Online enquete internetgebruik

In opinie op 17-10-2011 | 10:28

Oproep tot het laten invullen van de Europese on line enquete over internetgebruik door Europese Turken, Marokkanen, Surinamers, Irakezen en Bosniers.

De Europese Commissie houdt een enquete onder migrantengemeenschappen om te weten te komen hoe internet en mobiele telefonie kan bijdragen aan een betere integratie en participatie. Het doel is om meer dan 5000 mensen in 8 Europese landen met deze enquete te bereiken.

In Nederland worden migranten van Turkse-, Marokkaanse, Surinaamse, Iraakse en Bosnische afkomst gevraagd om de enquete on line in te vullen.

Dit kan gebeuren in het Nederlands, maar ook in de eigen taal. Het invullen duurt niet meer dan 15 minuten. Link naar: http://www.15minutescloser.com/index_nld.html

Mira Media roept iedereen op deze enquete zo breed mogelijk via de eigen netwerken bij de beoogde doelgroepen onder de aandacht te brengen en te laten invullen.

De enquete wordt uitgevoerd door het MIGRAnetwerk, www.migranetwork.net, als onderdeel van het ConnectIEM project. Mira Media is de Nederlandse partner in het MIGRAnetwerk.

Voor meer info: e.klute@miramedia.nl

(ingezonden bericht)


Meer over enquete, internet, media, mira media, online.

Delen: