Overlast rond moskeeën is geen 'hot topic'

In opinie op 11-05-2015 | 09:38

Er is steeds veel weerstand tegen nieuwe moskeeën, maar uit een rondgang van de Volkskrant, blijkt het met de overlast die moskeeën veroorzaken mee te vallen. "PVV-vragen en het alarmisme op allerhande internetfora ten spijt, zeggen gemeenten en moskeeën geen klachten te krijgen. Volgens het klachtenloket van de gemeentelijke Ombudsman is overlast rond moskeeën geen 'hot topic'.

De Volkskrant schrijft:

"Op dit moment telt Nederland ongeveer 470 moskeeën. Van een toename in letterlijke zin is geen sprake. Wat wel groeit, is de zichtbaarheid. Moslims doen klaslokalen, bedrijfshallen of lekkende garages ('schuilmoskeeën') in de ban, omdat ze oud zijn en niet brandveilig. In hun plaats verrijzen vrijstaande gebedshuizen met koepel, minaret en halve maan. Het zijn transformaties die met gemak vijf of zes jaar duren, zo niet langer. Tussen de eerste plannen, begin jaren negentig, en de daadwerkelijke realisatie van de Rotterdamse Essalam-moskee verstreek twintig jaar - jaren bol van wantrouwen en politiek gehakketak.

Meest gehoorde argument tegen de gebedshuizen is overlast. Buurtbewoners zeggen onhoudbare drukte te verwachten rond het vrijdaggebed, bij begrafenissen en huwelijken. Tel daarbij op: rondhangende jongeren, lawaai, dalende huizenprijzen en schaarse parkeerplekken die verloren dreigen te gaan."

Lees meer in de Volkskrant

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over moskeebouw, moskeeen, moslimhaat, overlast, polderislam.

Delen: