Nieuwemoskee Live: discussieplatform voor kritische geluiden uit de moslimgemeenschap

In opinie op 01-05-2011 | 13:14

Op 25 maart jl. is Stichting Nieuwemoskee Live opgericht. Nieuwemoskee Live organiseert in 2011 discussiebijeenkomsten met als doel bestaande kritische geluiden in en rondom de moslimgemeenschap in Nederland te laten horen, en (zelf)reflectie en effectieve betrokkenheid binnen die gemeenschap voortgaand te stimuleren. De stichting is samenwerkingspartner van de website Nieuwemoskee.nl; het virtuele islamitische platform voor kritische denkers dat vorig jaar werd gelanceerd.

Voor 2011 staan vier Nieuwemoskee Live-bijeenkomsten gepland in verschillende steden, in samenwerking met diverse opleidingsinstituten, maatschappelijke organisaties en jongerenverenigingen. Tijdens de bijeenkomsten vindt rechtstreekse uitwisseling plaats over actuele vraagstukken rond islam, moslims en maatschappij. Ludieke, kritische en genuanceerde inleidingen en performances dagen het publiek uit om buiten de gebruikelijke denkkaders te treden en de eigen mening en die van anderen te bevragen.

Eind 2011 zal een publicatie worden uitgegeven met hoogtepunten van anderhalf jaar Nieuwemoskee.nl, impressies van de eerste Nieuwemoskee Live-bijeenkomsten en bijdragen van enkele van de meest originele (moslim)denkers van deze tijd.

Na 2011 zal Nieuwemoskee Live haar activiteiten uitbreiden, onder meer met meerdaagse festivals en evenementen met originele thema’s en werkvormen. Nieuwemoskee Live verwelkomt samenwerking met organisaties die de doelen van de stichting ondersteunen.

Nieuwemoskee Live richt zich primair op hoogopgeleide moslims in Nederland. Daarnaast is ieder die zich professioneel of persoonlijk bezighoudt met vraagstukken rond islam, moslims en de Nederlandse samenleving van harte welkom bij haar activiteiten. De eerste Nieuwemoskee Live-bijeenkomst is voorzien in juni.
Het bestuur bestaat uit vijf personen: Anne Dijk (voorzitter), Merel Baracs (secretaris), Amina Sebbar (penningmeester), Rachid Habchi en Thijl Sunier (beiden algemeen bestuurslid). De uitvoering van de activiteiten wordt gecoördineerd door Ceylan Weber. Zij is ook projectleider van de Nieuwemoskee Live-bijeenkomsten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Ceylan Weber, live@nieuwemoskee.nl of 06-41371251. 

Dit persbericht van de oprichting van de Nieuwe Moskee Live en is met toestemming van Nieuwe Moskee op Republiek Allochtonië geplaatst.


Meer over Ceylan Weber, islamitisch platform, Nieuwe Moskee Live.

Delen: