Onderzoek lespraktijken in moskee

In opinie op 20-01-2011 | 14:07

Gisteren werd bekend dat het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar
lespraktijken in moskeeën recent is gestrand. Het instituut heeft de opdracht
teruggegeven, nadat het er niet in slaagde afspraken te maken met moskeeën in
Amsterdam en Tilburg. Het kabinet gaf in 2008 opdracht tot onderzoek, nadat er
onrust was ontstaan over vermeende hardhandige praktijken tijdens de lessen. Voor
GroenLinks Amsterdam is dit onacceptabel. De fractie wil dat het College een
onderzoek start naar de lespraktijken van moskeeën in Amsterdam.

GroenLinkswoordvoerder Fenna Ulichki: "lesactiviteiten en een verantwoordelijk
pedagogisch klimaat moeten hand in hand gaan. In eerste instantie in het belang van
de kinderen maar ook in het belang van moskeeën die lesactiviteiten bieden. Dat deze
moskeeën weigeren mee te werken frustreert mij nu ontzettend. Ik wil dan ook weten
welke moskeeën dit zijn en welke reden zij opgeven om niet mee te werken aan het
onderzoek."

bron: persbericht Groenlinks

Zie ook: wethouder Van Es wil tekst en uitleg van El Ouma (AT5)

Moskee El Oumma weigerde onderzoek

De El Oummamoskee is één van de Amsterdamse UMMAO-moskeeen. Die reageerde op twitter:

"RedenmoskOumma weigeringmedewerk ondrzk: Gebrekaantijd, afglopn jaren drukmetverbouwingmosk enbestuurdrs warenbemoeienis overheid zat1/3 10:27 PM Jan 18th via web"

"Mosk draaitop hardcorevrijwllgers,wordtnietgesubsidieerd,heeftniets t verbergn enals mishandelng=geconstateerd=politiebur direct omdehoek2/3"

"UMMAO zou teruggebeld worden voormeerinfo, =niet gedaan = jammer.Stemmingmakerij At5 vanavond nog triester. Wijze reactie weth van Es 3/3"


Meer over andree van es, fenna ulichki, groenlinks, lespraktijken, moskeeen.

Delen: