Open brief van islamitische CDA-raadsleden aan Coskun Cörüz

In opinie op 20-10-2010 | 23:12

Geachte heer Coruz,

Het VVD/CDA kabinet met PVV gedoogsteun is er dan toch gekomen. En dit dan ondanks ons verzet tegen gedoogpartner PVV, een partij die kort gezegd bij de gratie van allochtonen- en moslimhaat bestaat.
Wij, CDA-moslims, zullen ook in de toekomst de uitspraken en stellingnames van de PVV kritisch blijven volgen en niet schuwen om, indien nodig, ons publiekelijk hierover uit te spreken. Het heeft ons, eerlijk gezegd, in hoge mate gestoord dat u tijdens de kabinetsformatie ook geen stelling hebt genomen tegen een gedoogpartner als de PVV.

Ofschoon daar in het voetspoor van de dissidenten, kritische moslim CDA-ers, vele CDA- prominenten en niet te vergeten maar liefst 1/3 van de partijleden alle gelegenheid toe was, hebben wij van U tijdens de formatie geen kritische stellingname vernomen. Integendeel. U heeft op het moment supreme als het er echt om ging, op het CDA-congres, een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit kabinet door u kritiekloos achter de 2/3 meerderheid op te stellen.

 

En dit dan ondanks het feit dat U uit de reacties in het land en de kritische opstelling van twee fractiegenoten toch zou moeten hebben begrepen dat veel moslim CDA-ers en leden van etnische minderheden de grootste moeite hebben met de PVV. Dat neemt niet weg dat wij beseffen dat U deel uitmaakt van de Tweede Kamer en Uw standpunt zonder last of ruggespraak dient te bepalen hetgeen wij respecteren.

Juist daarom hebben wij met verbijstering kennis genomen van uw onvoorwaardelijke steun aan dit gedoog- en regeeraccoord. Juist van een CDA-er van moslim- en allochtone komaf zoals U hadden wij verwacht dat hij ons zou steunen in ons verzet tegen dit gedoog- en regeeraccoord.

Velen van ons hebben om die reden tijdens de kabinetsformatie contact met U gezocht, zowel schriftelijk als telefonisch. Slechts een enkeling heeft contact gekregen met U, en dan met name in de allerlaatste fase van de formatie. U heeft ons en Uzelf hiermee ernstig tekort gedaan.

Wij vinden deze opstelling onbegrijpelijk en ook onacceptabel. Juist u als CDA-er van Turks-Islamitische komaf had naar onze mening stelling moeten nemen. Het tegendeel is het geval. U hebt er het zwijgen toegedaan en daarmee impliciet aangegeven dat u een gedoogpartner als de PVV accepteert. Dit getuigt niet alleen van een voor ons onbegrijpelijke onverschilligheid, maar ook van minachting en onbegrip voor de brede kritiek die er in uw achterban leeft. Wij voelen ons met deze handelwijze door onze 'eigen' volksvertegenwoordiger in de steek gelaten en tegelijk voor schut gezet.

U zult begrijpen dat wij met zo'n CDA Tweede Kamerlid grote problemen hebben en dat ook aan onze achterban en de bestuurlijke kaders in de partij zullen laten weten. Deze brief is de eerste stap in dit proces. Door uw stilzwijgen heeft u het vertrouwen van de islamitische en allochtone achterban in het CDA geschaad. De kans is groot, vrezen wij, dat veel moslims en allochtonen het CDA de rug zullen toekeren. Onze partij zou daarmee een omvangrijke groep potentiele CDA-leden en-kiezers kwijtraken die hun heil bij andere politieke partijen zullen zoeken.

Hoogachtend,

Ibrahim Wijbenga, raadslid Eindhoven
Lutfi Altuntas, Statenlid Overijssel
Ali Kemal Kadi, raadslid Vlaardingen
Nihat Ulusoy, raadslid Schiedam
Ali Ozyurek, raadslid Arnhem
Ahmet Yorulmaz, raadslid Hilversum
Yasar Vural, Statenlid Zuid Holland


Meer over cda raadsleden, coskun cörüz.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 21/10/2010 18:10

Kunnen deze mensen niet beter overstappen naar de PvdA? Of een andere linkse oppositiepartij waar allochtoonse / moslimse kiezers tenminste nog gepamperd worden.