Paul Schnabel: investeer in migranten voor de zorgsector

In opinie door Floris Meijer op 05-01-2011 | 17:01

De gezondheidszorg loopt op het gebied van diversiteit op de werkvloer nog behoorlijk achter op andere sectoren. Volgens SCP-directeur Paul Schnabel is een van de oplossingen het investeren in allochtonen. 'Arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen moet omhoog en de investering zal het waard zijn'.

Schnabel zei dit op het diner pensant, dat op 14 december 2010 in Den Haag werd georganiseerd door FORUM en de ministeries van VWS en SZW. Tijdens het diner, dat een onderdeel is van het project Kleur in de Zorg van FORUM, konden de aanwezigen, waaronder zorgbestuuders, debatteren over oplossingen van het nijpende personeelstekort in de zorg. Het SCP berekende dat het aantal fulltimers zal groeien van 200.000 nu, naar 300.000 in 2030. Vooral allochtone vrouwen zijn in de zorg sterk ondervertegenwoordigd.

Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van FORUM, Sadik Harchaoui zijn er de afgelopen jaren al verschillende positieve resultaten geboekt om werknemers met een allochtone achtergrond aan te trekken in de zorg. Met het project Kleur in de Zorg hebben meer dan 300 hoogopgeleide migrantenjongeren kennis gemaakt met de zorgsector, via werkbezoeken, voorlichting en sollicitatietrainingen. Daarnaast namen veertig allochtone kandidaten zitting in een Raad van Toezicht van een zorginstelling en bleken meer dan 70 zorgbestuurders bereid het diversiteitsbeleid hoog op de agenda van hun instelling te zetten.

Toch dient er nog een slag te worden gemaakt. Harchaoui nodigde de aanwezigen van het diner pensant dan ook van harte uit om de komende tijd mee te denken over  oplossingen voor de toekomst.

Lees verder op de website van FORUM.

Lees hier een verslag van het eerste diner pensant, dat op 25 mei 2009 werd georganiseerd in Den Haag.

 


Meer over Floris Meijer, FORUM, Paul Schnabel, zorg.

Delen: