Regeltjes omdat het moet

In opinie door Esma Choho op 17-02-2011 | 09:26

Tekst: Esma Choho

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) presenteerde afgelopen vrijdag een onderzoek waaruit blijkt dat het percentage niet-westerse allochtonen op televisie 9 procent is. En dat terwijl 11 procent in de samenleving tot deze groep behoort.

Jammer om te constateren dat er bij de publieke omroep nog steeds op conservatieve wijze journalistiek wordt bedreven. Een journalist hoort open en nieuwsgierig te zijn. Ook probeert hij of zij de realiteit altijd zo juist mogelijk weer te geven. Daarin past bijvoorbeeld een gedegen balans in de selectie van de personen die als expert worden geïnterviewd. De realiteit is helaas anders.

Onlangs gezien: tijdens een rondvraag op de Albert Cuypmarkt over de verkiezingsuitslag worden niet- westerse allochtonen vakkundig over het hoofd gezien door de verslaggever en enkel blanke Nederlanders om hun mening gevraagd. Hebben allochtonen dan geen mening? Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. Onlangs startte het satirische nieuwsprogramma PowNews de rubriek Een neger omdat het moet. Hierin worden willekeurige Surinamers, Marokkanen, Antillianen en Turken opgevoerd als protest tegen de verplichting van de publieke omroep om meer allochtonen op televisie te laten zien. Ik kan tot zekere hoogte begrip opbrengen voor het antiregeltjes-sentiment in Hilversum.

Het is betreurenswaardig dat televisie redacteuren van bovenaf worden gedwongen om het allochtonenquotum te vergroten. Maar zo lang journalisten hun vak niet goed uitoefenen en bevolkingsgroepen over het hoofd zien die allang deel uitmaken van onze maatschappij, dan is dat helaas bittere noodzaak.
 

Esma Choho is executive coach, auteur van ‘Moslim Unlimited’ (2007) en heeft recent een diversiteittraject bij NOS Journaal begeleid. Deze tekst is ook als ingezonden brief verschenen in de Volkskrant.

Link: Publieke omroep wil meer allochtonen en vrouwen

Meer media hier


Meer over diversiteit, esma choho, media.

Delen: