Moslimomroepen grijpen naast zendtijd

In opinie door Floris Meijer op 21-02-2011 | 16:53

Geen enkele van de moslimomroepen die een aanvraag hebben gedaan bij het Commissariaat voor de Media om radio en televisie- programma’s te verzorgen heeft een licentie toegezegd gekregen. Dat maakte het Commissariaat afgelopen donderdag bekend. De aanvragers reageerden teleurgesteld en verontwaardigd.

Tekst: Floris Meijer

De vier islamitische omroepen die een aanvraag hadden gedaan zijn de Vereniging Samenwerkende Islamitische Koepel (SIK), Stichting Academica Islamica (SAI), Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) en Stichting Moslimomroep (SMO). Een vijfde aanvraag van Stichting Islamitische Landelijke Media (SILM) kon niet in behandeling worden genomen omdat dit een nieuwe aanvraag betrof. Alleen organisaties die in 2009 ook al een verzoek hadden ingediend konden meedingen naar een licentie.

Niet representatief
Het voornaamste argument van het Commissariaat voor de Media luidde dat de SMON en de SMO ‘niet representatief’ zijn voor de gehele moslimgemeenschap in Nederland. Ook zou de SAI niet kunnen worden aangemerkt als een als kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag. Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) reageerde verontwaardigd op het besluit van het Commissariaat. ‘Bij andere levensbeschouwelijke richtingen zoals de Hindoes, kijkt het commissariaat niet of zij alle generaties afdekken’, aldus de voorzitter van de SMON. De SMON gaat beroep aantekenen tegen de afwijzing.

Verdeeldheid
Eerder hadden de Nederlands Islamitische Omroep (NIO) en de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) een licentie om programma’s voor radio en t.v. te maken. Beide omroepen werden in oktober 2009 opgeheven, mede vanwege onenigheid en chaos in het bestuur. In augustus 2010 werd de licentie van de SMON door het Commissariaat voor de Media ingetrokken.

Volgens het Commissariaat zou een samenwerking tussen SMON en SMO leiden tot een betere representativiteit van de islamitische achterban. De organisaties weigeren echter iedere vorm van samenwerking. Ook nu weer lijkt verdeeldheid onder de (potentiële) omroepen dan ook de oorzaak te zijn van het uitblijven van een zendgerechtigde moslimomroep. 

Het Commissariaat pleit voor continuering van de huidige situatie waarin de NPS het media-aanbod ten aanzien van de islam en moslims verzorgt. 

Lees verder op de website van het Commissariaat voor de Media.

Lees ook:

Mohammed Cheppih en Radi Suudi over mislukken moslimomroep

De soap 'Zendtijd voor de islam'

Extern: bekijk hier een uitgebreid artikel over Nederlandse moslimomroepen op de website van Wereldjournalisten (door Susan Bink). 


Meer over Floris Meijer, Islamitische omroep, moslimomroep.

Delen:

Reacties


Antoine Berben - 22/02/2011 13:42

Volstrekt helder wat er nu is gebeurd en ook nog eens logisch, immers de moslimomroepen hebben behalve geld uitgegeven enkel maar heel veel ruzie onderling gemaakt en er zo voor gezorgd dat een groot deel van omroepgeld aan advocaten moest worden betaald. Logisch dat ook het CvM daardoor extra scherp controleert. Er is immers al genoeg geld verprutst!