Nederland heeft migratiecijfers niet op een rijtje

In opinie door Flip van Dyke op 13-03-2012 | 22:02

Tekst: Flip van Dyke

Bij het SCP klutsen ze begrippen doorelkaar. Dan spreken ze weer over immigranten (alhoewel ze toegeven dat de tweede generatie niet immigreert) en even verder hebben ze het over ‘minority’s', maar in beide gevallen hebben ze het over allochtonen.

Het ANP had vandaag een bericht over de migratie nav een rapport van het SCP dat vandaag is verschenen. Hierin staat:

Hoewel integratie een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is in veel landen van de Europese Unie, ontbreekt het vaak aan informatie over de mate waarin migranten meedoen met de samenleving. Noord- en West-Europese landen, waaronder Nederland, hebben deze feiten het beste op een rijtje.

Wij hebben de cijfers het beste op een rijtje? Daar kan je je twijfels over hebben zoals we zullen zien. Het ANP-bericht vervolgt met:

Van de 501 miljoen mensen die in 2010 in de Europese Unie woonden, hadden er 33 miljoen niet de nationaliteit van het land waar ze woonden. Van hen had ongeveer twee derde geen EU-nationaliteit.

Dat is juist. Let wel we hebben het hier over nationaliteit.

‘In Nederland bestond de bevolking in 2010 voor 11,2 procent uit niet-Westerse en voor 9,1 procent uit Westerse migranten.

En nu wordt het verwarrend want het ANP heeft het nu niet meer over nationaliteiten, maar over allochtonen. Bovendien hebben zij het over migranten en dat terwijl in de door hun aangehaalde cijfers ook 2e generatie allochtonen zitten. Zie deze cijfers van het CBS. Hoeveel mensen wonen er dan wel in Nederland volgens het CBS die niet de Nederlandse nationaliteit hebben?

Van de 16,5 duizend nationaliteiten in ons land -we hebben ook nog 85.000 (0,5% van de bevolking) mensen die geen of een onbekende nationaliteit hebben- heeft 95% de Nederlandse nationaliteit. 735.000 hebben een niet-Nederlandse nationaliteit (4,4%), waarvan 311.000 (1,9%) die van een EU-land. Uiteraard zijn er ook mensen met een dubbele nationaliteit. De top 40 van meest voorkomende niet-Nederlandse nationaliteiten

(CBS):

De volgende tabel komt uit het rapport (.pdf) van het SCP:

De cijfers zoals die door het ANP werden verstrekt zijn dus onjuist. Nu gebeurt dat helaas veel vaker en niet alleen door het ANP. Waarom dan nu een blogje eraan gewijd? Juist nu is het zo opmerkelijk omdat in de tekst staat dat Nederland zo goed is geïnformeerd. Niet dus. Voor een goed begrip is het om te beginnen noodzakelijk dat je het onderscheidt weet tussen migranten en allochtonen.

Minister Leers zei laatst in de Tweedekamer: “ Wij hebben daarentegen al te maken met de 2e, 3e en zelfs 4e generatie immigranten.”

Zelfs als vierde generatie ben je blijkbaar al immigrant. Dat betekent dat als ook maar één van je acht overgrootouders in het buitenland is geboren dat je dan al immigrant bent.

Zo kunnen we wel door blijven gaan. Ik zag afgelopen zondag Joost Prinsen op de tv. Zijn bedovergrootvader heeft een importbruid meegenomen uit Polen toen hij in 1813 in dienst van Napoleon terugkeerde naar Nederland van de mislukte veldtocht in Rusland.

Joost is dus 5e generatie en waarom ook niet een immigrant? Ik ben ook een immigrant want ik heb een grootvader die in 1885 (127 jaar geleden) als tweejarige naar Nederland kwam. Iedere Nederlander is immigrant want wij stammen tenslotte allemaal af van tenminste twee buitenlanders.

Moeten we dan alleen naar nationaliteit kijken? Nee. Voor het integratiebeleid kan al dan niet allochtoon zijn van belang zijn. Als je echter kijkt naar de immigratie dan is het kijken naar de nationaliteit zeer belangrijk want het maakt zeer veel uit of iemand immigreert met de Nederlandse, EU of met een nationaliteit uit een derde land.

Is het dan helemaal de fout van het ANP? Nee. Bij het SCP klutsen ze de begrippen ook doorelkaar. Dan spreken ze weer over immigranten (alhoewel ze toegeven dat de tweede generatie niet immigreert) en even verder hebben ze het over ‘minority’s', maar in beide gevallen hebben ze het over allochtonen.

Waarom ze dat door elkaar klutsen is mij (nog) niet echt duidelijk. Het rapport beslaat 378 pagina’s, dus ik heb nog wat te lezen. Zodra ik wat vind zal ik een update geven.      

 

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit artikel verscheen eerder op zijn eigen blog. In overleg met Flip van Dyke is het ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Nog meer van feiten van Flip van Dyke op dit blog vind je hier

Meer artikelen over immigratie hier

 


Meer over allochtonen, anp, flip van dyke, immigratie, integratie, scp.

Delen:

Reacties


Kirsten Verpaalen - 15/04/2012 12:42

Tja, de term 'allochtoon' raakt uit de gratie, maar het blijkt lastig om het begrip te vermijden.