Onderzoek van Motivaction en Forum is een gemiste kans

In opinie door Dilan Yesilgöz op 19-11-2014 | 22:09

Tekst: Dilan Yesilgöz

Vorige week verscheen het rapport van Motivaction, in opdracht van Forum, waarin verslag werd gedaan van een onderzoek naar de opvattingen van Turkse- en Marokkaans- Nederlandse jongeren ten aanzien van de ontwikkelingen in de Arabische regio en Turkije. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bijna alle Turkse Nederlanders de strijd van ISIS steunen en Syrië-gangers zien als helden. Schokkende uitkomsten die niet alleen verontrustend zijn, maar eerlijk gezegd met bijna een half miljoen Turken in Nederland ook doodeng. Want wat zegt dit onderzoek over uw buren, collega’s, zakenpartners, groenteboer of vrienden van Turkse komaf? Allemaal potentiële terroristen dus? Of wat zegt dit over u als Turkse Nederlander? Wellicht had u nog niet eens in de gaten dat u sympathiseerde met radicalen totdat u de bevindingen van Motivaction en Forum vernam?

Sinds de publicatie van deze resultaten is, wat mij betreft zeer terecht, uit verschillende hoeken veel kritiek geleverd op het onderzoek. De onderzoeksmethoden zouden niet deugen, de vraagstelling zou te gekleurd zijn en over de timing van het onderzoek zou men al helemaal niet nagedacht hebben.
Als oud-onderzoeker kan ik mij aardig vinden in deze kwalificaties, maar er gaat hier nog veel meer mis.

Wij hebben in Nederland ontzettend hard informatie, inzicht en expertise nodig als het gaat om de aanpak van radicalisering en radicaal gedachtengoed, ook binnen de Turkse gemeenschap. De integratie en participatie van Turkse Nederlanders staat met enige regelmaat centraal in het politieke en maatschappelijke debat. Radicalisering, invloed van Islamitische bewegingen en De Lange Arm van Ankara zijn daarbij terugkerende onderwerpen.

En het lijkt er op dat de overheid al jaren met deze thema’s worstelt, maar bij gebrek aan een goed beeld van wat gaande is, geen helder standpunt kan formuleren. De minister van Integratie gaf onlangs bij verschillende onderzoeken naar de Turkse gemeenschap, waaronder deze van Motivaction en Forum, aan een verdiepingsslag te willen. Het zou lastig zijn om op basis van de voorliggende gegevens de problematiek te duiden en daarop te acteren. De minister heeft hier wat mij betreft hier volledig gelijk in, maar de vraag is wel hoe deze verdiepingsonderzoeken vormgegeven moeten worden.

Het onderzoek van Motivaction en Forum is namelijk exemplarisch voor een simplistische benadering, zoals we die wel vaker zien, van een complex gegeven, zonder gedegen kennis van de historie, context of diversiteit.
De centrale fout die hierbij gemaakt wordt, is doen net alsof de bijna vijfhonderdduizend Turken in Nederland een homogene groep vormen. Echter, ik durf hier de stelling aan dat de Turkse gemeenschap misschien wel de meest complexe en (politiek) diverse bevolkingsgroep in Nederland is. Deze groep bestaat onder meer uit orthodoxe, gematigde en liberale moslims, seculieren, atheïsten, Koerden, Armeniërs, Alevieten, Syriërs, Christenen etc. Daarnaast moet men rekening houden met de politieke stromingen in het land van herkomst, deze spelen in Nederland ook een grote rol. En aangezien bepaalde Turkse politieke partijen invloed uitoefenen op de Turkse gemeenschap in Nederland, is dit tevens een belangrijke factor om mee te nemen. Tel hier de impact van de Turkse media en de gebeurtenissen in Turkije bij op en je hebt een vraagstuk bestaande uit verschillende complexe lagen, waar nog aspecten als de sociaal-economische positie van de verschillende subgroepen in meegenomen dienen te worden.

Juist omdat de situatie zoveel lagen bevat en daardoor ondoorzichtig kan zijn, is het heel terecht dat de minister van Integratie blijft streven naar meer transparantie en inzicht als het gaat om migrantenorganisaties en invloedrijke bewegingen. Het is goed om boven tafel te krijgen hoe ver die invloed gaat, hoe men staat tegenover democratische normen en waarden en in hoeverre er sprake is van radicalisering en extremisme.

De meeste hardwerkende Turkse Nederlanders die ik tegenkom hebben overigens ook totaal geen problemen met deze zoektocht van de overheid naar meer transparantie.
Het is echter wel noodzakelijk dat er dan expertise aanwezig is betreffende de gelaagdheid van het vraagstuk, zowel bij onderzoekers als bij beleidsmakers, want dit allemaal plat proberen te slaan in bijvoorbeeld een eendimensionaal onderzoek toont niet alleen een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, het levert ook uitkomsten op die veel ruis veroorzaken, maar verder totaal niet te duiden zijn. En dat is echt een gemiste kans, één die we ons als samenleving niet kunnen permitteren. 

 


Dilan Yesilgoz is sociaal-cultureel wetenschapper, redactrice van Republiek Allochtonië en Amsterdams VVD-raadslid. Dit artikel verscheen eerder ook in Het Parool

Meer van en over Dilan op dit blog: hier

 

Lees ook:

Beschouw Turkse organisaties niet als probleem, maar als bondgenoten (Nico Landman en Thijl Sunier)

Integratie Turkse Nederlanders blijft hoog op de agenda staan (Roemer van Oordt en Ewoud Butter)

Dat ding van Motivaction is niet eens fout (Orhan Agirdag)

Meer over het debat over de integratie van Turkse Nederlanders op dit blog: hier

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over dilan yesilgöz, forum, motivaction, turken, turkse nederlanders.

Delen:

Reacties


jvantilt - 22/11/2014 10:22

Een onwelgevallige boodschap is natuurlijk nooit leuk om te horen (zie ook: http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/terrorism-index) en dan moet de boodschapper eraan geloven. De bovengenoemde analyse is simplistisch, zit vol met vooronderstellingen en aannames.
Tip: analyseer op een wetenschappelijke manier het onderzoek, de onderzoeksmethode met data en kom dan met een zinvolle analyse.