Panisch voor Vrijheid en Verantwoordelijkheid

In opinie op 30-09-2010 | 10:34

Het motto van het kabinet Rutten- Verhagen is 'vrijheid en verantwoordelijkheid'. Dat is absoluut een mooi en aansprekend motto. Vraag is of het ook de lading dekt van een kabinet dat moet gaan opereren met gedoogsteun van de PVV. De PVV neemt bij voorkeur geen verantwoordelijkheid en heeft ook weinig op met de vrijheid van andersdenkenden. De partij is eerder panisch voor verantwoordelijkheid en vrijheid.

Een analyse van berichten van en over de PVV leert dat de standpunten van de partij met de volgende woorden kunnen worden samengevat: 'verbieden', 'verbod', 'stoppen', 'uitzetten', 'afschaffen', en 'ontslaan'. Zelf is de PVV vaak 'woedend' en anderen zijn 'laf', 'bang' of 'dhimmi's'. In 2009 verscheen op het Allochtonenweblog een overzicht, dat wordt hieronder herhaald.

Hieronder ter illustratie een bloemlezing van PVV standpunten. 

PVV wil koranvertaling Kader Abdolah verbieden
PVV wil preek Yasin verbieden
PVV wil suikerfeest op scholen verbieden
PVV: verbod neef-nicht huwelijken
PVV wil hersteloperaties maagdenvlies verbieden
PVV wil Koran verbieden
PVV eist verbod integratiestichting
PVV pleit voor verbod Milli Görüs
PVV wenst een verbod op de websites Indymedia.nl en Ravage
PVV wil verbod op flatscreen via bijstand
PVV: stop met gezeul Tommie, Pino en Ieniemienie
PVV: stop indocrtrinatie van leerlingen met klimaatwaanzin
PVV: stop subsidie wereldomroep
PVV: stop import islamitische cultuur
Wilders: Stop demonisering
PVV: geen uitstel huisverbod
PVV: stop export uitkeringen
PVV wil verbod hoofddoekjes in onderwijs
Het moet de gemeente Delfshaven verboden worden een vriendenband met Ramallah aan te gaan
PVV: waarom wordt paddoverbod niet gehandhaafd?
PVV wil stadionverbod voor marokkaanse voetbalhooligans
PVV wil solidariteitsactie met Griekse relschoppers verbieden
PVV wil islamitisch bankieren verbieden
PVV wil verbod preken in moskee in andere taal dan Nederlands
PVV wil verbod op uitbreiding moskeeen in Nederland
PVV wil verbieden dat rechters, officieren van justitie, politieagenten, ambassadeurs en militairen een dubbele nationaliteit hebben.
PVV: geen 2-onder-1 kapwoningen voorasielzoekers
PVV"schaf alle kunstsubsidies af

Panisch voor de Vrijheid

Cloud01_pvv Het inmiddels verdwenen weblog 'Maantaal' had ook de kamervragen en standpunten van de PVV doorgenomen en concludeerde dat de partij beter Panisch Voor de Vrijheid zou kunnen heten. Ook heeft het weblog het verkiezingsprogramma van de PVV door de 'wolkenwoordmachine' gehaald (zie links de meest voorkomende woorden). Hieronder de bloemlezing van Maantaal.

 • Het dragen van een boerka en nikaab in de openbare ruimte moet volgens dit wetsvoorstel verboden worden
 • de immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden
 • Ook zou een dubbele nationaliteit verboden moeten zijn
 • Pedofielenvereniging Martijn moet worden verboden
 • zwemmen in burkini moet verboden worden
 • halal slachten van vlees moet verboden worden
 • Is de minister met mij van mening dat deze misdadige en medisch volstrekt overbodige ingreep per direct verboden moet worden?
 • Dat kamp had natuurlijk verboden moeten worden.
 • dat moslims zelf verantwoordelijk zijn voor hun communicatie en de Nederlandse overheid dus geen tolken- en vertalers voor hen moet bekostigen, dat het serveren van halal vlees aan moslims verboden moet worden
 • Bent u bereid de wet dusdanig te wijzigen dat deze mensen minimum gevangenis)straffen kunnen krijgen en een levenslang verbod op het houden van dieren?
 • Verbieden verkoop softdrugs aan buitenlanders - Kamervragen
 • PVV wil verbod op steekwapens op straat
 • Verbod overkomst van ex-partners
 • wilt u onze suggestie overnemen om ervoor te zorgen dat deze jongeren een hoge boete, een gevangenisstraf, een levenslang visverbod, een toegangsverbod rondom de vijver en een levenslang verbod op het houden van dieren krijgen?
 • Een verbod op het spreken van een andere taal dan de Nederlandse in overheidsgebouwen
 • en dat een wettelijk verbod op het voorhanden hebben van en de handel in paddo’s gerechtvaardigd en ook gewenst is?
 • ziet de minister de overeenkomsten tussen politie-agent en leraar en is hij bereid tot een hoofddoekjes-verbod voor docenten
 • Ook verzocht de PVV het kabinet om een landelijk verbod op het dragen van onder andere tulbanden
 • Er komt een preekverbod voor buitenlandse imans
 • Bent u bereid om de rol van imams als geestelijke verzorgers in gevangenissen te verbieden
 • Bent u bereid om de solidariteitsactie te verbieden om de openbare orde te beschermen?
 • Bent u bereid de stichting IHH, die onderdeel is van de gevaarlijke ‘Union of Good’ net als Israel en de VS te verbieden vanwege het steunen van terreur?
 • Bent u bereid de viering van het islamitische Suikerfeest vanaf volgend jaar op scholen te
  verbieden?
 • Bent u voornemens deze vorm van zorg in het buitenland in het geheel te verbieden?
 • dat deze praktijk een vorm van positieve discriminatie is waardoor Nederlanders gediscrimineerd worden; verzoekt de regering deze praktijk per direct te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag.
 • bent u bereid met wetgeving te komen om dergelijke buitenlandse donaties, afkomstig
  vanuit islamitische landen, aan Nederlandse instanties wettelijk te verbieden?

Verder dient iedereen die het met de PVV oneens is zijn mond te houden, ontslagen, uitgezet of verwijderd te worden, dan wel op andere wijze te worden ‘kaltgestellt’

 • De Partij voor de Vrijheid wil dat minister Plasterk Doekle Terpstra verwijdert uit de Raad van Toezicht van de publieke omroep.
 • Directies instellingen ontslaan die seksueel misbruik niet melden
 • en alle ambtenaren die hebben meegewerkt aan deze waanzin op staande voet te ontslaan?
 • Welke actie(s) bent u van plan om te nemen om ogenblikkelijk deze wantoestanden te stoppen en de verantwoordelijken op staande voet te ontslaan?
 • Bent u bereid deze slechte burgemeester van Amsterdam, te ontslaan?
 • Bent u bereid de directie van Bureau Jeugdzorg Amsterdam met onmiddellijke ingang te ontslaan?
 • Bent u bereid de verantwoordelijke corporatiebestuurders te ontslaan, het betaalde geld terug te vorderen en aangifte te doen van deze zwendel?
 • eermoordenaars denaturaliseren en uitzetten!
 • Zo ja bent u met ons van mening dat dergelijke daders gedenaturaliseerd moeten worden en na het uitzitten van hun straf moeten worden uitgezet?
 • Weg met de radicale Tilburgse imam Ahmed Salam
 • Deelt u de mening dat mensen die zich schuldig maken aan meisjesbesnijdenis – welke vorm dan ook – vervolgd en bestraft moeten worden en dat de ouders na het uitzitten van hun straf gedenaturaliseerd en uitgezet moeten worden?
 • Bent u met ons van mening dat indien dergelijke daders recidiveren, zij indien nodig moeten worden gedenaturaliseerd en moeten worden uitgezet? (antisemitisme)
 • Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden
 • bent u tevens met ons van mening dat indien kinderen volharden in hun criminele gedrag zij samen met hun ouders moeten worden gedenaturaliseerd en uitgezet?
 • Deelt u de mening dat in geval van een dubbele nationaliteit deze bestuurders gedenaturaliseerd en uitgezet moeten worden? (fraude thuiszorg)
 • Bent u met mij van mening dat wanneer kinderen van allochtone ouders bij voortduring de boel verzieken en met politie en justitie in aanraking komen, het gezin moet worden gedenaturaliseerd en uitgezet?
 • PVV eist onmiddelijk ontslag directie Woonbron
 • Zou ontslag op staande voet niet een veel meer voor de hand liggende oplossing zijn geweest voor een bestuurder die het bedrijf dat hij leidde aan de rand van faillissement had gebracht
 • Het niet behalen of zelfs weigeren van deze bijscholing moet leiden tot bevriezing van het salaris of zelfs ontslag.
 • Bent u bereid de subsidie voor het Haags Gemeentemuseum per direct in te trekken en u in te spannen voor het ontslag van de directeur van dit museum?
 • verder moeten Maastrichtse Marokkanen worden uitgezet
 • moet koning Beatrix uit de regering worden gezet
 • of moeten hele marokkaanse families uit het land worden gezet
     
  en woedend natuurlijk:
 • PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft woedend gereageerd op de bedreigingen aan het adres van zijn fractiegenoot Hero Brinkman die momenteel met een parlementaire delegatie op werkbezoek is op de Antillen.
 • Wilders woedend over arrestatie
 • Geert Wilders is woedend over de brief die minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.
 • Geert Wilders is woedend over de manier waarop hij door zijn tegenstanders wordt neergezet.
 • De PVV-leider is woedend over de “christelijke fatwa”, die de prominente CDA’er Doekle Terpstra volgens hem heeft uitgesproken met diens oproep om ‘het kwaad’ te stoppen.
 • PVV woedend op Amsterdams Vervoerbedrijf
 • PVV-leider Geert Wilders die woest is over het feit dat GeenStijl-hoofdredacteur Dominique Weessie, alias Fleischbaum, zich dinsdag moest melden op een politiebureau in Amsterdam.
 • PVV-leider Geert Wilders is woest over de begrotingsplannen van het kabinet.

anderen zijn laf

 • Den Haag laf tegen islamitisch extremisme
 • Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.
 • Er klinken veel valse beschuldigingen over discriminatie, racisme en xenofobie. Dat is ongelooflijk laf.
 • En minister Plasterk van Onderwijs is minstens zo laf.
 • Maar het is pure politieke lafheid.
  ‘Wat Balkenende onderschat, is dat hij mede verantwoordelijk is als het verder fout gaat in dit land
 • „Dan moeten ze niet eerst zeggen: wij willen een debat. Er is heel breed geroepen dat zij dat willen. Nu haken ze af. Dat is gewoon laf.”
 • Een dergelijk beleid is naïef, gevaarlijk en laf.
 • De Europese en Nederlandse politiek is laf.
 • Tientallen jaren lang was de overheid te laf om op het gebied van werk, taal en cultuur van de immigranten te eisen dat ze zelf ‘al het redelijke deden om zich die sociale zekerheid en vrijwaren tegen gebreken te verschaffen’
 • Geert Wilders vindt Balkenende ‘bang en laf’.

of bang

 • Het Europa dat het kabinet voor ogen staat is, voorzitter, een Europa ontstaan uit angst. Angst van het kabinet, voor de bedreigingen die het uit de buitenwereld op ons afkomen
 • in Nederland regeert de angst, onwil en onkunde
 • Het kabinet zaait angst. Dat is laaghartig en dom.
 • Alle goede bedoelingen die hieraan ongetwijfeld ook deels ten grondslag liggen ten spijt, is deze reactie vooral het zoveelste bewijs van angst en onvermogen om een lastig probleem eerlijk te benoemen
 • Journalisten zijn angsthazen
 • Dat zijn allemaal ‘laffe politici’, ‘angsthazen die praten met meel in hun mond’.
 • Ik houd niet van angsthazen en wezel

of dhimmi's

 • Deelt u de mening dat de letters CDA vanaf nu voor Christen Dhimmi Appel staan
 • Doekle de dhimmi
 • Zo niet, dan gaat Hirsch Balin de geschiedenis in als de grootste dhimmi van Nederland.
 • omdat de bange dhimmi’s in het Westen zoals ook de Nederlandse politiek, de deur voor de islam en moslims wagenwijd openzet.
 • Leftist journalists and leftist politicians hasten themselves to label anyone critical of the Islamisation a ‘right-wing extremist’. The entire establishment has sided with Islam. Leftists, liberals, and Christian-Democrats are now enslaved to Islam. They are Dhimmi’s

En dan is dit slechts een selectie en zijn de uitspraken, moties e.d. van PVV'ers tot juni 2009.

Vrijheid en vertrouwen, een mooi motto, maar niet voor dit kabinet.

 


Meer over pvv, verantwoordelijkheid, verbieden, vrijheid.

Delen: