Over hoofddoeken en agressie

In opinie door Enis Odaci op 23-04-2015 | 16:47

Tekst: Enis Odaci

Ik heb de afgelopen periode veel mensen gesproken, debatten gevoerd en hier en daar wat gepubliceerd over de “dialoog” tussen moslims en “de rest”. Ik zeg het maar zoals het voelde. Dit wij/zij denken is geen sluipend proces meer, maar inmiddels een niet te ontkennen realiteit. Ik merkte een niet eerder gevoelde irritatie in mij opborrelen toen een belezen man, op leeftijd weliswaar, zomaar riep dat vrouwen met een hoofddoek bij hem een gevoel van agressie oproepen. En niet alleen hij, maar “30% van de Nederlandse bevolking”, de PVV stemmers dus. Tja, daar sta je dan.

Ik adviseerde hem een bezoek aan de psycholoog en een cursus empathisch inlevingsvermogen.

Later, onderweg naar huis, dacht ik bij mezelf: dat had ik anders moeten aanpakken. Hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld niet meer de avond te beginnen over de islam, maar gewoon over ons leven. Over hoe de dag verlopen is. Over mijn beroep bijvoorbeeld: verkeerskunde. Verkeerskunde is nu eenmaal een mooi beroep, het brengt mensen van A naar B, van herkomst naar bestemming. Zit veel symboliek in.

Ik was die avond al geïrriteerd door het lezen van interviews met Hirsi Ali, die nieuwe labeltjes had bedacht voor moslims: “Medinamoslims, Mekka-moslims en Dissidente moslims”. Hoe bedenk je het. Wel mooi overzichtelijk en het zorgt ervoor dat de complexiteit van de islamitische wereld en het eigen falende optreden daarin vakkundig gemaskeerd wordt. Arabisten, media, gingen natuurlijk doodleuk mee in dat frame. “Een nieuwe bijdrage aan het hervormingsdebat van de islam”, werd Hirsi Ali’s boek genoemd. De hervorming van de islam is pas gelukt als het lijkt op de hervorming van het christendom. Ofwel, weer bestaat de oplossing van het probleem uit het opleggen van onze identiteit, als superieur model, aan de ander, de moslim.

Terug naar de hoofddoek en de agressie van die willekeurige man. De hoofddoek staat voor hem symbool voor het anders zijn van de ander. En dat wordt gewaardeerd als onwenselijk, als irritant. De vraag waarom de ander in hemelsnaam moet lijken op jou, is een luie vraag. De werkelijke vraag wordt niet gesteld en blijft daarmee onbeantwoord: hoe behoudt en stimuleer je een samenleving waarin iedereen anders is, mag zijn en gewaardeerd wordt om zijn anders zijn. In woord, daad en beleid. In zo’n samenleving is superioriteit een achterhaald begrip, is hervorming van godsdiensten een persoonlijke zaak en is de wet voldoende bindend en verbindend voor ons allen.

Enis Odaci richtte in 2008 Stichting Humanislam op. Humanislam staat voor humanisme in de islam. Dit artikel is eerder gepubliceerd op Human Islam en in overleg met Enis Odaci ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Meer artikelen van Enis Odaci op Republiek Allochtonië hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over ayaan hirsi ali, enis odaci, hoofddoek, identiteit, islam, islamdebat, religie.

Delen:

Reacties


no double standard - 22/05/2015 06:28

Mogelijk zal dhr Enis Odaci eens moeten gaan denken aan een cursus empathisch inlevingsvermogen. Het hoofddoekje riep bij de belezen man op leeftijd agressie op. Maar waarom? Vanwege die hoofddoek? vanwege het "anders zijn" ? Ik vermoed van niet. Zou het kunnen zijn dat de hoofddoek iets vertegenwoordigt dat haaks staat op een westerse democratie die in Nederland sinds Thorbecke oa. de scheiding tussen kerk en staat regelt maar ook bijvoorbeeld die andere grondrechten van burgers ( zoals bijv. het gelijkheidsbeginsel etc.) Thorbecke heeft niet beoogd een scheiding tussen moskee en staat in de grondwet vast te leggen. Er bestonden destijds immers nauwelijks aanhangers van Allah in de Nederlanden. Met de wetgeving van Allah behoefde Thorbecke geen rekening te houden en dus heeft de Nederlandse grondwet daar ook niet in voorzien. Het christendom heeft ook nooit beoogd haar wetgeving als algemeen geldende grondwet te verklaren. Precies dat beoogt de wetgeving van Allah wel; getuige o.a. het grote belang dat Moslima's hechten aan het dragen van bijv. een hoofddoekje. Precies daarom voelde deze oudere heer een lichte agressie opkomen. De stichting Humanislam zou gebaat kunnen zijn met een bezinning op de totstandkoming van de westerse verlichting ( bijv. via Voltaire), de westerse democratie en de Nederlandse grondwet . De islam is in geen enkel land in staat gebleken een functionerende democratie tot stand te kunnen brengen. Ik vermoed dat deze oudere heer daarom een lichte agressie voelde opkomen.. ( en hij is niet de enige....het is niet anders)

John Dubbelboer - 23/04/2015 21:58

Het werd weer eens tijd om de kaart van het "otheren" te trekken. Kritiek op de Islam of op het hoofddoekje? Ga naar een psychiater! O nee sorry, dat kunnen we niet maken in deze tijd. Ik bedoel: u heeft die kritiek omdat wij Moslims de Ander zijn ( met hoofdletters dus). De immunisering van de Islam tegen kritiek moet wel in modern jargon!
Maar stel nou dat we nu eens niet zo goedkoop een belezen oude man willen "kaltstellen".
Wat is dan je kritiek, oude man?
De oude man zal zeggen: godsdienst moet een persoonlijke zaak zijn, een vrije keuze, geen dwang. Waarom lopen in de Nederlands "bible belt" alle bevindelijke meisjes met lange rokken. Waarom alleen meisjes uit moslimgezinnen met hoofddoekjes. Waarom altijd weer die meisjes beknotten terwijl de jongens lekker achter de meiden aan gaan.
Is het een vrije keuze als je als jongetje van vier besneden wordt door je vader?
Anders dan de PVV denkt komt er geen islamisering in Nederland. Er komt een spectaculaire groei van het secularisme en de secularisten zullen zich superieur voelen en geen geduld hebben met mannen die anders willen kunnen zijn als dat anders zijn betekent dat je vrouwen een tweederangspositie wilt toekennen of dat je onder het mom van godsdienst een inbreuk op het recht op lichamelijke integriteit van jongetjes, maakt.