Opnieuw geweld en bedreiging tegen moskeeën

In opinie door Roemer van Oordt op 19-09-2016 | 22:52

Afgelopen week waren drie bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) aangesloten moskeeën doelwit van bedreiging en geweld. Bij de in aanbouw zijnde moskee in Medemblik werden ruiten ingegooid en hekken stuk getrokken, in de Sultan Ahmet moskee in Zaandam kwam een dreigbrief binnen en werden de banden van auto’s lek geprikt en in Zwijndrecht ging om 4 uur ’s nachts een steen door de ruit. In alle gevallen is melding gedaan bij de autoriteiten. Ooggetuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

Van de daders is nog geen spoor en over de motieven wordt gespeculeerd. ISN zegt op haar website het opvallend te vinden dat het geweld en de bedreigingen plaatsvinden in een periode van suggestieve en ongefundeerde beschuldigingen aan haar adres. De Turks-Nederlandse koepelorganisatie verzoekt iedereen verantwoordelijk te handelen, verre te blijven van acties die tot ontsporing kunnen leiden en niet in de val te trappen van provocateurs.

In het Medemblikse geval wordt in sommige media gesuggereerd dat spanningen binnen de Turkse gemeenschap een rol zouden kunnen spelen. Daarnaast is bekend dat de nieuwbouw van de moskee, die leidde tot verplaatsing van een skatepark, niet bepaald bij iedereen in goede aarde viel. 

Volgens de NOS werd de zaak in Zaandam op Facebook wereldkundig gemaakt door een onbekende man die de bedreiging en de lek geprikte banden ‘directe aanvallen op de moskee’ noemt en schrijft te hopen dat ‘gemeenteraadslid Juliette Rot opkomt voor de Sultan Ahmet Moskee’. Wat zijn connectie is met de moskee, is niet duidelijk. Door de politie is niets gemeld over een eventuele link tussen de aangifte en de situatie in Poelenburg.

Moskeeën doen lang niet altijd melding of aangifte van geweld of bedreiging. Nogal wat moskeeën hebben het beleid, soms in overleg met de politie, om met dergelijke incidenten niet naar buiten te treden, omdat daarmee de daders dan de aandacht krijgen die ze zoeken. Ook bestaat de angst dat het tot kopieergedrag en dus meer bedreigingen of geweld leidt. Daarnaast speelt dat de politie lang niet altijd iets met de aangiftes doet of dat er gebrekkige communicatie over de zaak is. Daarin wordt overigens in meerdere (politie)regio’s een duidelijke inhaalslag gemaakt, net als bij de aparte registratie van meldingen van moslimdiscriminatie.

ISN roept de aangesloten moskeeën al enige tijd op om altijd aangifte en/of melding te doen en sloot vorig jaar ook een samenwerkingsverklaring af met de Vereniging Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatiebureaus (VLBA). Belangrijkste doelstelling van de samenwerking is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de ISN moskeeën en daarmee het aantal meldingen te vergroten. Daarnaast wil de ISN samen met de VLBA projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden.


Meer over geweld en bedreiging tegen moskeeën op dit blog: hier


Republiek Allochtonië houdt een lijst bij met geweldsincidenten gericht tefgen moskeeën : 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  
 

 


Meer over bedreiging, geweld, ISN, moskeeën, moslimhaat, roemer van oordt.

Delen: