Open brief van Abdelkarim El-Fassi aan burgemeester Aboutaleb

In opinie door Abdelkarim El Fassi op 28-12-2014 | 11:24

Beste burgemeester Aboutaleb,

In een interview met Vers Beton heeft u gezegd dat moslims de enige zijn die de angst voor de islam weg kunnen nemen. Bijdrages van autochtonen zouden van nul en generlei waarde zijn.
U heeft nog veel meer (ook wijze dingen) gezegd, maar media doken, voorspelbaar natuurlijk, op die ene uitspraak. En dat ga ik ook doen.

Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Abdelkarim El-Fassi, documentairemaker en sinds dit jaar ook theaterproducent. Waarschijnlijk kunt u zich mijn documentaire 'Mijn vader, de expat' herinneren. U was namelijk een van de verhalenvertellers tijdens de première in Rotterdam.

Wat mij het meest aansprak aan uw aanwezigheid was dat u op de fiets kwam. Zonder entourage. U was daar, en dat bleek uit alles: als één van ons. Een Rotterdammer. Verder vertelde u het verhaal van uw reis van Marokko naar Nederland, en ook dat sprak me aan; naast onze lokale identiteit deelden we ook onze Marokkaanse identiteit. De knuffel die mijn vader u gaf sprak boekdelen. U was de man die hij had kunnen zijn. U bent de man – ik geloof in emancipatie - die de toekomstige generatie zal zijn. Althans, als uw houding, waarin u de ene angst en haat boven de ander verkiest niet generaties door zal etteren.

Hoezeer we ook op elkaar lijken, via onze identiteiten en idealen: ik denk dat we ook best van elkaar verschillen. Met name uw visie op hoe de Marokkaanse en moslimgemeenschap zich zou moeten gedragen. Ik wijt dat hoofdzakelijk aan het gegeven dat u van een andere generatie bent. Een wijze vriend zei ooit:

"Aboutaleb snapt het niet. Kijk, hij heeft de ezel als referentiekader. Toen hij in Nederland aankwam zag hij een trein en dacht: 'ooh wat bijzonder'”. Wij jongeren hebben de trein als referentiekader. Wanneer wij naar Marokko gaan en een ezel zien denken we net als de meeste Nederlandse staatsburgers: 'kijk, wat bijzonder.'”

Waar u Nederland in vrijwel al uw optredens bedankt voor het accepteren van de kansen, zien wij dat als vanzelfsprekendheid. Als een toevalligheid. Als verdienste waar vooral onze ouders debet aan zijn.

Wij definiëren onszelf niet langer slechts met onze spirituele of etnische identiteit, maar als volwaardige Nederlandse staatsburgers met dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Ik ben ervan overtuigd dat uw houding – die het collectieve schuldgevoel in stand houdt - één van de problemen is dat autochtonen de schuld voor hun verwrongen wereldbeeld buiten zichzelf zoeken.

Als u stelt dat de moslimgemeenschap de enige is die angst voor de islam weg zou kunnen nemen en een handreiking zou moeten doen, stelt u dan ook dat het niet of nauwelijks gebeurt?

Sinds jaar en dag worden er bijeenkomsten gehouden, wordt er opgeroepen tot dialoog en steekt menig moslim de hand in eigen boezem. De voorwaarde van een handreiking is dat de ander deze accepteert, of er in ieder geval ontvankelijk voor is. De enigen die dat voor elkaar kunnen krijgen zijn niet-moslims zelf. En ja, dat is niet altijd even makkelijk in een landschap waarin de journalistieke en politieke realiteit (die u voor het gemak negeert) wordt bewoond door pathologische leugenaars als Perdiep Ramesar en De Grote Blonde Leider.

Dat wij onze verhalen moeten vertellen lijkt me evident. En als wij dat podium niet krijgen, dan moeten we dat zelf creëren. Onze voorstelling is daar een voorbeeld van. Het feit dat we nu al bijna 20 keer achter elkaar in uitverkochte zalen hebben gespeeld, is vanwege het feit dat het verfrissend is en een keer niet gaat over religie of etniciteit maar over gedeelde waardes als dromen, twijfels en ja.. ook angsten. Voorwaarde is dat je je kwetsbaar durft op stellen. 'Wij', maar ook 'zij'. In die kwetsbaarheid schuilt de oplossing. In, zoals Francois Lyotard dat stelde, de kleine verhalen.

U reduceert daarentegen Nederlandse staatsburgers tot die grote verhalen, tot hun religieuze identiteit, wat mijns inziens een segregerende werking heeft. Met alle respect, maar een Arabisch citaat uit de Koran gaat mensen niet dichter bij elkaar brengen. Als wij naar elkaar toe willen groeien dan zullen we etnische, religieuze en culturele etiketten moeten overstijgen en een nieuwe universele taal moeten proberen uit te vinden. Excuses aanbieden voor iets wat een terreurgroep in Verweggistan aanricht is een taal waar we juist vanaf moeten.

Tot slot. U zegt in het interview 'ik doe niet aan politiek, ik heb een stad te managen'. Ik stel voor dat u dan onmiddellijk wat doet aan het feit dat Rotterdamse autochtonen, volgens een onderzoek van Paul Scheffer, de minste contacten hebben buiten de eigen groep. Onbekend maakt onbemind. Bekend maakt bemind. Dat is een wederkerig proces. Als u dat als burgervader niet snapt, en u een gedeelte van uw 'familie' stelselmatig anders behandelt, dan vraag ik me serieus af of u wel geschikt bent om hoofd van het gezin te zijn.

Was getekend,

Abdelkarim El-Fassi

Deze tekst stond eerder op de Facebookpagina van Abdelkarim El-Fassi en verscheen ook op joop.nl. Het interview met Aboutaleb in Vers Beton is hier te lezen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over abdelkarim el fassi, aboutaleb, afstand nemen, ahmed aboutaleb, islam, moslims, religie.

Delen:

Reacties


Emile Rousseau - 26/04/2015 16:52

Geachte heer Abdelkarim El-Fassi,
Een hek om Europa voor Europeanen en vluchtelingen is het perfecte idee. Dus ook geen Europeanen meer in Afrika. Wat zal de wereld daarvan opknappen.
Tot slot: citaat: “Als wij naar elkaar toe willen groeien dan zullen we etnische, religieuze en culturele etiketten moeten overstijgen en een nieuwe universele taal moeten proberen uit te vinden”. Einde citaat. Hoezo proberen. Het was Jean Jacques Rousseau die droomde van eeuwige vrede. Een en dezelfde taal spreken en eeuwige vrede realiseren kan alleen door het consultkonsensprincipe de algemene wil van de rede (la volonté générale), artikel 6, mensenrechten van 1789. Dit is wat er nu in Europa en de wereld gaande is. Hartelijke groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
Emile Rousseau van de tweede moderne. rob@vomigen.eu

Femke en Jessica - 19/01/2015 17:31

Lieve Aboutaleb
Wij zijn Femke en Jessica beste vriendinnen we willen niet dat de natuur verveld en als wij aan de overkant naar de speeltuin gaan dan zien wij toch heel veel troep en dat is niet goed wij willen dat graag opruimen maar wij willen een klein baantje en dat lijkt ons wel leuk om na school te doen en mogen we daar 10 cent voor als we het gedaan hebben groetjes Femke Jessica doei.

Jan Mast - 08/01/2015 16:28

Vooropgesteld;
ik ben blij dat hier grotendeels integer- en niet polariserend wordt gediscussieerd.
De meeste gezagsdragers walsen nu over Aboutaleb heen en hun argumenten deugen. Maar wat (inderdaad!) een verademing, als een moslimburgemeester ongenuanceerd(!) als een blok gaat staan voor de vrijheid van meningsuiting.
Landen die die vrijheid nooit gekend hebben doen en deden het ten ten allen tijde (nog!) veel slechter dan het zo vervloekte en verguisde "te" vrije westen, 'dat immers alles altijd verkeerd doet'.
Openlijk veroordelen van de eigen westerse handel en wandel is de allergewoonste zaak van de wereld en tevens de enige bewezen(!) manier om zonder (burger)oorlog iets te kunnen verbeteren.
Niet een journalist zit hier in de gevangenis: Alleen daardoor kan ons meerpartijenstelsel functioneeren.
Dat politiek rechts het hier voor het zeggen heeft, (dus te grote ongelijkheid) ligt niet aan de democratie, maar juist aan de armen die niet gaan stemmen en zodoende rechts aan de meerderheid helpen, daar is nog een wereld te winnen.......! Echter: Landen waar men zich niet uiten mag, is corruptie, denivellering en ongelijkheid (maar vooral leed) erger dan hier.
'Zelfreiniging' is zonder openlijke meningsvrijheid onmogelijk, of slechts tijdelijk, omdat oppositie mond- of 'gewoon' dood wordt gemaakt.
Een "voorproefje" hiervan is alvast de levensbeëindiging van de franse cartoontekenaars; om zeep geholpen door notabene eigen landgenoten...... Op langere termijn, als iets-anders-gelovige of ongelovige word je eveneens het aangeschoten wilt nietwaar?

Aboutaleb krijgt zijn "oprotten" er niet door, gezien de massale tegenstand van de meeste andere gezagsdragers. De harde praktijk zal leren of hij (on)gelijk heeft.....


Klaas Vos - 05/01/2015 18:03

Abdelkarim, na lezing van het stuk van John heb ik nog één vraag aan jou: wat vind je van IS?
Dat vind ik interessanter dan wat je vind van Aboutaleb.

John Dubbelboer - 30/12/2014 20:30

Daar gaan we weer. Het optreden van IS is als een bom ingeslagen in de Europese moslimgemeenschap. Grofweg zijn er twee reacties denkbaar. De eerste zegt dat Moslims niet kunnen worden aangesproken voor wat geloofsgenoten in naam van de Islam elders uitvreten. Dat is in Nederland de dominante reactie. De tweede reactie is dat Moslims openlijk afstand nemen van IS. Dat is gebeurd op min of meer officieel niveau maar sommigen dringen aan dit op een meer herkenbare manier te doen. Dat doet Aboutaleb en in een gecoördineerde (?) actie wordt Aboutaleb op Joop en Republiek Allochtonie aangepakt. Wie een volstrekt hysterisch stuk wil lezen verwijs ik naar Joop.
Wie het interview met Aboutaleb leest, krijgt een heldere lijn te zien. Zijn keuze om de hele Rotterdamse moslimgemeenschap aan te spreken en hen op te roepen om zich te distantiëren van IS, is integer. Zou dat inderdaad gebeuren dan zou dat grote indruk maken. Bij de interviewer is al enig ongemak te merken want IS wordt aangeduid met “enkele individuen”. Aboutaleb heeft het over angst bij autochtonen en ook hier oppert de interviewer dat zo’n autochtoon best op een “jurk” met baard kan afstappen.
En dan de open brief van El Fassi. Ook hier is de rode draad dat autochtonen zich meer moeten inspannen. Het moet maar eens duidelijk zijn dat Marokkanen gewoon Nederlanders zijn en net zomin als je Nederlanders vraagt om zich te distantiëren van IS, vraag je zoiets van Marokkaanse Nederlanders. Dan is er ook nog dat “verwrongen wereldbeeld” dat de schuld bij Marokkaanse Nederlanders legt en de collectieve veroordeling van IS werkt als een collectieve schulderkenning en sterkt alleen maar dat verwrongen wereldbeeld en daar is de “houding” van Aboutaleb verantwoordelijk voor. Met het woordje “houding” wordt de open brief onbetamelijk.
Natuurlijk, je bent Moslim en je zou dolgraag willen dat je niet wordt geassocieerd met IS. El Fassi “trekt niet de racismekaart”, zegt niet dat Islam “vrede” betekent, zegt niet dat al Andalus een paradijsje was van verdraagzaamheid en zegt ook niet dat IS een constructie is van de Israëlische geheime dienst om de Islam zwart te maken.
Hij volgt een andere redenering.
Maar de kern van het probleem is dat je Moslim bent uit vrije keuze. Alles wat je doet uit vrije keuze kent een verantwoordingsplicht. Sommige zaken kun je niet kiezen: geslacht, etniciteit en ras. Je hoeft je niet te verantwoorden voor misdaden van leden van jouw etnische groep of jouw ras.
IS sticht een kalifaat is Syrie. Het beroept zich op de “ware” Islam. Ook Saoudi Arabie is door militaire strijd ontstaan met een beroep op de ware Islam en welk groot gezag heeft dit land! Het beeld dat IS van zichzelf naar buiten brengt kopieert in vele opzichten de Grote Arabische veroveringen met zwaaiende kromzwaarden en vrouwen als oorlogsbuit. Bovendien is er ook romantiek want Assad is slecht ( en vooral een niet Soenniet).
Hoezo heb je als Moslim niets te maken met IS? Elk stichten van een kalifaat doet een beroep op alle Moslims wereldwijd. Je kunt vertrekken om te strijden en dat gebeurt op redelijk grote schaal, je kunt sympathiseren maar je kunt ook afstand nemen van IS. En wat Aboutaled zegt is: doe dat nu want dat je hier geboren bent tussen treinen in plaats van tussen ezels wil niet zeggen dat je er al bent. In die treinen zitten namelijk grote aantallen seculieren die een zeer slechte herinnering hebben aan het oorlogszuchtige Christendom waar de Islam hen aan doet denken.

Klaas Vos - 30/12/2014 11:58

Abdelkarim, het lijkt me dat je wat gevoelig reageert, hoewel dat volgens mij helemaal niet hoeft. Waarom voel je je aangesproken ondanks alles wat je neerzet?
In de reacties op Aboutaleb beluister ik veel gekwetst eergevoel. En ik blijf de indruk houden dat moslims niet publiek discussiëren over de pluriformiteit in eigen kring. Waardoor anderen bevestigd worden in hun beeld van een uniforme moslimwereld, waarin men elkaar niet wil afvallen.

Bob Lagaaij - 29/12/2014 18:32

Beste Abdelkarim,
Verdorie, hier moeten we samen uitkomen. Nederland is multicultureel, ondanks alle idioterie daaromheen. Redelijk wat afgekoelde kaaskoppen en dito intelligente Marocs en Turks kunnen toch op een relaxed niveau in gesprek komen? Ik zie ze overal rondlopen. Mijn god, moet ik me nog steeds verongelijkt voelen over al die Hugenoten uit mijn familie? Tsjezus...