Over moslims en holocaust

In opinie door Ewoud Butter op 16-06-2010 | 13:11

"Eén op de vijf geschiedenisdocenten in de vier grote steden heeft weleens meegemaakt dat hij of zij de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake kon brengen omdat vooral islamitische leerlingen er moeite mee hebben." Dat schreef weekblad Elsevier begin mei van dit jaar naar aanleiding van een enquête onder geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs door weekblad Elsevier en onderzoeksbureau ResearchNed.

Reden daarom voor de PVV om vragen te stellen aan de ministers van WWI, Justistie en Onderwijs. Impliciet trok de PVV al haar eigen conclusies:

  • Deelt u de mening dat het bijzonder triest is dat de islamisering van onze samenleving er onder meer toe leidt dat de gruwelijke massamoord op joden tijdens de Tweede Wereldoorlog op veel scholen niet eens meer normaal besproken kan worden? Zo nee, waarom niet?
  • Erkent u dat de voortgaande massa- immigratie uit islamitische landen jodenhaat c.q. anti- semitisme helaas een enorme impuls heeft gegeven, hetgeen bijvoorbeeld ook blijkt uit het door moslims scanderen van de leus 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas'? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe kan het dat deze gruwelijke jodenhaat van veel moslims nooit daadkrachtig is aangepakt? Hoe vaak zijn moslims opgepakt c.q. veroordeeld vanwege deze ontoelaatbare uitingen?
  • Kunt u zorg dragen voor een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden? Zo nee, waarom niet?

Voor de volledigheid en ter nuancering is het alvast goed te vermelden dat Elsevier ook schreef: "Scholieren in het voortgezet onderwijs vinden de Tweede Wereldoorlog juist superinteressant. Acht op de tien docenten zeggen dat van alle tijdvakken de leerlingen die van de wereldoorlogen het interessantst vinden. Op verre afstand volgen de tweede helft van de twintigste eeuw en de Grieken en Romeinen. De jodenvervolging leeft het meest, de verovering en bezetting van Nederlands-Indië door Japan het minst."

Antwoord minister

Inmiddels heeft minister Van Middelkoop, namens zijn collega's van Onderwijs en Justitie geantwoord en voor nog wat meer nuance gezorgd. Uit het antwoord van de minister blijkt dat de enquete door 339 docenten in ingevuld, waarvan 28 docenten uit de vier grote steden. Van deze 28 docenten hebben dus 5 of 6 docenten wel eens meegemaakt dat ze niet over de holocaust konden praten.
Nog steeds veel te veel, daar niet van, maar wat weinig om te suggereren dat er op veel middelbare scholen niet normaal over de holocaust te praten is.

De minister schrijft verder: "Uit de enquêteresultaten blijkt echter ook dat de meeste docenten zich daardoor niet uit het veld laten slaan. Circa één procent van de docenten die de enquête hebben ingevuld geeft aan de manier waarop hij of zij de Holocaust behandelt, te hebben aangepast. Nog geen half procent geeft aan het onderwerp niet of nauwelijks meer te behandelen. Hieruit blijkt dat de Holocaust op de meeste scholen juist wel wordt behandeld en besproken en dat verreweg de meeste docenten niet aan het onderwerp voorbij gaan vanwege verzet vanuit de klas."

Ook blijkt er volgens de minister geen sprake te zijn van een enorme toename van antisemitisme. Integendeel, zo schrijft hij: "Het aantal meldingen van antisemitisme dat is binnengekomen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) in de periode 2002 – 2008, wijst niet op een enorme toename van antisemitisme. Het aantal meldingen van antisemitisme laat eerder een dalende trend zien en ik herken daarom niet het in de vraag geschetste beeld dat er momenteel sprake is van een ‘enorme impuls’ van antisemitisme. Wel kan worden vastgesteld dat ontwikkelingen in het Midden-Oosten leiden tot schommelingen in het aantal meldingen van antisemitisme. Daarnaast deel ik de perceptie niet dat er sprake zou zijn van massa-immigratie uit islamitische landen."

Valt het dan allemaal mee?

Dat de PVV schromelijk overdrijft ten behoeve van haar anti-islam agenda moge duidelijk zijn. Toch zou bagatellisering ook niet goed zijn: er is wel degelijk sprake van een probleem. Paul Andersson Toussaint schrijft in het NRC van afgelopen zaterdag (papieren versie) bijvoorbeeld:
"In Nederland moeten al jaren alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt worden. Bijna de helft van de 577 strafbare internetuitingen die volgens het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) in 2009 werden gemeld, was tegen joden gericht."

En: " Laatst sprak ik met zo'n 15 leerlingen van Marokkaanse en Turkse afkomst op een mbo-opleiding die allemaal in Nieuw-West woonden. 'Kan een jood met een kepel in Nieuw-West rondlopen, zonder lastig gevallen te worden of uitgescholden te worden?' vroeg ik. Het antwoord kwam zonder aarzeling: "Nee, natuurlijk niet man!"

Zijn de daders van antisemitisme allemaal moslims?

Dat wordt meestal niet geregistreerd, maar wie geregeld over het net surft weet dat het niet erg moeilijk is om op Marokkaanse, islamitische en op extreemrechtse sites anti-semitische uitingen te vinden.
Het gaat dus om allochtonen en autochtonen, om moslims en niet-moslims.
 

 


Meer over ewoud butter, holocaust, joden, moslims.

Delen: