Reacties van Marokkaanse Nederlandse organisaties op veroordeling Wilders

In opinie door Ewoud Butter op 11-12-2016 | 12:48

Verschillende organisaties van Marokkaanse Nederlanders, die eerder aangifte tegen Geert Wilders hadden gedaan, hebben de afgelopen dagen gereageerd zijn veroordeling van Geert Wilders.

Hieronder enkele reacties.

Abdou Menebhi, voorzitter van Emcemo, in het Parool:

,,Wilders is veroordeeld, dat is positief. Ik vind het niet zo erg dat hij geen straf heeft gekregen, hij moet voortaan opletten op wat hij zegt en doet. We houden altijd de mogelijkheid terug te gaan naar de rechter. Belangrijk is dat we actief blijven strijden tegen Wilders en zijn ideeën.''

Dezelfde Menebhi tegenover radio 1:

'We hopen met de uitspraak ook op een effect naar de politieke partijen richting de komende verkiezingen. We weten dat het enige punt in de campagne van Wilders bestaat uit moslims, Marokkanen en het verbieden van de Koran. Dit haatzaaien is helemaal niet goed voor de Nederlandse samenleving. De samenleving heeft nodig: solidariteit en samenwerking op oplossingen te vinden.' 

Bouchaib Saadane, voorzitter Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, is tegenover het NRC tevreden met de uitspraak van de rechtbank.

„Ik voel me absoluut beschermd. Dit is duidelijk een signaal dat iedereen in deze rechtsstaat gelijk is. Daardoor geloven wij nog meer in die rechtsstaat dan eerst en we zijn er trots op. Alle vrijheden hebben grenzen. We hebben vaak gehoord dat het niks zou worden, een proces tegen Wilders. Gelukkig hebben die mensen ongelijk gekregen.”

In het AD verklaart hij onder andere:

De rechter heeft zijn uitspraak gedaan na goed onderzoek en met een gedegen motivatie. Voor ons gaat het niet om de inhoud van de uitspraak. Waar het ons om gaat, is het signaal. Dat het signaal er is gekomen. Wilders hoeft niet gestraft te worden met geld, of met een taakstraf. Voor ons is het al genoeg dat hij is veroordeeld voor het feit dat hij te ver is gegaan. Te ver op het gebied van discriminatie en haat. Daar hadden wij het meeste last van. Voor ons geeft deze uitspraak voldoening.”

Hij beschadigt niet alleen de Marokkanen en de moslims in Nederland, maar ook de rest van Nederland. Het land waar wij trots op zijn, loopt hierdoor schade op. En die schade is nog erger dan welke schade dan ook.”

We hopen dat Wilders zich vanaf nu meer bezig gaat houden met maatschappelijke en politieke vraagstukken. Vraagstukken waar alle Nederlanders mee bezig zijn. Werkeloosheid, onderwijs, gezondheidszorg, Europa, ga zo maar door. Dat zijn problemen die aandacht verdienen. Laten we alsjeblieft dáárover gaan discussiëren.

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) verklaarde in een persbericht onder andere: 

De RMMN is verheugd dat de rechter de norm heeft gesteld en het vertrouwen in de rechtsstaat heeft versterkt. De vrijheid van meningsuiting zien wij als een recht en ook wij zijn overtuigd van de plicht deze voor onszelf en alle andere Nederlanders te verdedigen .

De afgelopen jaren hebben Nederlanders van Marokkaanse origine aan den lijve ervaren hoe vernietigend discriminatie en haat kan zijn. Ook zijn wij doordrongen van het feit dat deze uitspraak discriminatie jegens Marokkanen en moslims niet meteen doet stoppen, maar duidelijk is wel geworden waar de grens ligt en wat de norm is. 

Göran Sluiter advocaat van aangevers en benadeelde partijen schrijft in de Volkskrant: 

Het Wildersproces is nooit een proces tegen de vrijheid van meningsuiting geweest, maar een strafproces tegen discriminatie en haatzaaien. Het is onzin te veronderstellen dat Wilders met deze veroordeling nu politiek monddood is gemaakt of dat de vrijheid van meningsuiting niet meer zou bestaan, of ernstig zou zijn ingeperkt. Ook na deze veroordeling mag Wilders in het bedrijven van politiek zeer veel zeggen; hij mag alleen niet discrimineren.

Voor minderheden, inclusief mijn cliënten, is de veroordeling van Wilders een geruststellende gedachte. Het betekent dat zij mogen rekenen op rechtsbescherming bij situaties van discriminatie. Die bescherming is absoluut noodzakelijk in een rechtsstaat. Het voorkomt dat de meerderheid hier aanwezige minderheden kan uitsluiten of ze als minderwaardige mensen wegzet. Ook draagt het discriminatieverbod er aan bij dat er niet ernstiger misdrijven tegen minderheden worden gepleegd in de toekomst. De geschiedenis leert ons dat ernstige misdrijven tegen minderheden altijd vooraf worden gegaan door een situatie waarin discriminatie openlijk wordt toegelaten, of dat de staat daar zelf voor verantwoordelijk is. We hoeven voor de vele voorbeelden daarvan niet eens ver in de geschiedenis terug te gaan. Op dit moment vinden in Myanmar etnische zuiveringen tegen de Rohingya-moslims plaats. Dit is mede mogelijk, omdat discriminatie van de Rohingya in Myanmar niet in een vroeg stadium strafrechtelijk de kop is ingedrukt.

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over emcemo, proces wilders, rmmn., smn, wilders.

Delen:

Reacties


Rommie Eijkelboom - 22/12/2016 18:46

Advocaat Güran Sluiter heeft volkomen gelijk. Wat in discussies over Wilders continu vergeten wordt, dat hij als Parlementariër de eed op de Grondwet Artikel 1 heeft gezworen. Het Artikel 1 is het uitgangspunt van Mensenrechten en gegrondvest in onze samenleving. Volksvertegenwoordiger Wilders lapt met zijn discriminerende uitspraken over Marokkaanse Nederlanders, moslim-Nederlanders en vluchtelingen, dit al jaren aan zijn laars. Met zijn houding en uitspraken beschadigt hij als Parlementariër onze samenleving.

redactie - 12/12/2016 15:29

@Rudi, je hebt een punt, we geven in dit geval alleen de meningen van Marokkaanse Nederlanders en 1 van de advocaten die namens hen optrad. Meestal laten we een grotere diversiteit aan meningen zien.

We hebben daar in dit geval bewust voor gekozen omdat het a) de groep betreft waarop de uitspraken van Wilders betrekking hebben b) het de organisaties zijn die een aanklacht tegen Wilders hadden ingediend en we c) vonden dat de opvatting van deze groep in reguliere media opvallend weinig aandacht heeft gekregen.

Lees ook dit stuk:
http://www.joop.nl/opinies/slechts-germanen-mogen-spreken

Over de vrijheid van meningsuiting publiceren we met grote regelmaat artikelen. Binnenkort zal er vast een artikel aan toegevoegd worden nav dit oordeel over Wilders. http://www.republiekallochtonie.nl/tag/vrijheid+van+meningsuiting

Ingezonden artikelen zijn altijd van harte welkom

Rudi Dierick - 12/12/2016 15:11

Is het nu echt toeval dat republiek Allochtonië blijkbaar alleen maar reacties die blij zijn met deze veroordeling, en geen enkele die ze fundamenteel betreurt.

Deze vermelde blije meningen gingen o.m. uit van respectabele en representatieve organisaties. Het zijn in alle opzichten valabele meningen.

Maar dit debat kent ook even respectabele, en even representatieve meningen die stellen dat de rechter hier een brug te ver gaat en legitieme meningen criminaliseert, dat rechters de vrijheid van meningsuiting hier eerder schade aandoen. En dat ze tegelijk te weinig aandacht geven aan de zwaarste gevallen van racisme en discriminatie, namelijk al diegenen waarbij mensenlevens in reëel gevaar kwamen, of zelfs verloren gingen, of waarbij op grote schaal groepen uitgesloten worden. Hoie komt het toch dat RA deze meningen niet kent? of niet wilt kennen?