Niemand houdt van sharia4holland

In opinie op 10-04-2011 | 23:19

Tekst: Tjerk Muller

Het lijkt maar niet te willen vlotten met Sharia4Holland en Sharia4Belgium. Opgezet als de continentale tak van Anjem Choudary’s Sharia4UK, lijkt de tactiek van de beweging er vooral uit te bestaan zoveel mogelijk herrie te schoppen om de aandacht op zichzelf te vestigen. De gewenste populariteit blijft echter uit. Integendeel: andere salafisten fakkelen de organisatie tot de grond toe af.

Vanuit het niets wist Sharia4Belgium zichzelf vorig jaar op het Vlaamse nationale podium te katapulteren door met een twintigtal van haar aanhangers een lezing van islamcriticus Benno Barnard te verstoren. Beelden van het incident, gemaakt door aanhangers van het Vlaams Belang, haalden landelijke nieuwsuitzendingen, en krantenkolommen vulden zich met discussies over de bedreiging die islamitisch radicalisme vormde voor de vrijheid van meningsuiting.

De beweging lijkt wat dat betreft met de Vlaamse nationalisten verwikkeld in een morbide pas de deux om aandacht en sensatie. Dat pakt niet altijd voordelig uit voor de islamistische club: nadat Sharia4Belgium onlangs op internet de spot dreef met het overlijden van voormalig Vlaams Belang-politica Marie-Rose Morel, werden de Youtube- en Facebook-accounts van de groep afgesloten.

Een gevoelige slag, want Youtube is bij verre het favoriete medium van de groepering: in Nederland veroorzaakte het clubje internetrevolutionairen enige maanden terug flink wat media-ophef met enkele filmpjes waarin koningin Beatrix werd uitgemaakt voor het islamitische equivalent van de Beëlzebub en Mark Rutte gemaand de sjaria in te voeren. Afgelopen week haalde Sharia4Holland opnieuw de kranten met dreigende taal aan het adres van PVV-voorman Geert Wilders.

Zo veel mogelijk relletjes creëren, lijkt de strategie. De toestroom van flinke aantallen aanhangers en sympathisanten, zoals in het Verenigd Koninkrijk, laat echter op zich wachten. Ook in eigen salafistische kring klinkt felle kritiek. Vooral het gezicht van de beweging, de Vlaming Abu Imran, moet het daarbij ontgelden.

Kritiek vanuit Saoudi-Arabië


Eerder al maakte imam Fawaz Jneid van de Haagse As-Soennamoskee de Belg en zijn Nederlandse kameraden uit voor psychiatrische patiënten en halve terroristen. Inmiddels heeft ook de Saoudische geestelijke Abu Umar Usaamah ibn Ataayaa al-Utaybee stevige kritiek geuit op de groep. ‘Selefi-media’ plaatste enige tijd terug een geluidsopname van twintig minuten op Youtube (zie ook hieronder), waarin de salafistische sjeik puntsgewijs uiteenzet waarom Abu Imran en Sharia4Holland wat hem betreft dwaalleringen verkondigen.

“Zij gaan het huis niet via de voordeur naar binnen. Zij zijn begonnen met het uitnodigen van de mensen om koningen en leiders te worden. Ze willen de sjaria van bovenaf invoeren. Dit is de methodiek van de afgedwaalde sekten”, aldus de sjeik. De geleerde verwijst naar het voorbeeld van Mohammed, die de mensen dertien jaar lang enkel tot geloof en bekering van de afgoderij opriep voordat hij een politieke functie in de schoot geworpen kreeg, en hoe de profeet aanbiedingen van macht en rijkdom gedurende die dertien jaar consequent afsloeg.

Ook verwijt de sjeik Sharia4Holland dat ze Nederlandse staatslieden beledigen en niet-moslims angst aanjagen met leuzen als “De vlag van de sjaria zal wapperen boven paleis Noordeinde” en “Wij komen eraan!” De Koran en de verhalen over Mohammed leren moslims juist om de ongelovigen op een vriendelijke manier uit te nodigen tot de verering van de ene God, zegt de sjeik. Sharia4Holland jagen de Nederlanders slechts weg bij de islam met hun fratsen, zo meent de geleerde.

Selefies

Ibn Ataayaa, een Palestijnse Jordaniër die islamitisch recht en theologie studeerde in Mekka, Medina en Qasim, geldt als een autoriteit onder ‘selefies’, de quietistische tak van de salafisten. De Nederlandse twijg aan de selefie-beweging is de kritische concurrent van de salafistische hoofdstroming in Nederland, waar Fawaz Jneid en Achmed en Suhayb Salaam toe behoren. Selefies zijn wars van elke vorm van maatschappelijk activisme vanuit de moskee. Daar komen maar scheuringen in de geloofsgemeenschap, opstanden en bloedvergieten uit voort, zo menen zij.

Dr. Martijn de Koning, salafismeonderzoeker aan de Radbouduniversiteit, schat het aantal selefies op tweeduizend, tegenover zo’n vijfduizend man in de stroming van Fawaz en Salaam. “Maar dat is mijn persoonlijke, ruwe schatting. Harde gegevens zijn er niet.” En Sharia4Holland? “Dat is een handjevol mensen. Nou ja, misschien twee handen vol.”

Twee selefies spreken zich uit


Selefi-media, dat de geluidsopname van sjeik Ibn Ataayaa op Youtube plaatste, is de audiovisuele poot van Selefienederland.nl, een van de websites waarmee de selefies hun gedachtengoed onder geloofsgenoten proberen te verspreiden. Beheerders van de website zijn Ridouan (33) en Moussa (30), twee bekeerlingen tot de islam. Moussa is zo’n tien jaar geleden, na een zoektocht vanuit het katholicisme en de pinkstergemeente, ‘teruggekeerd’ tot het zuivere monotheïsme, zoals hij het zelf noemt. Ridouan is een paar jaar daarvoor bekeerd. De twee nemen hun geloof zeer serieus: ze hebben zichzelf Arabisch leren lezen, bestuderen de klassieke handboeken en commentaren en raadplegen de geleerden uit Saoudi-Arabië. Beiden zien ze met lede ogen aan hoe jongens als Abu Imran en Sharia4Holland de media weten te halen en te bespelen.

“De sjaria is geen geringe zaak, het is niet een spelletje dat je doet, dat je zegt: we gaan morgen even de sjaria implementeren. Het is een heel systeem.”, zegt Ridouan. Net als Abu Imran zouden de selefies het een zegen vinden als de samenleving geordend zou worden door de sjaria. Maar daar moet de bevolking dan wel als geheel achter staan vanuit een doorleefd geloof, zo vinden zij. Dat zien ze vooralsnog niet gebeuren: “Er moet ten eerste een draagvlak voor zijn. Laten we zeggen dat tien procent van de Belgen moslim is, en dan schat ik het nog hoog in. Hoeveel van die tien procent zou de sjaria willen? En dan ga je kijken over heel het systeem: dus politie, leger, overheid, rechters. Niemand wil dat, en niemand kan het uitvoeren, en dan wil je dat implementeren? Dat is gewoon een publiciteitsstunt. Dat is totaal niet realistisch.”

Niet recht in de leer

Dat doorvoeren van de sjaria zou volgens hen bovendien nogal wat staatsmanschap en kunde vereisen: “Laten we zeggen dat Abu Imran de kans zou krijgen om het in te voeren, met die tien volgelingen die hij heeft. Dan mist hij daar ten eerste de capaciteiten voor, en ten tweede: hij is niet de aangewezen persoon om dat te doen.” Moessa haakt in: “Deze mensen willen iets doen, maar ze lappen alle islamitische regels daarover aan hun laars. Een leider van een land, die heeft ministers; buitenlandse zaken, binnenlandse zaken. Die mag beslissingen nemen.”

Het is volgens hen aan God om mensen in politieke sleutelposities te brengen, zoals Hij dat ook met Mohammed deed. Abu Imran, vinden ze, gaat aan dat alles glad voorbij: “Dat is het probleem. Daarom zeggen wij: we keren terug naar de soenna, om te kijken wat die ons leert.” Naast het leven van de Profeet verwijst Ridouan naar hoe een groep Mekkaanse moslims een veilige haven vond in Abessinië, het huidige Ethiopië: “Er zat daar een christelijke koning, maar het was wel een rechtvaardige koning. Hij heeft de moslims goed behandeld, en zij gingen toen ook niet zeggen: Jij moet je bekeren, of oproepen naar hem doen of dat soort dingen. Dus je ziet dat hoe Abu Imran zaken aanpakt, ingaat tegen hoe de Profeet (vzmh) met zaken omging.”

Sektarisch


Moussa trekt de parallel met radicale sekten uit de geschiedenis van de islam: “Dit soort groeperingen, wat ze dan de charidjieten noemen, zijn ook door de Profeet (vzmh) beschreven. Dat ze bepaalde eigenschappen hebben. Eén van die eigenschappen is dat ze mensen ongelovig verklaren, op grond van zonden. Vervolgens dat ze in opstand komen tegen de leiders. En ook dat ze jong van leeftijd zijn, en dat ze dwaze dromen hebben.”

Volgens beide selefies sluit dit naadloos aan bij Abu Imran en Sharia4Holland. “Zijn methoden deugen ook niet.” Moussa haalt een i-Pad te voorschijn met daarop een filmpje van Abu Imran en enkele medestanders die voor de deur van een Vlaamse moskee een Marokkaans gemeenteraadslid verketteren omdat de man aan verkiezingen meedoet. “Hier zegt hij dat die man een ‘vijand van Allah’ is, en hier dat hij geen moslim is. Dat is takfir. En verderop zegt hij dat de moskee geen moskee is maar een kerk en dat je gebed daar niet geaccepteerd wordt, omdat politici daar stemmen mochten werven. Ook takfir.” Takfir is het voor ongelovig verklaren van een moslim, leggen ze uit. Daarmee wordt iemand buiten de islam geplaatst. Dat weegt zo zwaar dat iemand ten onrechte niet-moslim verklaren zelf een doodzonde is in de islam. “Hij gaat daar tekeer tegen oude mensen van zestig, zeventig jaar. Zoiets doe je niet.” Moussa: “Hij geeft die mensen ook geen kans om iets terug te zeggen. Net als Geert Wilders eigenlijk.”

Over zijn motieven kunnen de twee slechts speculeren. Ridouan: “Ik kan niet in zijn hart kijken, maar als je het mij vraagt, wil hij gewoon aandacht.”

Angst voor de sjaria

“Je ziet hem in zijn filmpjes alleen maar spreken over Sjaria, Sjaria, Sjaria! Natuurlijk, wij implementeren de sjaria ook in ons leven. Zover als we kunnen, want de sjaria is gewoon een hele levenswijze. Maar hij wil het opleggen aan andere mensen.” Als Abu Imran dan zo nodig een filmpje wil maken, vinden beiden, zou hij het voorbeeld moeten volgen van de Profeet van toen deze nog in Mekka woonde: “Hij zou in zo’n filmpje beter de oproep kunnen doen: ‘Luister, mensen uit Nederland of uit België, dit is belangrijk: kies voor de zuivere godsdienst, islam; aanbid één God; lees de Koran; kijk hoe de Profeet was, dit kan jullie een goed leven geven.’ Dan zou hij iets goeds doen.”

Ze kunnen Sharia4Holland en Abu Imran niet serieus nemen, en dat zouden niet-moslims wat hen betreft ook niet moeten doen: “Wat hij nu doet op een soort dreigende manier, van: wij komen er aan, wij gaan de sjaria implementeren, dat is toch gewoon een lachertje? Ook in islamitische landen is dat onmogelijk gebleken. Zelfs in Algerije, waar 98% van de bevolking moslim is, en er politieke steun was voor de islamisten, en ze ook daadwerkelijk macht hebben. En het is hen niet gelukt. Laat staan dat je dat in België met tien man gaat doen.”
 

Tjerk Muller.

Hieronder het filmpje van selefimedia

Bedreiging Wilders

Sharia4Belgium kwam afgelopen week in het nieuws nadat Fouad 'Abu Imran' Belkacem, de islamitische extremist achter Sharia4Belgium, Wilders in een filmpje met de dood bedreigde. "Wilders, denk je niet dat er een moslim zal zijn die op een dag jou larie beu zal zijn en zal doen wat Mohammed Bouyeri heeft gedaan?" verklaarde hij. De PVV-leider heeft hierop laten weten aangifte te zullen doen wegens bedreiging. Lees verder hier

Meer artikelen over salafisme hier

 


Meer over Abu Imran, Abu Umar Usaamah ibn Ataayaa al-Utaybee, Fawaz Jneid, Ibn Ataayaa, salafisten, selefi, sharia4belgium, sharia4holland, tjerk muller.

Delen: