Record emigratie uit onvrede? Loopt Nederland leeg?

In opinie op 13-02-2013 | 07:18

De emigratie is flink gestegen naar een all time high van 142.772. De immigratie is gedaald in 2012 naar 155.701. Dit blijkt uit afgelopen week gepubliceerde voorlopige* cijfers van de migratie van het CBS over het afgelopen jaar. In dit artikel een nader onderzoek naar die CBS-cijfers en de dubieuze berichtgeving in de Telegraaf -en andere media- eerder dit jaar. De conclusie luidt dat de Telegraaf alles verzonnen heeft wat zij heeft opgeschreven en dat het blog de Dagelijkse Standaard (en anderen) daar nog een schepje bovenop doet.

Door Flip van Dyke

Inleiding
‘Nederlanders emigreren massaal’ kopte de Telegraaf op 21 januari jl, die blijkbaar al het totaal cijfer van het CBS al had gekregen (wat dus achteraf niet waaar blijkt te zijn).‘In 2012 verlieten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek per dag 395 personen ons land uit onvrede met het politieke klimaat, de dramatische gevolgen van de economische crisis en verharding in de samenleving,’ vervolgt de krant van Wakker Nederland. ‘In totaal vertrokken er 144.175 definitief’, schrijft Spitsnieuws. ‘‘CBS: meer ontevreden Nederlanders emigreren,’ meldt Elsevier op grond van het Telegraaf artikel. Uiteraard blijven de gereformeerden dan niet achter. Sommige blogs gaan nog verder: ‘Steeds meer hard werkenden, productieve Nederlanders keren hun vaderland de rug toe,’ aldus dit blog.
De kop in de papieren versie op de voorpagina (!) van de Telegraaf is overigens:

Meer emigratie uit onvrede.
Nederland loopt leeg

Vrijwel alle reacties op de sites maken het duidelijk: Henk en Ingrid vertrekken massaal (en natuurlijk komen er alleen maar kanslozen voor terug, maar daar heeft de Telegraaf het niet over), maar wat is er nu werkelijk aan de hand?

Je kan immigratie en emigratie op verschillende manieren bekijken, zoals ik in dit blog heb uitgelegd. Nederlander kan je dan ook op twee manieren gebruiken: inwoner van Nederland of iemand met de Nederlandse nationaliteit. De volgende uitspraak is dan ook juist: er waren op 1 januari 2012 786.057 Nederlanders geen Nederlander. Rechts bedoelt vaak met Nederlander autochtoon –en zo begrijpt het merendeel van de reageerders het artikel ook, maar in die betekenis zal je van het CBS nooit cijfers zien. Als het goed is dan maak je direct duidelijk of je het nu over Nederlandse nationaliteit hebt of over inwoners van Nederland. Zijn de nieuwe cijfers dan naar nationaliteit of herkomstgroep? Nee hoor, het zijn cijfers over geboorteland. Geboorteland zegt niets over de nationaliteit van iemand en heeft alleen te maken met herkomstgroepering als de migrant tenminste een ouder heeft die in het buitenland is geboren: de migrant is dan immers allochtoon. Als je het dan hebt over dat er Nederlanders emigreren dan moet je dus bedoelen inwoners van Nederland en dat kunnen dus ook buitenlanders (niet in bezit Nederlandse nationaliteit) zijn en allochtonen.

Iedere maand publiceert het CBS voorlopige* cijfers over die migratie naar geboorteland. Dit is die tabel met alle jaarcijfers. Meestal pas rondom mei komen de definitieve cijfers. Waarschijnlijk zullen de totaal cijfers niet meer veranderen, maar wel de details*. Naar herkomstgroep zijn er –op dit moment- alleen cijfers t/m 2010, maar het CBS heeft in een toelichting wel iets over gezegd, waarover straks meer.

Laten we om te beginnen de nieuwe cijfers eens nader bekijken.
 

1. Totaal migratie
Figuur 1 laat de totale migratie zien vanaf 1995.

De immigratie is behoorlijk gedaald in 2012 van 163.000 in 2011 naar 156.00 in 2012, een daling van 4%. Die 163.000 was in 2011 een record. De emigratie, in negatieve getallen weergegeven, is flink gestegen van 133.000 in 2011 naar 143.000 in 2012. Dat is stijging van 7%. Nog nooit was de emigratie zo groot.
Het migratiesaldo, rode lijn, was in 2011 30.000 en dat is door die lagere immigratie en hogere emigratie gedaald naar 13.000 in 2012. Een daling van 57 %. De stijging van de emigratie was te verwachten door de toegenomen immigratie de afgelopen jaren en de economische crisis.
In ieder geval blijkt uit de cijfers dat er geen sprake is van een leegloop van Nederland, zoals de Telegraaf beweert: deze eeuw immigreerden er t/m 2012 1.659.000, emigreerde er 1.475.000 en dat geeft een migratiesaldo (netto-immigratie) van 184.000. Dat is gemiddeld per jaar 128.000 immigranten, 113.000 emigranten en een saldo van 14.000.

Tot zover het eerste stuk van het artikel

Lees hier het volledige artikel met daarin:


2. Migratie uitgesplitst naar continent.
3. Geboorteland Nederland
4. Herkomstgroep
5. % geboorteland Nederland en herkomstgroep
6. Onvrede met politieke klimaat?
7. Waarheen emigreert men?
8. Emigreren hoogopgeleiden?
9. NOS
10. De Dagelijkse Standaard
11. CBS ontkent
Conclusie

 

 

 

 


Meer over dagelijkse staandaard, emigratie, immigratie, Telegraaf.

Delen:

Reacties


Flip van Dyke - 19/02/2013 14:36

Ah, u bedoelt de inhoudsopgave.

In het vervolgartikel
http://www.flipvandyke.nl/2013/02/de-nieuwste-migratiecijfers-komen-uit-z-europa-nieuwe-gastarbeiders/
meer over de emigratie per herkomstgroep en landen.

Jan Beerenhout azn - 19/02/2013 09:54

Flip van Dyke vraagt: welk lijst je met aandachtspunten ik bedoel, dat is het olijstje dat in zijn eigen artikel staat. Ik mis daar dus een hoofdstuk REmigratie/ repatriatie bij. Als ik met cijfers werk zijn het vrijwel altijd cijfers van het CBS of cijfers van de statistici in die remigratielanden. Inderdaad repatrieren in een halve eeuw na vertrek wel 50% van de Nederlandse emigranten terug naar Nederland. Zeker nu reizen makkelijker en goedkoper is geworden zal de emigratie steeds vaker tijdelijker worden.

Flip van Dyke - 13/02/2013 15:48

Ik weet welk lijstje met 'aandachtspunten' u bedoelt.
Ik weet niet waar u de retourmigratiecijfers vandaan haalt. Voor autochtonen die vertrekken ligt die boven de 50%, voor niet-weterse allochtonen op 66% en voor westerse allochtonen op 75%.

Jan Beerenhout azn - 13/02/2013 10:59

Bij het bovenstaande lijstje met 'aandachtspunten;'dient de REmigratie/repatriatie te worden toegevoegd. In kringen van migratie-deskundigen wordt ervaringswijs als vuistregel gehanteerd, dat in het eerste jaar na de 'definitieve emigratie'minstens 10% van de emigranten weer repatrieert=terugkeert: de emigratie bleek toch niet de juiste beslissing. Redenen: de partner viel tegen, het klimaat deugde niet, de taal was moeilijk, het eten niet te pruimen, er was geen werk, de omgangsvormen/ etiquette moeilijk , de sociale zekerheden afwezig, enz. Dat repatrieringspercentage loopt in de jatren daarna (5 jaar) op tot wel 30%.
Hetzelfde geld m.t.t. , maar in mindere mate, overigens ook voor immigranten in Nederland. Niets blijkt zo tijdelijk te zijn voor velen als een definitieve emigratie.