de Hirak

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

 


Meer over hirak, marokko.

Delen: