OM seponeert aangiften tegen Zwarte Piet

In opinie op 24-04-2015 | 14:05

De aangiften van de Stichting ‘Nederland wordt beter’ en drie particulieren tegen de figuur van Zwarte Piet zijn door het OM geseponeerd. Volgens het OM kan niet worden geoordeeld dat het gebruik van de figuur van Zwarte Piet strafbaar is.

Een aantal intochtcomités zoals de ‘Stichting Gouda’ voor de landelijke intocht en het ‘Sinterklaas Intochtcomité Amsterdam’ `zouden zich volgens verschillende aangevers schuldig hebben gemaakt aan discriminatie en racisme. Zij deden daarom afgelopen najaar aangifte van discriminatie, racisme en (groeps)belediging.

Volgens het OM hebben de organisaties waartegen aangifte is gedaan zich niet opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen wegens hun ras. Daarnaast is het OM van oordeel dat er geen sprake is van aanzetten tot discriminatie.

Vervolging is volgens het OM niet aan de orde omdat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. 

Bron: OM

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over discriminatie, racisme, zwarte piet.

Delen: