Rabbijn Lody van de Kamp: "Antisemitisme is joodse hobby geworden"

In opinie door Lody van de Kamp op 18-12-2015 | 11:56

“Voor veel Nederlandse Joden is het antisemitisme een hobby geworden”. Dat stelt rabbijn Lody van de Kamp in een interview met het blad Volzin.De rabbijn vindt berichtgeving over sterke toename van antisemitische incidenten in Nederland tenenkrommend: “Voortdurend wordt de indruk gewekt dat het voor de Jood langzamerhand levensgevaarlijk is om in dit land te wonen. En dat is zo bezijden de waarheid.”

Van der Kamp: "We zitten als Joden in Nederland echt vastgebakken in de slachtofferrol. Zo sterk dat het voor velen een tweede identiteit is geworden. Maar daarin wordt een hele grote denkfout gemaakt, want er is geen sprake van opkomend antisemitisme. Het heeft niets met de realiteit te maken. Er zijn Joden die denken dat alle terroristen moslims zijn, waardoor ze elke moslim wantrouwen. Dat is toch de wereld op z’n kop? Door zo vast te houden aan die slachtofferrol, en overal antisemitisme in te zien, kom je als gemeenschap geen stap verder.”

Overal waar het woord antisemitisch valt, slaat het debat dood volgens hem dood. "Het is zo’n zwaarbeladen onderwerp. Daarbij pakken media dergelijke geluiden maar al te gretig op. Zo werd ik op een gegeven moment door de EO gebeld of ik een gezin wist dat, door al dat antisemitisme, op het punt stond Nederland te verlaten. Het spijt me, maar ik ken ze niet hoor! Het merendeel van de Joden cultiveert de slachtofferrol, simpelweg omdat deze zo comfortabel is. Je wijst anderen als schuldigen aan en hoeft zo niet naar jezelf te kijken. Maar uiteindelijk beschadigt dit de gemeenschap, want het is zelfbevestigend.”

Lees verder bij Volzin.

De cijfers

Het aantal meldingen van antisemitisme nam in 2014 bij zowel de politie  als het CIDI overigens wel toe. Belangrijkste reden hiervoor was de Gaza-oorlog in 2014. Cijfers van meldingen bij het CIDI over een lange termijn laten geen structurele stijging zien. 

Ook de cijfers van het MDI laten geen structurele stijging zien:

Overigens zeggen meldingen bij politie, antidiscriminatievoorzieningen, inclusief het CIDI maar in beperkte mate iets over de daadwerkelijke toe- of afname van antisemitisme. Hetzelfde geldt voor andere vormen van discriminatie.

Islamofobie/moslimhaat

Vorige week werd een vergelijkbare discussie gevoerd over de vermeende toename van islamofobie/moslimhaat. Hiervoor geldt dat er onvoldoende cijfers beschikbaar zijn om te spreken van een toename of afname van islamosfobie/moslimhaat. Zie factcheck: is groei islamofobie een mythe?

Net als Lody van de Kamp hier over de klagers over antisemitisme doet, geldt ook voor degenen die melding maken van een groei van islamofobie dat zij het verwijt krijgen zich te wentelen in slachtofferschap,

Meer van of over Lody van de Kamp op dit blog hier

Zie ook:

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over antisemitisme, lody van de kamp, volzin.

Delen: