Reacties van moslimorganisaties op aanslag in Nice

In opinie op 15-07-2016 | 23:18

De federatie Milli Görüş Noord-Nederland (MGNN) en de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) hebben als reactie op de aanslag in Nice een persbericht uitgebracht.

In hun persbericht stellen MGNN en NIF:

"De afschuwelijke aanslag in Nice, gericht tegen onschuldige burgers, heeft ons diep geraakt. Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt. Zij doelen op onschuldige burgers om de segregatie in de maatschappij te vergroten en de samenleving te ontwrichten. Dit soort aanvallen moeten onze banden juist versterken en met deze eenheid kunnen wij terreur en de daarmee gepaarde onveiligheid het hoofd bieden.

Wij roepen iedereen dan ook op om een eenheid te vormen tegen iedere vorm van geweld, en geen onderscheid te maken in deze. Wij roepen ook onze regeringsleiders op om terreursympathisanten, van welke ideologie of etniciteit dan ook, geen ruimte te geven op Europese bodem.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslag en wensen hen veel sterkte en geduld toe in deze moeilijke tijden". 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over aanslagen, mgnn, nice, nif.

Delen:

Reacties


Bert Bezorgd - 23/07/2016 15:48

Vreemd dat er geen reacties zijn op deze schandalige aktie. Zijn de bezoekers van deze site het eens met deze aktie??