Nog geen onderdak voor moslimomroep

In opinie door Roemer van Oordt op 01-10-2015 | 12:30

Door: Roemer van Oordt

Voor het eind van het jaar moeten alle acht kleine religieuze en levensbeschouwelijke omroepen formeel ondergebracht zijn bij éen van de grote, vaak ook al gefuseerde jongens. Hun specifieke boodschap en geluid blijft zo bewaard nadat artikel 2.42, dat verwees naar het onafhankelijke bestaansrecht van deze omroepen, definitief uit de Mediawet is geschrapt. Iedereen lijkt aan boord, behalve....de Moslim Omroep. Republiek Allochtonië sprak hierover met Driss Boujoufi, bestuurslid van de Stichting Zendtijd Moslims (SZM).

Het is nooit saai in medialand. Nu zijn de kleine religieuze en levensbeschouwelijke omroepen weer eens in beeld. Beter gezegd, door een bezuinigingsoperatie binnenkort uit beeld. Maar zij willen hun specifieke boodschap ook na 2016 door laten klinken. Een aantal van deze ‘kleintjes’ zocht al aansluiting bij de EO (Zendtijd voor Kerken en de IKON), de KRO/NCRV (RKK) en de VPRO (HUMAN). De NPO besloot als uitvoerder van de hele operatie de zogenaamde wereldreligies vanaf 2016 definitief onder te brengen bij de NTR. Daarbij gaat het om de Joodse Omroep, de Moslim Omroep, de Boeddhistische Omroep Stichting en Hindoe Media.

Volgens Driss Boujoufi gaf de NTR weinig ruimte aan de kleine omroepen om ‘de stem van de eigen religieuze gemeenschappen’ te laten horen en ‘het geluid van de achterbannen’ mee te nemen. Iets wat nadrukkelijk wel in de opgestelde regels voor de omvormingsoperatie en in de geest van de wetswijziging van OC&W naar voren kwam.

Boujoufi: “Er gebeurde weinig. We hebben maar één keer van gedachten gewisseld met de NTR over de toekomst. Dat was op 29 mei. Toen bleek al snel dat we niet op één lijn zaten over wat de staatsecretaris precies bedoelde met het maken van programma’s voor moslims.” Beide partijen hebben daar een brief over geschreven aan het ministerie, maar er is volgens Boujoufi geen verheldering over gekomen.: “Wij kregen begin september pas weer een telefoontje van de NPO, met de mededeling dat de zaak voor 1 oktober rond moest zijn.” Vandaag dus.

Boujoufi: “Ook de andere kleine omroepen hadden door de houding van de NTR weinig vertrouwen in de samenwerking voor de langere termijn en gingen op zoek naar andere partners. De Joodse Omroep heeft nu onderdak bij de EO en de Boeddhisten zover wij weten bij KRO/NCRV. Wij lijken te zijn aangewezen op de NTR.”

Op de vraag of de moslimomroep geen pogingen heeft ondernomen om elders ondergebracht te worden zegt Boujoufi: “Natuurlijk hebben wij dat ook geprobeerd. Wij zien zelf veel meer overeenkomsten en daardoor meer in samenwerking met levensbeschouwelijke omroepen. Maar dat is ondanks onze pogingen niet gelukt. De EO heeft ons verzoek vrij snel afgewezen. We stuurden begin september ook een brief naar KRO/NCRV en werden op 28 september uitgenodigd voor een gesprek. Tot onze verbazing werd in dat overleg al snel duidelijk dat er geen animo was. KRO/NCRV zei weinig basis te zien voor samenwerking en gaf aan dat als die er al was alles zou moeten worden voorgelegd aan de leden. Heel vreemd dat wij ruim 3 weken moeten wachten op een gesprek om dan binnen een paar minuten te merken dat er eigenlijk geen ruimte voor ons is.”

KRO/NCRV heeft in een mail aan de SZM aangegeven - anders dan Boujoufi uit het overleg opmaakte - de deur niet op slot te hebben gegooid. Of die kier genoeg openingen biedt zal de komende tijd moeten blijken. Driss Boujoufi: “Daarbij is voor ons van belang dat de stem van de geloofsgemeenschappen en achterbannen in de samenwerking gehoord blijft worden.”


Roemer van Oordt is redacteur/columnist van Republiek Allochtonië


Meer over (de geschiedenis van) de moslimomroepen op dit blog onder andere: hier en hier


Ook op de website polderislam.nl  - het nieuwe initiatief van Ewoud Butter en Roemer van Oordt - aandacht voor islamitische omroepen
Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.

 
Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!Meer over driss boujoufi, levensbeschouwing, ministerie van oc&w, moslimomroep, npo, ntr, roemer van oordt, szm.

Delen: