"PVV zaait haat en zet aan tot verdeeldheid tussen allochtonen en autochtonen"

In opinie door Astrid Essed op 11-06-2010 | 13:36

" De verkiezingsoverwinning van de PVV werpt een schaduw op de fundamenten van de Nederlandse democratische rechtsstaat, het discriminatieverbod en het recht op godsdienstvriijheid. Met haar discriminerend en racistisch gedachtegoed stigmatiseert de PVV niet alleen moslims, allochtonen en vluchtelingen, maar zaait bovendien haat EN zet aan tot verdeeldheid tussen allochtonen en autochtonen.
De verkiezingsuitslag is schokkend en ontmoedigend, maar meer dan ooit zet zij aan tot verzet en strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat."

Dat schrijft Astrid Essed in een ingezonden brief aan Republiek Allochtonië. Essed voert al lange tijd actie tegen Wilders en zijn partij.
Hieronder de brief van Essed in de haar typerende stijl.

Geachte Redactie en lezers,

Met de grote PVV verkiezingsoverwinning bij de recente parlementsverkiezingen is er een schaduw gevallen over de Nederlandse democratische rechtsstaat

Een schaduw, die de in de Nederlandse Grondwet en Europese en Internationale Verdragen verankerde FUNDAMENTELE RECHTEN, het discriminatieverbod en de godsdienstvrijheid, kan aantasten en op den duur vernietigen [1]

HOUDING REGULIERE POLITIEK:

Tekenend voor de in de afgelopen jaren door de politiek ten toongespreide beschamend tolerante houding tav de PVV, op D'66 na [2], is wel het feit, dat tot nu toe geen enkele politieke partij haar zorg heeft uitgesproken over deze grote verkiezingsoverwinning van de PVV [van 9 naar 24 zetels]

Dit politieke stilzwijgen beschouw ik als  als zorgwekkend en een fundamenteel gebrek aan respect voor de in de Nederlandse Grondwet vastgelegde waarden.

Bovendien is het een klap in het gezicht van alle door de PVV gestigmatiseerde kwetsbare groeperingen, zoals de moslims in het algemeen, de Marokkanen en ''niet-westerse'' allochtonen in het byzonder [3]

En vooral niet te vergeten de vluchtelingen en asielzoekers, die vanwege armoede, oorlog of vervolging huis en haard moesten ontvluchten en door Wilders EN politieke partijen als de VVD worden gecriminaliseerd en geridiculariseerd als ''gelukszoekers''

DE KIEZER HEEFT GESPROKEN/EEN GEVAARLIJKE DOODDOENER

''De kiezer heeft gesproken'' is het enige commentaar, dat de politieke partijen kwijt willen over  de PVV overwinning.

Naar mijn mening is dat een non-argument en een dooddoener.

Let wel:

Uiteraard heeft iedere kiesgerechtigde in Nederland het recht, zijn of haar keuze te maken voor iedere partij, die zich verkiesbaar stelt.

Maar referentie aan de keuze van de kiezer is al daarom een non-argument, aangezien in het verleden kiezers massaal gestemd hebben op partijen, die levensgevaarlijk bleken. Zonder verder historische vergelijkingen te willen maken, hebben Duitse kiezers begin dertiger jaren ook massaal op de NSDAP van Adolf Hitler gestemd, die dus door democratische verkiezingen aan de macht gekomen is

De dramatische en gruwelijke gevolgen zijn bekend. Het eindstation was Auschwitz. Het moge dus evident zijn, dat ieder beroep op de keuze van de kiezers onterecht en zelfs gevaarlijk is 

HET GEDACHTEGOED VAN DE PVV

Als bekend mag worden verondersteld, dat  de PVV populistische en mensvijandige standpunten hanteert zoals een uitgesproken anti-Islamopstelling, een racistisch standpunt tav ''niet-westerse'' allochtonen en een openlijk voorstander is van administratieve detentie detentie [4] zonder aanklacht en proces voor terreurverdachten en een ''Nederlands ''Guantanamo Bay'' voor ogen heeft [5]

HET POPULISME VAN DE PVV

Kenmerkend voor populisme is het aandragen van simpele oplossingen voor gecompliceerde problematiek, waarbij naar het aloude model van een zondebok wordt gegrepen
Dit principe is al zo oud als de wereld en de contemporaine geschiedenis tussen 1933 en 1945 leert ons, wat daarvan de meest weerzinwekkende gevolgen kunnen zijn

Misbruik makend van de sinds 11-9-2001 in Nederland en Europa bestaande anti-Islamstemming en toegenomen racisme, alsmede de negatieve stemming tegen vluchtelingen en asielzoekers, die vanwege vervolging, oorlog en/of armoede, eigen land hebben moeten ontvluchten, heeft de PVV van Wilders helaas toenemende steun gekregen voor zijn discriminerende anti-islamitische visie en zijn verdere racistische standpunten

Dat heeft dus geresulteerd in deze mijns inziens rampzalige verkiezingsuitslag

ANTI ISLAMIISME

De anti-islamitische PVV standpunten staan haaks op het recht op vrijheid van godsdienst, dat zowel in de Nederlandse Grondwet en het EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens liggen verankerd.
Bovendien associeert zij ten onrechte de Islam met religieus fanatisme, zonder enig onderscheid tussen alle binnen de Islam aanwezige stromingen, varierend van orthodox tot liberaal.
Het discriminerende aspect schuilt in het feit, dat hij een dergelijk eenzijdig standpunt NIET inneemt tav christendom en Jodendom, waar eveneens sprake is van misbruik van religie voor politieke doeleinden [6]

RACISME

Naast genoemde generalisatie en discriminatie tav de Islam en moslims in het algemeen, maakt hij zich schuldig aan racisme, door eenzijdig te refereren aan criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, zonder enig oog voor de eveneens onder autochtone jongeren voorkomende criminaliteit en zonder enige reflectie naar de dieperliggende oorzaken, die maatschappelijk zijn en niets uitstaande hebben met een bepaalde ''afkomst''.

Verder maakt zij een discriminerend onderscheid tussen westerse en niet westerse allochtonen.
Dit is in strijd met het non-discriminatie beginsel in de Nederlandse Grondwet en EVRM. [7]

Bovendien heeft voorman Wilders enige tijd geleden aan drie Surinaamse verdachten van een beroving in Almere gerefereed als ''drie beesten van Surinaamse afkomst''. [8]

TWEEDELING

Niet alleen is de PVV overwinning rampzalig te noemen voor allochtonen, maar ook voor autochtonen.

Met een dergelijke toegenomen PVV macht, waarbij een verdere wig gedreven wordt tussen allochtonen en autochtonen zal er een verdere tweedeling in de samenleving plaatsvinden, waarbij de onderlinge verhoudingen steeds meer op scherp komen te staan.
Iedereen, zowel allochtoon als autochtoon, heeft behoefte aan een vreedzaam samenleven, dat zo steeds meer onder druk komt te staan.

EPILOOG:

Samenvattend kan dus gesteld worden, dat deze PVV verkiezingsoverwinning een schaduw werpt op de fundamenten van de Nederlandse democratische rechtsstaat, het discriminatieverbod en het recht op godsdienstvriijheid. Ook ligt verbod op discriminatie verankerd in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, de reden, dat voorman Wilders op dit moment wordt vervolgd door het OM in Amsterdam. [9]

Met haar discriminerend en racistisch gedachtegoed stigmatiseert de PVV niet alleen moslims, allochtonen en vluchtelingen, maar zaait bovendien haat EN zet aan tot verdeeldheid tussen allochtonen en autochtonen.

De verkiezingsuitslag is schokkend en ontmoedigend, maar meer dan ooit zet zij aan tot verzet en strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat.

TEGEN DIEGENEN, DIE EVENALS IK HET RACISME EN DE VREEMDELINGENHAAT VAN PVV EN ANDERE ORGANISATIES AFWIJZEN WIL IK ZEGGEN:

LAAT U NIET ONTMOEDIGEN MAAR BLIJF STRIJDEN EN PROTESTEREN

JUIST NU

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
 

[1] ARTIKELEN OVER WILDERS

UITPERS.BE

APRIL 2007, ASTRID ESSED

''HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS''

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=163

UITPERS.BE

APRIL 2010

ASTRID ESSED

''PVV WINT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ALMERE EN DEN HAAG/ONDERMIJNING RECHTSSTAAT''

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2652

[2]

TELEGRAAF

8 APRIL 2009

''PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT''

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3661738/__PVV_erin__Pechtold_eruit__.html

Beschamend tolerante houding van de Nederlandse politiek:  Op de heer Pechtold van D'66 na is er geen enkele Nederlandse politieke partij, die de PVV openlijk als racistisch heeft aangemerkt, ondanks het door de PVV structureel gemaakte onderscheid tussen ''westerse'' en ''niet-westerse'' allochtonen, waarbij de laatste groep in generaliserende zin als ''crimineel'' wordt afgeschilderd

Volgens het door Nederland mede ondergetekende Anti-Racisme Verdrag is bij discriminatie tav bevolkingsgroepen [dus niet alleen ''ras'' gebonden] ook sprake van racisme

Zie Anti Racisme Verdrag, artikel 1

''1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.''

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/d1cerd.htm

[3]

NU.NL

10-6-2010

''MULTICULTUREEL NEDERLAND BEZORGD OM WINST PVV''

http://www.nu.nl/nieuws/2266987/multicultureel-nederland-bezorgd-winst-pvv.html

[4]

Administratieve detentie impliceert detentie zonder vorm van aanklacht en proces

Dit is in strijd met de in Nederland en internationaal geldende normen, dat iedereen recht heeft op een proces

Zie ook: AMNESTY INTERNATIONAL [WWW.AMNESTY.NL]

MENSENRECHTENENCYCLOPEDIE

ADMINISTRATIEVE DETENTIE

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/907

[5]

NEDERLAND BEKENT KLEUR TAV WILDERS/PVV

http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.html

HOME WEBSITE:

http://www.nederlandbekentkleur.nl/index.html

ARTIKELEN OVER WILDERS

UITPERS.BE

APRIL 2007

ASTRID ESSED

''HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS''

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

UITPERS.BE

APRIL 2010

ASTRID ESSED

''PVV WINT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ALMERE EN DEN HAAG/ONDERMIJNING RECHTSSTAAT''

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2652

[6]

Als voorbeeld refereer ik aan de terreur van de fanatiek religieuze Israelisch-Joodse kolonisten tav de bezette Palestijnse burgerbevolking en de aanslagen in de VS door religieus fanatieke christenen op abortusklinieken en artsen.

[7]

DISCRIMINATIEVERBOD

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

Artikel 14, EVRM

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

[8]

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP

'AANKLACHT TEGEN WILDERS OVER UITSPRAKEN SURINAMERS''

28-7-2007

http://static.rnw.nl/migratie/surinaams.caribiana.nl/innederland/car20070728_jankiwilders.html-redirected

[9]

UITPERS.BE

ASTRID ESSED

''VERVOLGING WILDERS TERECHT.RACISME IS GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING''

JUNI 2009

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2385

VERBOD OP RACISME EN DISCRIMINATIE

WETBOEK VAN STRAFRECHT, ARTIKEL 137, C

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137c.html

WETBOEK VAN STRAFRECHT, ARTIKEL 137, D

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137d.html

WETBOEK VAN STRAFRECHT, ARTIKEL 137, E

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137e.htmlMeer over astrid essed, geert wilders, pvv.

Delen:

Reacties


steevens - 06/02/2015 14:56

natuurlijk maakt het niets uit in welke god of godsdienst iemand geloofd,maar veel allochtonen denken dat ze ons systematisch alles kunnen afnemen, gelukkig doen ze dat niet allemaal

Ahmed - 27/09/2010 13:34

Er is ook nog vrijheid van meningsuiting! iedereen mag zijn mening blijven uitten! en dit moet ALTIJD zo blijven!

Maria - 17/06/2010 08:28

ik dacht dat Nederland democratish was .
Maar als je zeg wat ja denkt ben je racistish?

henky - 13/06/2010 20:52

Astrid, een leuk stukje over hervorming van het kiesstelsel had ik beter kunnen verteren.
Zelf vind ik dat afstand doen van `de kiezer heeft gesproken` niet een goede weg is.
Wellicht zou een hogere kiesdrempel ons besluitvaardiger kunnen maken

Ab - 11/06/2010 14:10

Jammer van de Godwin (vergelijking met Hitler/nazi-Duitsland), dat verzwakt het verhaal en deed mij al bijna afhaken. Verder een feitelijk stuk!