Nieuwe moslimomroep Ouma zet traditie oude omroepen voort: ruzie

In opinie op 09-07-2010 | 08:30

De oude moslimomroepen gingen ten onder aan wanbestuur en onderling geruzie. De nieuwe moslimomroep Ouma heeft het stokje in stijl overgenomen en heeft al voor de eerste uitzending ruzie over de aanstelling van interimdirecteur Maurice Koopman en ook is er onvrede over de naam van de omroep. Van de islamitische eenheid waarnaar de naam Ouma verwijst, lijkt vooralsnog weinig sprake te zijn.

Ouma is een samenwerkingsverband van twee partijen die vorig jaar in de strijd om een licentie voor vijf jaar zendtijd besloten samen te werken: de Stichting Moslim Omroep Nederland (SMON), waarin onder andere de moslimkoepels UMMON en WIM zijn vertegenwoordigd en de Omroep Universele Moslim Associatie (OUMA), een initiatief van Islamica Academica. Deze laatste stichting is van Mohammed Cheppih, de SMON heeft Radi Suudi aangesteld als voorzitter.

Het NRC schrijft dat er volgens Academica Islamica is afgesproken dat geen sleutelfiguren uit de oude moslimomroepen zich met de nieuwe moslimomroep zouden bezighouden. Die afspraak is met de aanstelling van Koopman doorkruist. Hij was zakelijk directeur van een stichting die geld verdeelde over de oude moslimomroepen. Bovendien zijn volgens Academica Islamica een penningmeester en een eindredacteur afkomstig van de oude moslimomroep.

De SMON ziet in Koopman juist een goed tijdelijk interim-bestuurder vanwege zijn ervaring. Radi Suudi in het NRC: „We moeten binnen twee maanden een omroeporganisatie opzetten. Maurice heeft ervaring in dit krachtenveld en goede contacten.” Bovendien heeft hij goede contacten met het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep.”

Tegenover het ANP laat Suudi weten dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt waarin is geregeld dat de islamitische organisaties zich niet inhoudelijk mogen bemoeien met benoemingen binnen de nieuwe omroep. Suudi had dat ook als voorwaarde gesteld bij zijn benoeming ( zie hier interview met Suudi).

Over de naam Ouma verklaart Suudi nu tegenover het ANP: ,,Met lange tanden zijn we akkoord gegaan met de naam, nog voordat de zendtijd was toegewezen. We krijgen steeds meer negatieve reacties op de naam, die in het buitenland een fundamentalistische bijklank heeft. Als Cheppih besluit zich terug te trekken, dan zullen we de naam zeker in heroverweging nemen.''

Het Commissariaat voor de Media spreekt alle betrokkenen deze week en bezint zich op een reactie.

Lees ook:

Radi Suudi en Mohammed Cheppih winnen strijd om moslimzendtijd

Besturen moslimomroepen zijn volstrekt incapabel


Meer over academica islamica, islamitische omroep, media, mohammed cheppih, ouma, radi suudi, smon.

Delen: