Nederland en Marokko bereiken akkoord over verlagen uitkeringen

In opinie op 30-09-2015 | 09:02

Nederland en Marokko hebben een akkoord gesloten dat er toe gaat leiden dat Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko worden verlaagd. Marokko was uiteindelijk toch bereid het uit 1972 stammende verddrag op te zeggen en Nederland is Marokko tegemoet gekomen met verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen. Zo kan de kinderbijslag vanaf 2021 niet meer worden 'meegenomen' naar Marokko. Dat schreef minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wilde dat de hoogte van de uitkeringen in Marokko zou worden aangepast aan het prijspeil in het land. Dat betekent een verlaging van verschillende uitkeringen. Het gaat om uitkeringen op basis van de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en de kinderbijslag. De onderhandelingen met Marokko over de aanpassing in het zogeheten socialezekerheidsverdrag hebben maanden geduurd. Even dreigde Asscher het verdrag helemaal op te zeggen.

De nieuwe afspraken zullen van toepassing zijn op mensen die vanaf begin volgend jaar recht hebben op een van de uitkeringen. Ze worden verlaagd met percentages tussen de 10 en de 40 procent.

Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) tegenover nu.nl  "goed nieuws" en SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zegt in een reactie: "Dit werd hoog tijd. Er is lang over gedaan. Het kan niet zo zijn dat je in Marokko een luxe leventje leidt van uitkeringen uit Nederland. Het prijspeil is daar veel lager, dus logisch dat we de uitkeringen verlagen. We zijn blij dat Marokko door de bocht is."

Ook Ahmed Marcouch (PvdA) is tevreden. Hij reageert in een blog op facebook en noemt het akkoord 'wijs en rechtvaardig'. Hij schrijft onder andere:

Wie in Marokko nu al leeft met een Nederlandse uitkering of toelage, wordt niet gedwongen de levensstandaard te halveren. Wie voor de toekomst op deze inkomstenbronnen had gerekend, kan zich goed voorbereiden, want de nieuwkomers krijgen te maken met een goede overgangsregeling. Het woonlandbeginsel, waarbij Nederland in de bedragen voor uitkeringsgerechtigden het lokale welvaartsniveau verrekent, geldt in pas in 2020. Tot die tijd is er voor de nieuwe gerechtigden een overgangsregeling.

Marcouch is blij dat de strubbelingen tussen Nederland en Marokko achter de rug zijn. Nu kunnen de landen samen een vuist maken tegen criminaliteit en radicalisering. Marcouch:

"Daar hebben wij de hulp van Marokko hard bij nodig. Daarom dring ik er op aan dat Marokko en Nederland elkaars misdadigers opsporen en gaan uitleveren, dat zij dit effectief en voortvarend gaan regelen. Ook verwacht ik veel van de theologisch-wetenschappelijke ontwikkelingen aan de Marokkaanse universiteiten die voor de imams in Nederland zo belangrijk zijn, om zich te vormen en weerwoord te hebben tegen aanhangers van salafistische machtsideologieën. Bovendien helpt het ons enorm als wij ons de rijke en doorleefde ervaring van Marokko met terroristische dreigingen en aanvallen eigen kunnen maken, zonder dat wij zelf al die ellende hoeven mee te maken. En natuurlijk kan Marokko ook veel leren van ons, om te beginnen van onze mooie democratie waar ik zo blij mee ben en waar ik zo trots op ben!"

Van de oppositie en van de Marokkaanse organisaties die zich tegen de kabinetsplannen hebben verzet, zijn nog geen reacties binnen.

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!Meer over lodewijk asscher, marokko, sociale zekerheid, uitkeringen, woonlandbeginsel.

Delen:

Reacties


Richard - 03/10/2015 18:53

Waarom niet voor de AOW?

Charles van den Broek - 30/09/2015 17:33

Nou heb ik in de regel een broertje dood aan policor, maar dit vind ik eigenlijk schandalig. Wat is de volgende stap? Zeg jansen, of hier wellicht toepasselijker, zeg Ahmed, jij woont toch in de buurt van een aldi of lidl? Dan kunnen we best wat bezuinigen op je loon, je bent immers voor je boodschappen minder geld kwijt!