Nederlands Marokkaans Netwerk: Kabinet van verdeeldheid en polarisatie

In opinie op 01-10-2010 | 17:52

"In plaats van ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’ verdient dit regeerakkoord eerder de naam ‘verdeeldheid en polarisatie’, het akkoord kenmerkt zich door maatregelen die ten doel lijken te hebben om de verschillende bevolkingsgroepen in ons land te verdelen en tegen elkaar op te zetten."

Dat verklaart het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme & voor sociale cohesie in een persbericht. Het Netwerk is een ‘meldpunt’ (Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie) gestart omdat het Netwerk weinig goeds verwacht van het komende kabinet. "Door de deelname van de PVV komt onze democratie in het geding" schrijft het netwerk. Door de grote inbreng van de PVV in het regeer en gedoogakkoord, vindt het netwerk de naam ‘kabinet Wilders’ meer van toepassing dan het 'kabinet Rutte-Verhagen'.

Het Nederlands/ Marokkaans netwerk schrijft:
"Dit kabinet staat voor:
• Beperking van de mogelijkheid tot gezinsvorming en gezinshereniging.
• Een hoofddoekverbod voor de rechterlijke macht, officieren van justitie en de politie.
• Verhoging van de exameneisen in de Wet inburgering buitenland.
• Intrekking Nederlandse nationaliteit bij strafbare feiten.
• Verlenging van de termijn voor verkrijging zelfstandige verblijfsvergunning.
• Strafbaarstelling illegaliteit."

Het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme & voor sociale cohesie laat weten dat ze alle stappen van "dit meest betreurenswaardige kabinet in onze Nederlandse geschiedenis" nauwgezet zal volgen en alle wetten en maatregelen zal gaan toetsen aan de relevante bilaterale- en multilaterale verdragen. "Wij zullen alle klachten welke betrekking hebben op racisme en discriminatie in kaart brengen en mettertijd zullen wij komen met een zwartboek. Daar alle uitspraken van Wilders terug te brengen zijn tot anti-islam, racisme en aanzetten
tot vreemdelingenhaat en tot niets anders leiden dan tot een verregaande polarisatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons land zien wij de toekomst somber tegemoet."

Het Netwerk doet verder een oproep:
"Wij roepen alle Marokkaanse Nederlanders op waakzaam te zijn en iedere vorm van onheuse
bejegening te melden en waar nodig hiervan aangifte te doen. Voorts roepen wij alle Marokkaanse organisaties op hun achterban te informeren over de thans ontstane politieke situatie en een ieder op te roepen strijdvaardig te zijn."

Het Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie zal telefonisch bereikbaar zijn op
020 – 46 36 222.


Meer over cda, nederlands marokkaans netwerk, pvv, vvd.

Delen:

Reacties


Dave - 03/10/2010 19:48

Eerlijk gezegd zijn de genoemde punten zo gek nog niet. Iedereen dient zich aan de wet te houden, toch?

En qua integratie, kunnen mijn Marokkaanse vriendin en ik wel trouwen in "ons" eigen land, en dan toch nog worden geaccepteerd door haar familie? Gelukkig is mijn familie tolerant genoeg...........

Antoine Berben - 02/10/2010 20:24

Gewoon een goed voorstel.
Kunnen daar ook mensen terecht met afschriften van hun klachten over b.v. het als homo in elkaar geramd zijn door Nederlandse Marokkanen of met soortgelijke klachten? Ik zou het erg begroeten wanneer het meldpunt zich ook deze zaken zou aantrekken.