Onze pseudointellectueel en de gemiste kansen

In opinie door Frans Verhagen op 11-09-2011 | 21:24

Tekst: Frans Verhagen

Frits Abrahams ging gisteren mooi tekeer tegen Nederlands meest prominente pseudo intellectueel, Frits Bolkestein. Bolkestein meent nu dat het goed gaat met de integratie en dat het westen een bedreiging is voor de islam en niet omgekeerd. Waar was hij toen dit originele standpunten waren en ze een tegenwicht konden bieden tegen de ordinaire bangmakerij van zijn vroegere leerling?

Zoals Abrahams terecht opmerkt constateerde het rapport Blok in 2004 al dat het stukken beter ging met de integratie dan de goegemeente dacht. Het waren toen de VVD’ers en de altijd verkeerd zittende Maxime Verhagen die het doorwrochte rapport al verwierpen voordat ze het hadden gelezen. Een corrigerende stem van een echt gezaghebbende intellectueel zou op zijn plaats geweest zijn. Maar nee, Abrahams wijst op een debat met Job Cohen, ik geloof in 2007 nog, die stukken beter weet dan Bolkestein hoe het er echt voor staat, waarin de laatste nog steeds de gemakzuchtige stelling verdedigt dat ‘de integratie mislukt is’.

Bolkestein was de aanstichter van veel kwaads toen hij in 1991 zijn artikel schreef over de onverenigbaarheid van ‘de islam’ en democratische waarden. Die onverenigbaarheid heeft niet lang geduurd. Hij ziet nu eerder een dreiging van de westerse waarden voor de islam dan omgekeerd. Iets dat weldenkende mensen al veel langer hebben verkondigd: de zuigkracht van de westerse samenlevingen en de manier van leven is zo groot dat hij altijd zal overwinnen, in elk geval in het westen zelf. Bolkestein meent dat nu ook maar waar was hij toen het bon ton was om het omgekeerde te betogen en mee te huilen met de haatzaaier alsof er een islamitische machtsovername in Nederland aan zat te komen?

Zijn zelfgenoegzame stelling dat de westerse cultuur superieur is, gun ik hem. Het is een inhoudsloze stelling. Het is geen competitie. Er vallen heel wat kanttekeningen te zetten en er zijn plenty elementen te vinden in andere culturen die interessant zijn, zonder dat je op de borst slaand onze superioriteit hoeft te verkondigen. Honderd jaar van oorlogen en economische crises laten zien dat superioteit net zo relatief is als cultuurbeoordeling. De boemannen van Bolkesteins wereld, cultuurrelativisme en multiculturalisme, staan nog stevig overeind als grote stropoppen die hij gemakzuchtig omver stoot. Met rigoreus denken hebben ze niets te maken.

Ten slotte merkt Abrahams terecht op dat Bolkestein indertijd zich uitsprak voor Rita Verdonk als leider van de VVD. Wat hij zag in dat holle vat blijft onverklaard. Maar het was een misser van formaat. Ook zijn pas heel laat afstand nemen van zijn vroegere leerling vertelt ons iets over de denkkracht van Bolkestein, net als zijn steun voor een regering die zijn bestaan dankt aan de minst liberale krachten in het land. Bolkesteins verhaal geeft aan dat hij een volger is, geen leider, al ziet hij dat zelf graag anders.

Frans Verhagen is publicist en hoofdredacteur van de website Amerika.nl. Deze tekst is ook verschenen op amerika.nl en met toestemming van Verhagen ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Zie ook:

Bolkesteins rede in Luzern (september 1991, pdf)
Reactie Blok op de kritiek op zijn rapport

Van zelfkastijding naar zelfvertrouwen 10 jaar na 11 september (Nausicaa Marbe over boek Bolkestein)

Over integratiebeleid
Integratienota opent weg naar willekeur (Vasco Lub)
Cultuur, identiteit en gedoogsteun (Dick Mantel)
Zin en onzin van minderhedenbeleid (Ewoud Butter)

Eerder verscheen van Frans Verhagen op dit blog
Islamofobie en de media
Multiculturalisme als idelogie is onzin
 

 

 

 


Meer over frans verhagen, frits bolkestein, integratie, vvd.

Delen: