Openbare les: kwartier maken

In opinie op 28-11-2011 | 22:49

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is gericht op het meedoen en erbij horen van kwetsbare burgers. Lector Doortje Kal stelt in haar inaugurele openbare les dat voor deze maatschappelijke ondersteuning kwartiermaken onontbeerlijk is. Kwartiermaken ziet zij als het werken aan gastvrijheid voor vreemdheid en anders-zijn op basis van te achterhalen ervaringen en verhalen van de betrokken (kwetsbare) burgers - ook samen met hen. Wat betekent dit kwartiermaken voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid?

Wij nodigen u van harte uit voor deze openbare les.

DOORTJE KAL
Dr. Doortje Kal is bijzonder lector Kwartiermaken bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Haar bijzonder lectorschap is aangehaakt bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van dr. Jean Pierre Wilken. Daarnaast onderhoudt zij een Landelijk Steunpunt Kwartiermaken van waaruit het gedachtegoed van kwartiermaken onder de aandacht wordt gebracht en kwartiermaakpraktijken worden geïnspireerd, ondersteund en gecoacht. Sinds het verschijnen van een Duitse vertaling van haar proefschrift in 2006 is Kal ook veelvuldig in Duitsland actief.

DATUM & LOCATIE OPENBARE LES
Datum:Vrijdag 16 december 2011
Tijd:14.30 uur – 18.00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management (FEM), Padualaan 101, Utrecht.
Routebeschrijving.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
U kunt zich voor vrijdag 9 december aanmelden voor deze openbare les, door een e-mail te sturen naar openbareles.dk@hu.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kruisselbrink 088 481 90 47 of openbareles.dk@hu.nl

 


Meer over doortje kal, kwartier maken, maatschappelijke ondersteuning, sociale cohesie, wmo.

Delen: